Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 01/03/2024

Kết quả xổ số Bắc Ninh - 14/09/2022
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 92087499
G.Sáu 851525505
G.Năm 790395671600210346543565
G.Tư 6240798407243955
G.Ba 240537460211614177933825541413
G.Nhì 2564975110
G.Nhất 70165
ĐB
66581
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 14/09/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 14/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0,4,1 0 8,5,3,0,3,2
5,8 1 4,3,0
9,0 2 5,4
0,0,5,9,1 3
7,5,8,2,1 4 0,9
Chục Số Đơn vị
2,0,6,5,5,6 5 1,4,5,3,5
6 7,5,5
6 7 4
0 8 4,1
9,4 9 2,9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 07/09/2022
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 19909864
G.Sáu 406664314
G.Năm 192269002163133869907333
G.Tư 1647188651549435
G.Ba 134994039900736265197784843755
G.Nhì 7879903878
G.Nhất 94457
ĐB
51169
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 07/09/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 07/09/2022  
Chục Số Đơn vị
9,0,9 0 6,0
1 9,4,9
2 2 2
6,3 3 8,3,5,6
6,6,1,5 4 7,8
Chục Số Đơn vị
3,5 5 4,5,7
0,8,3 6 4,4,3,9
4,5 7 8
9,3,4,7 8 6
1,9,9,1,9,6 9 0,8,0,9,9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 31/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 39104548
G.Sáu 434741689
G.Năm 285673136418854860981198
G.Tư 4604406661228234
G.Ba 129221080393157744681980902943
G.Nhì 4217684877
G.Nhất 04353
ĐB
92467
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 31/08/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 31/08/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 4,3,9
4 1 0,3,8
2,2 2 2,2
1,0,4,5 3 9,4,4
3,0,3 4 5,8,1,8,3
Chục Số Đơn vị
4 5 6,7,3
5,6,7 6 6,8,7
5,7,6 7 6,7
4,1,4,9,9,6 8 9
3,8,0 9 8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 24/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 79569713
G.Sáu 762017363
G.Năm 069572433800331036053625
G.Tư 7281305141754357
G.Ba 645398505238023635285014550053
G.Nhì 1959796488
G.Nhất 09710
ĐB
24832
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 24/08/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 24/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0,1,1 0 0,5
8,5 1 3,7,0,0
6,5,3 2 5,3,8
1,6,4,2,5 3 9,2
4 3,5
Chục Số Đơn vị
9,0,2,7,4 5 6,1,7,2,3
5 6 2,3
9,1,5,9 7 9,5
2,8 8 1,8
7,3 9 7,5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 17/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 26044091
G.Sáu 976390601
G.Năm 999511144432535458450888
G.Tư 7884563451038078
G.Ba 413340028002948834614598919870
G.Nhì 6123303985
G.Nhất 38978
ĐB
54182
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 17/08/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 17/08/2022  
Chục Số Đơn vị
4,9,8,7 0 4,1,3
9,0,6 1 4
3,8 2 6
0,3 3 2,4,4,3
0,1,5,8,3,3 4 0,5,8
Chục Số Đơn vị
9,4,8 5 4
2,7 6 1
7 6,8,0,8
8,7,4,7 8 8,4,0,9,5,2
8 9 1,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 10/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 00212260
G.Sáu 480881114
G.Năm 217553357267005024280823
G.Tư 3715624388152599
G.Ba 729319433616191345331128155440
G.Nhì 1568940605
G.Nhất 46227
ĐB
42119
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 10/08/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 10/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0,6,8,5,4 0 0,5
2,8,3,9,8 1 4,5,5,9
2 2 1,2,8,3,7
2,4,3 3 5,1,6,3
1 4 3,0
Chục Số Đơn vị
7,3,1,1,0 5 0
3 6 0,7
6,2 7 5
2 8 0,1,1,9
9,8,1 9 9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 03/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 18865146
G.Sáu 686240515
G.Năm 915057603983119323346678
G.Tư 9148342615017519
G.Ba 555278231477309065742477318642
G.Nhì 3366043875
G.Nhất 60371
ĐB
37686
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 03/08/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 03/08/2022  
Chục Số Đơn vị
4,5,6,6 0 1,9
5,0,7 1 8,5,9,4
4 2 6,7
8,9,7 3 4
3,1,7 4 6,0,8,2
Chục Số Đơn vị
1,7 5 1,0
8,4,8,2,8 6 0,0
2 7 8,4,3,5,1
1,7,4 8 6,6,3,6
1,0 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755