Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/07/2024
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 10/07/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 32811641
G.Sáu 016405227
G.Năm 552611708547676385764500
G.Tư 0997176327410603
G.Ba 698849842596213612432042208699
G.Nhì 4879391360
G.Nhất 86474
ĐB
81994
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 10/07/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 10/07/2024  
Chục Số Đơn vị
7,0,6 0 5,0,3
8,4,4 1 6,6,3
3,2 2 7,6,5,2
6,6,0,1,4,9 3 2
8,7,9 4 1,7,1,3
Chục Số Đơn vị
0,2 5
1,1,2,7 6 3,3,0
2,4,9 7 0,6,4
8 1,4
9 9 7,9,3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 03/07/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 01036353
G.Sáu 616970897
G.Năm 336674070738283214194853
G.Tư 1394179022462891
G.Ba 483571406378216787153330396381
G.Nhì 7482923935
G.Nhất 19639
ĐB
38889
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 03/07/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 03/07/2024  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 1,3,7,3
0,9,8 1 6,9,6,5
3 2 9
0,6,5,5,6,0 3 8,2,5,9
9 4 6
Chục Số Đơn vị
1,3 5 3,3,7
1,6,4,1 6 3,6,3
9,0,5 7 0
3 8 1,9
1,2,3,8 9 7,4,0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 26/06/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 63837924
G.Sáu 111422211
G.Năm 581057030266671232045681
G.Tư 0923512397106813
G.Ba 672800456583061213277927683284
G.Nhì 2953233792
G.Nhất 26980
ĐB
04232
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 26/06/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 26/06/2024  
Chục Số Đơn vị
1,1,8,8 0 3,4
1,1,8,6 1 1,1,0,2,0,3
2,1,3,9,3 2 4,2,3,3,7
6,8,0,2,2,1 3 2,2
2,0,8 4
Chục Số Đơn vị
6 5
6,7 6 3,6,5,1
2 7 9,6
8 3,1,0,4,0
7 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 19/06/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 55427889
G.Sáu 657014523
G.Năm 449392411095917949242507
G.Tư 5029125645494432
G.Ba 036713846676277955895456150911
G.Nhì 2500258693
G.Nhất 66937
ĐB
37567
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 19/06/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 19/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 7,2
4,7,6,1 1 4,1
4,3,0 2 3,4,9
2,9,9 3 2,7
1,2 4 2,1,9
Chục Số Đơn vị
5,9 5 5,7,6
5,6 6 6,1,7
5,0,7,3,6 7 8,9,1,7
7 8 9,9
8,7,2,4,8 9 3,5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 12/06/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 54641584
G.Sáu 675532661
G.Năm 125498460925035682622283
G.Tư 2837787019694974
G.Ba 953659837170344839982075720659
G.Nhì 8712959903
G.Nhất 11249
ĐB
86255
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 12/06/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 12/06/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 3
6,7 1 5
3,6 2 5,9
8,0 3 2,7
5,6,8,5,7,4 4 6,4,9
Chục Số Đơn vị
1,7,2,6,5 5 4,4,6,7,9,5
4,5 6 4,1,2,9,5
3,5 7 5,0,4,1
9 8 4,3
6,5,2,4 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 05/06/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 68294432
G.Sáu 031966620
G.Năm 583008218066429231893421
G.Tư 4181629545163382
G.Ba 653787710608335317086524527153
G.Nhì 6564889467
G.Nhất 25539
ĐB
97856
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 05/06/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 05/06/2024  
Chục Số Đơn vị
2,3 0 6,8
3,2,2,8 1 6
3,9,8 2 9,0,1,1
5 3 2,1,0,5,9
4 4 4,5,8
Chục Số Đơn vị
9,3,4 5 3,6
6,6,1,0,5 6 8,6,6,7
6 7 8
6,7,0,4 8 9,1,2
2,8,3 9 2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 29/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 07205249
G.Sáu 666096210
G.Năm 490975031143535459506000
G.Tư 8127704239819883
G.Ba 361980367641622639898356513439
G.Nhì 0951454630
G.Nhất 50514
ĐB
60031
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 29/05/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 29/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2,1,5,0,3 0 7,9,3,0
8,3 1 0,4,4
5,4,2 2 0,7,2
0,4,8 3 9,0,1
5,1,1 4 9,3,2
Chục Số Đơn vị
6 5 2,4,0
6,9,7 6 6,5
0,2 7 6
9 8 1,3,9
4,0,8,3 9 6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755