Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Kết quả xổ số Miền Nam - 30/04/2022

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
30/04/20224E74K54K522K5T4
100N90382717
200N005549602086
400N559038445710231441340421480432742226873123759261
1TR7246891477084523
3TR60968560641939075936382700756312341574127826747407751721352160225530160980310795121433810030973993753754198845951061185811005030024930135768
10TR5463120615235333800784001768222402124302
15TR12955761069231836684
30TR71206149046704950957
ĐB981317410244198358755883
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 30/04/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 30/04/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
9,9,1,9,7 0 5,6
4,3 1 0,5,7
2
6 3 6,1
4,6 4 4,6,1
0,1,5 5 5
4,3,0 6 8,4,3
1 7 0
6 8
9 0,0,0
Long An
Chục Số Đơn vị
0 7,7,6,4
2,2 1 4,4,2,6
1,7 2 1,1,5
3 3 8,4,3
1,3,1,0,4 4 9,4
2 5
1,0 6 7
6,0,0 7 2
3 8
4 9
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
0 0 2,4,8,3,0,1
4,0 1 8
0,2 2 7,6,2
0,4,7 3
0,7 4 3,1,9
9,7 5 8
2 6
2 7 4,3,5
0,1,5 8
4 9 5
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
0 6,5,2,1,2
3,6,0,2 1 7
0,0 2 3,1
2,8 3 1
8 4 5
7,4,0 5 8,7
8,0 6 1,8
1,5 7 5
5,6 8 6,4,3
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 29/04/2022

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
29/04/202243VL1704K1731TV17
100N901730
200N006941096
400N857742784166717940957772216342609996
1TR621279918110
3TR666735358959904767155027381445941044477585068732617452461878439916762882987467544220850440196284351528992
10TR188289776842372473469639017790
15TR597340384476451
30TR460671070164283
ĐB835625820491182968
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/04/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/04/2022  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
9 0 6,4,4
1 2,5
1 2 8,5
7,7 3 4
0,0,3 4 5
1,4,2 5
0,6 6 6,8,7
7,6 7 7,8,3,3
7,2,6 8 9
8 9 0
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
0 1
4,9,6,9,0,9 1 7
7,7 2 4,8
3
2,4 4 1,6,4
9,7 5
4 6 8,1
1 7 9,2,5,8,2
6,7,2 8
7 9 5,1,1,1
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
3,6,1,4,9,9 0 8
5 1 0,5
9 2 8
6,8 3 0
5 4 0
1 5 4,1
9,9 6 3,0,8
8 7
0,2,6 8 7,3
9 6,6,2,0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 28/04/2022

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
28/04/20224K4AG-4K44K4
100N607819
200N620088860
400N548520135072714410923995443511152422
1TR674438013180
3TR627155371919554288754569916986815015880811169886100940696938469619819060844877861095201783283803420017953
10TR428258901853795877467610690569
15TR288457530830262
30TR932706792271016
ĐB004186429901063241
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/04/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/04/2022  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
6,2,7 0 1
0 1 3,5,9,8
7 2 0,5
1 3
4,5 4 4,5
8,1,7,2,4 5 4
8,8 6 0
7 2,5,0
1 8 5,6,6
1,9 9 9
An Giang
Chục Số Đơn vị
1,9 0 1,8,6,8,1
0,6,0 1 0
9,2 2 2
3 8
4 4 4,6
9,9 5
0,4 6 9,1
7 8
7,8,0,3,0 8 8
6 9 2,5,0,5
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
6,8,8,0 0 0,6
4 1 9,5,6
2,5,6 2 2
8,5 3 5
4 4 4,1
3,1 5 2,3
8,0,1 6 0,9,2
7
8 0,6,3,0
1,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 27/04/2022

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
27/04/20224K4K4T4T4K4
100N899522
200N569864957
400N064861190163540939502558609423462484
1TR908311219292
3TR190792893885471107096688493399716670283097938303817412887673042268448743378338202833242799633122424102882
10TR094923143646991371465632553649
15TR280947353441240
30TR091107091424863
ĐB171529961362793591
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/04/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/04/2022  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
1 0 9
7 1 9,0
9 2 9
6,8 3 8,6
8,9 4 8
5
3 6 9,3,7
6 7 9,1
4,3 8 9,3,4
8,6,1,7,0,9,2 9 9,2,4
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
5,3 0 9
2,8,9 1 4
6 2 1,8,6
7 3 0,8,4
6,3,1 4 6
9 5 0,8
2,4 6 4,2
8 7 3
5,3,2 8 1,7
0 9 5,1
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
2,4 0
4,9 1 2
2,9,3,1,8 2 2,0,5
6 3 2
9,8 4 6,1,9,0
2 5 7
4 6 3
5 7 8
7 8 4,2
9,4 9 4,2,9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 26/04/2022

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
26/04/2022K17T044DT4-K4
100N003476
200N254113128
400N019797131710473795589793189736825176
1TR174432773207
3TR612676398953386145668818409064031369213784174349350911936316631829033669986780959301776550421740393530473
10TR918528735712246629816475583040
15TR495512474574805
30TR313745193487709
ĐB937164824918665542
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 26/04/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 26/04/2022  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
0,1 0 0
5 1 3,0
5 2
1 3 6
5,4,8,6,7,6 4 4
5 4,2,7,1
8,6,3 6 7,6,4,4
9,6,5 7 4
8 9,6,4
8 9 7
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
0
8 1 3,9,6,8
8 2
1,9 3 4,7,7,5,6,4
3,7,3 4 6,5
3,4 5 8
1,3,4 6
3,7,3 7 7,4
5,1 8 2,1
1 9 3
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
5,4 0 7,5,9
1 7
8,4 2 8
7 3 5
7 4 0,2
9,3,5,0 5 0,5
7,7,8 6
9,0,1 7 6,6,4,3
2 8 2,6
0 9 7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 25/04/2022

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
25/04/20224E2L1722T4K4
100N355505
200N912936837
400N235877186831760579380268953530893506
1TR091747578641
3TR213713131505150587772567676947999755761290703208404386662389800937805847720160695969646517574961184355490
10TR962861054716232391724568657729
15TR627432055825849
30TR728195735747040
ĐB142785720096667996
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/04/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/04/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
5 0
3,7 1 2,8,7,5,9
1 2
4 3 5,1
4 7,7,3
3,1,7,8 5 8,0
7,8 6
1,7,4,4 7 1,7,6,5
5,1 8 6,5
1 9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
4 0 5,3
1 2
1,3,7 2
0,9 3 6,8,2
4 0
5,0 5 5,7,8,8,7
3,6,9 6 8,6
5,5 7 2
3,6,5,5 8 9
8 9 3,6
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
2,9,4 0 5,6
4 1 7
2 0,9
4 3 7,5
4 1,3,9,0
0,3 5
0,9,9,8,9 6 9
3,1 7
8 9,6
8,6,2,4 9 6,6,0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 24/04/2022

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
24/04/2022TG-D44K4ĐL-4K4
100N065330
200N509196279
400N764813118742279504370929224143273977
1TR433534364593
3TR935642925239061893165110026295715827202872374361589928577167566935325308968403040738083882036591452972464
10TR760786591368786824620936738134
15TR815101843856056
30TR501508262534559
ĐB497834389468603362
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/04/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/04/2022  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
0,1,5 0 6,9,0
1,6 1 1,6,3,0
4,5,8 2
1 3 5,4
6,3 4 8,2
3,9 5 2,0
0,1 6 4,1
7 8
4,7 8 2
0 9 5
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
0
1
6 2 9,8,5
5,9,5 3 7,6,8
7 4
9,8,2 5 3,8,3
9,3,8 6 7,2,8
3,6 7 4
2,5,3,6 8 5,6
2 9 6,5,3
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
3,8 0 4
4 1
8,6 2 7,9
9 3 0,4
0,6,3 4 1
5 9,6,9
5 6 8,4,7,2
2,7,6 7 9,7
6 8 0,2
7,5,2,5 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755