Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Kết quả xổ số Miền Nam - 23/04/2022

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
23/04/20224D74K44K422K4T4
100N98089324
200N606522394470
400N611788324303570764365878481232736880890307718905
1TR7012335720531324
3TR23806910090174061747852621372650246773124351579916132574075459869729364280687202579176506682009161306646174120599337660814391312234683267508
10TR3304109562844104957329196400814775295952
15TR39088413144979809738
30TR96922605947514445759
ĐB733438934806459149123353
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/04/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/04/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
4 0 6,3,6,9
4 1 7,2
3,1,6,6,2 2 6,2
0 3 2,8
4 0,7,6,1
5
0,0,2,4 6 2,2
1,4 7
9,8,3 8 8
0 9 8
Long An
Chục Số Đơn vị
1 0 8,7,6
1 2,5,6,0,4
2,1 2 2
7 3 6,6
5,1,9 4
1 5 7,7,4
3,1,3,0 6 9
0,5,5 7 8,3
0,7 8
6 9 4
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
8,3 0 6,2,9
6,8 1 2,7
1,0 2
9,7,5 3 0
9,4 4 4,9
5 3
0,6,9 6 6,1
1 7 3
9 8 0,1
0,4 9 3,4,6,8
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
7,2 0 3,5,8,8
7,9 1
3,5,5 2 4,4,0,3
0,3,2,5 3 3,2,8
2,2 4
0 5 2,2,9,3
6
7 0,1
0,0,3 8
5 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 22/04/2022

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
22/04/202243VL1604K1631TV16
100N737507
200N146838714
400N536028156283205253580033996494860272
1TR521421291370
3TR142209271007252037032075827029129262265778872995613704595520840163713909732053156201447278390030415608477
10TR524373727875935312349110922196
15TR065818235302853
30TR789611115203625
ĐB411227962651855406
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/04/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/04/2022  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
6,2,1 0 3
8,6 1 5,4,0
5 2 0,9,6,7
7,8,0 3 7
1 4 6
1 5 2,8
4,2 6 0,1
3,2 7 3,8
5,7 8 3,1
2 9
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
2 0
6,5 1 6
5,7,5 2 9,0
3,5 3 8,3,9,5,4
3 4 5
7,4,3 5 2,8,7,3,2,1
1 6 1
5 7 5,2
3,5 8
2,3 9
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
7 0 7,3,9,6
1 4,5,4
7,3 2 5
0,5 3 2
1,6,1 4
1,2 5 6,3
8,5,9,0 6 4
0,7 7 2,0,8,7
7 8 6
0 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 21/04/2022

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
21/04/20224K3AG-4K34K3
100N927458
200N481846840
400N791737973311466365120658570017335109
1TR679068584038
3TR050551504220409285271333618719926576383138180510895289892399504200078013654389538556422244376158950230193
10TR797223471045925774484336441052
15TR613963668837032
30TR308760579285339
ĐB699642592307192485
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/04/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/04/2022  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
9,1 0 9
8,1 1 7,1,9,0
9,4,2,4 2 7,2
3 6
4 2,2
5 5 5,7
3,9,7 6
1,9,2,5 7 6
8 1
0,1 9 2,7,0,6
An Giang
Chục Số Đơn vị
8,2,8 0 7
3 1 2
1,9 2 0,5
6 3 1
7 4 6,8
2 5 8,8
4 6 3
0 7 4
5,5,9,4,8 8 0,9,0,8
8,9 9 8,9,2
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
4,0 0 0,9,2
1 5
0,5,3 2
3,5,9 3 3,8,2,9
5,6,4,6 4 0,4
1,8 5 8,4,3,2
6 4,4
7
5,3 8 5
0,3 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 20/04/2022

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
20/04/20224K3K3T4T4K3
100N638437
200N961992711
400N706931504822991295847665877496550798
1TR433720144110
3TR713403775879154346317314145344463957617975235129781859297507485996580445403875960741332320230162736613022
10TR814232528758463820478963824328
15TR700575883752552
30TR656191330885761
ĐB907299127330261003
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/04/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/04/2022  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
5,4 0
6,3,4 1 9
2 2 2,3
6,2 3 7,1
5,4 4 0,1,4
9 5 0,8,4,7
6 3,1,9
3,8,5 7
5 8 7
6,1,9 9 5,9
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
3 0 7,4,8
1 2,4
9,1,9 2
6 3 5,7,0
8,8,1,0 4 7
6,3 5
6 5,3
0,4,3 7 9,8
7,0 8 4,4
7,9 9 2,2,9
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
1,2 0 3,3
1,6 1 1,0,3,6
2,5 2 0,2,8
0,1,0 3 7,8
7 4
5 5 5,2
9,1,6 6 6,1
3 7 4
9,3,2 8
9 8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 19/04/2022

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
19/04/2022K16T044CT4-K3
100N208974
200N265621346
400N012501644126615277844339230523818030
1TR930802370440
3TR939196308962803583447054015914930987514051116407967949159495991028078974551690328575799584242689685361627
10TR012039681032113914894883033521
15TR389735975474324
30TR305549938894419
ĐB991992282701967126
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/04/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/04/2022  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
2,4,1 0 8,3,3
1 9,4,0
9 2 0,5,6
0,0,7 3
6,4,1,5 4 4,0
6,2 5 4
2 6 5,4
7 3
0,9 8 9
1,8 9 8,2
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
4 0 2,1
2,9,0 1 6,3
5,0 2 1
1 3 9,7
8,5 4 0
9 5 2,4
1,9 6
3 7
8 8 9,4,9,9,8
8,3,8,8 9 6,1,5
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
3,4,3 0 5
8,5,2 1 9
3 2 7,1,4,6
5 3 0,2,0
7,8,2 4 6,0
0 5 1,7,3
4,2 6 8
5,2 7 4
6 8 1,4
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 18/04/2022

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
18/04/20224D2L1622T4K3
100N520730
200N724142074
400N810226665284218665847725776159736070
1TR658931941256
3TR805173383909799690657120110355747425277611451316554468704468560896248944904516699215034150663131109130063
10TR948417677068790575085097519009
15TR150862934353626
30TR573641000553028
ĐB979252405616498319
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/04/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/04/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
7 0 2,1
0,4 1 7
5,0,4,5 2 4
3 9
2,8,6 4 2,1
6,5 5 2,5,2
6,8 6 6,5,4
1 7 0
8 4,9,6
8,3,9 9 9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
9 0 7,8,5
5 1 6
4 2 5
4 3
8,9 4 2,3
2,5,0 5 1,5
8,7,1 6 8
0,8 7 6
6,0 8 6,4,7,9,9
8,8 9 4,0
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
3,7,5,5 0 4,9
6,9 1 3,9
2 6,8
7,1,6 3 0
7,0 4
7 5 6,0,0
5,2 6 1,9,3
7 4,3,0,5
2 8
6,0,1 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 17/04/2022

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
17/04/2022TG-C44K3DL4K3
100N726607
200N581909106
400N001525233715205850643692916115611873
1TR311555833847
3TR138056964799263982555571963148376251218220456995805053791311573966971517891775219837414047653984866023096
10TR841415902868139353459691565411
15TR891831110269649
30TR692516343782951
ĐB448904077175877760
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/04/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/04/2022  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
0 5,4
8,4,5 1 5,5,5,9
7 2 3,5,8
2,6,8 3
0 4 7,8,1
1,1,1,0,5,2 5 5,1
6 3
4 7 2
4,2 8 1,3
1 9
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
8 0 9,2
1 1 1,5
9,8,0 2
8 3 7,9,7
6 4 5
1,4,7 5 8,6
6,5,9 6 6,4
3,3 7 5
5 8 3,2,0
0,3 9 2,6
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
6,6 0 7,6
6,6,9,2,1,5 1 5,1
2 1
7 3
7 4 7,7,9
1 5 1
0,9 6 1,1,0,0
0,4,4 7 3,4
9 8
4 9 1,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755