Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/11/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 28/11/2021
Còn nữa
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 20/10/2021
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 77
250N 129
500N 808056215889
1TR 1702
2,5TR 69271563053704581521742068928608260
5TR 0412005783
10TR 52236
40TR 29415
ĐB
125690
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 20/10/2021
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 20/10/2021  
Chục Số Đơn vị
8,6,2,9 0 2,5,6
2,7,2 1 5
0 2 9,1,1,0
8 3 6
4 5
Chục Số Đơn vị
0,4,1 5
0,8,3 6 0
7 7 7,1
8 0,9,6,3
2,8 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 13/10/2021
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 12
250N 895
500N 213761645576
1TR 0989
2,5TR 64810022376926987294908308905399497
5TR 5694254081
10TR 01049
40TR 35200
ĐB
599126
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/10/2021
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/10/2021  
Chục Số Đơn vị
1,3,0 0 0
8 1 2,0
1,4 2 6
5 3 7,7,0
6,9 4 2,9
Chục Số Đơn vị
9 5 3
7,2 6 4,9
3,3,9 7 6
8 9,1
8,6,4 9 5,4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 06/10/2021
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 38
250N 317
500N 882144534728
1TR 2235
2,5TR 08698137878518747549023034888777760
5TR 7669690480
10TR 12192
40TR 86077
ĐB
452883
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 06/10/2021
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 06/10/2021  
Chục Số Đơn vị
6,8 0 3
2 1 7
9 2 1,8
5,0,8 3 8,5
4 9
Chục Số Đơn vị
3 5 3
9 6 0
1,8,8,8,7 7 7
3,2,9 8 7,7,7,0,3
4 9 8,6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 29/09/2021
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 87
250N 513
500N 345238480121
1TR 8407
2,5TR 04570020477737396343201889878873569
5TR 8103966415
10TR 15419
40TR 98912
ĐB
395548
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 29/09/2021
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 29/09/2021  
Chục Số Đơn vị
7 0 7
2 1 3,5,9,2
5,1 2 1
1,7,4 3 9
4 8,7,3,8
Chục Số Đơn vị
1 5 2
6 9
8,0,4 7 0,3
4,8,8,4 8 7,8,8
6,3,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 22/09/2021
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 71
250N 560
500N 777907023141
1TR 5716
2,5TR 58762522158122227695316271217793902
5TR 5008275087
10TR 31156
40TR 34097
ĐB
241508
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 22/09/2021
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 22/09/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 2,2,8
7,4 1 6,5
0,6,2,0,8 2 2,7
3
4 1
Chục Số Đơn vị
1,9 5 6
1,5 6 0,2
2,7,8,9 7 1,9,7
0 8 2,7
7 9 5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 15/09/2021
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 42
250N 157
500N 615648367117
1TR 3319
2,5TR 80678586151470502578350587490933747
5TR 6159994764
10TR 63632
40TR 51311
ĐB
488060
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/09/2021
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/09/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 5,9
1 1 7,9,5,1
4,3 2
3 6,2
6 4 2,7
Chục Số Đơn vị
1,0 5 7,6,8
5,3 6 4,0
5,1,4 7 8,8
7,7,5 8
1,0,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 08/09/2021
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 30
250N 990
500N 678486012610
1TR 9580
2,5TR 49415742142332735379423258601495287
5TR 3903809728
10TR 53862
40TR 95258
ĐB
273968
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 08/09/2021
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 08/09/2021  
Chục Số Đơn vị
3,9,1,8 0 1
0 1 0,5,4,4
6 2 7,5,8
3 0,8
8,1,1 4
Chục Số Đơn vị
1,2 5 8
6 2,8
2,8 7 9
3,2,5,6 8 4,0,7
7 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755