Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/11/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 28/11/2021
Còn nữa
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 01/09/2021
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 70
250N 486
500N 301424859768
1TR 9922
2,5TR 27710201833927000261701393767068827
5TR 9804130913
10TR 45197
40TR 05641
ĐB
784082
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 01/09/2021
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 01/09/2021  
Chục Số Đơn vị
7,1,7,7 0
6,4,4 1 4,0,3
2,8 2 2,7
8,1 3 9
1 4 1,1
Chục Số Đơn vị
8 5
8 6 8,1
2,9 7 0,0,0
6 8 6,5,3,2
3 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 25/08/2021
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 76
250N 273
500N 995649783757
1TR 3014
2,5TR 33393605998437380536232362690920630
5TR 3911212373
10TR 99847
40TR 17125
ĐB
437938
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 25/08/2021
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 25/08/2021  
Chục Số Đơn vị
3 0 9
1 4,2
1 2 5
7,9,7,7 3 6,6,0,8
1 4 7
Chục Số Đơn vị
2 5 6,7
7,5,3,3 6
5,4 7 6,3,8,3,3
7,3 8
9,0 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 18/08/2021
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 18/08/2021
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 18/08/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 11/08/2021
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 43
250N 079
500N 896019272056
1TR 9545
2,5TR 21277121938627457767263499264155665
5TR 5461067890
10TR 08031
40TR 80384
ĐB
720171
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/08/2021
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/08/2021  
Chục Số Đơn vị
6,1,9 0
4,3,7 1 0
2 7
4,9 3 1
7,8 4 3,5,9,1
Chục Số Đơn vị
4,6 5 6
5 6 0,7,5
2,7,6 7 9,7,4,1
8 4
7,4 9 3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 04/08/2021
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 04/08/2021
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 04/08/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 28/07/2021
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 28/07/2021
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 28/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 21/07/2021
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 44
250N 159
500N 007537871148
1TR 5128
2,5TR 06011302344564664224861184666609614
5TR 4205075729
10TR 65246
40TR 58340
ĐB
441683
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 21/07/2021
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 21/07/2021  
Chục Số Đơn vị
5,4 0
1 1 1,8,4
2 8,4,9
8 3 4
4,3,2,1 4 4,8,6,6,0
Chục Số Đơn vị
7 5 9,0
4,6,4 6 6
8 7 5
4,2,1 8 7,3
5,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755