Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Bình Phước - 21/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 5K322
100N 84
200N 768
400N 425257692999
1TR 9910
3TR 94341123604892830468683791256650340
10TR 1553461150
15TR 67872
30TR 41495
ĐB
426566
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 21/05/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 21/05/2022  
Chục Số Đơn vị
1,6,4,5 0
4 1 0
5,7 2 8
3 4
8,3 4 1,0
Chục Số Đơn vị
9 5 2,0
6,6 6 8,9,0,8,6,6
7 9,2
6,2,6 8 4
6,9,7 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 14/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 5K222
100N 03
200N 330
400N 617931171309
1TR 2198
3TR 35625225672268748462466526385545978
10TR 2525248798
15TR 72733
30TR 05230
ĐB
765353
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 14/05/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 14/05/2022  
Chục Số Đơn vị
3,3 0 3,9
1 7
6,5,5 2 5
0,3,5 3 0,3,0
4
Chục Số Đơn vị
2,5 5 2,5,2,3
6 7,2
1,6,8 7 9,8
9,7,9 8 7
7,0 9 8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 07/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 5K122
100N 55
200N 324
400N 821196240520
1TR 0621
3TR 31907461277174331550299048050161201
10TR 3125192604
15TR 18012
30TR 91609
ĐB
827262
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 07/05/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 07/05/2022  
Chục Số Đơn vị
2,5 0 7,4,1,1,4,9
1,2,0,0,5 1 1,2
1,6 2 4,4,0,1,7
4 3
2,2,0,0 4 3
Chục Số Đơn vị
5 5 5,0,1
6 2
0,2 7
8
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 30/04/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 4K522
100N 27
200N 602
400N 480432742226
1TR 7708
3TR 09803107951214338100309739937537541
10TR 8400176822
15TR 92318
30TR 67049
ĐB
198358
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 30/04/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 30/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 2,4,8,3,0,1
4,0 1 8
0,2 2 7,6,2
0,4,7 3
0,7 4 3,1,9
Chục Số Đơn vị
9,7 5 8
2 6
2 7 4,3,5
0,1,5 8
4 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 23/04/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 4K422
100N 93
200N 394
400N 481232736880
1TR 2053
3TR 42806872025791765066820091613066461
10TR 2919640081
15TR 49798
30TR 75144
ĐB
459149
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 23/04/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 23/04/2022  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 6,2,9
6,8 1 2,7
1,0 2
9,7,5 3 0
9,4 4 4,9
Chục Số Đơn vị
5 3
0,6,9 6 6,1
1 7 3
9 8 0,1
0,4 9 3,4,6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 16/04/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 4K322
100N 18
200N 289
400N 554503009321
1TR 7226
3TR 53049918468346516445759085933087876
10TR 9869212772
15TR 45297
30TR 57428
ĐB
576870
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 16/04/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 16/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0,3,7 0 0,8
2 1 8
9,7 2 1,6,8
3 0
4 5,9,6,5
Chục Số Đơn vị
4,6,4 5
2,4,7 6 5
9 7 6,2,0
1,0,2 8 9
8,4 9 2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 09/04/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 4K2-22
100N 42
200N 118
400N 482451082699
1TR 3307
3TR 29330666963084692825681238999192831
10TR 7080768537
15TR 06625
30TR 91800
ĐB
735286
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 09/04/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 09/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3,0 0 8,7,7,0
9,3 1 8
4 2 4,5,3,5
2 3 0,1,7
2 4 2,6
Chục Số Đơn vị
2,2 5
9,4,8 6
0,0,3 7
1,0 8 6
9 9 9,6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755