Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Kết quả xổ số Miền Nam - 21/05/2022

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
21/05/20225C75K35K322K3T5
100N27318425
200N840506768550
400N563858385916285378740141425257692999327362102088
1TR8489656499106348
3TR35704259640699714109492602051541417290506189601882019945998584943355149434112360489283046868379125665034089957884801316031888639805535354587
10TR0286159808014198617815534611509135287756
15TR21393821306787243627
30TR19578753754149515253
ĐB108098078827426566048784
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/05/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/05/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
4,6 0 4,9,8
6 1 6,5,7
2 7
9 3 8,8
0,6 4 0
1 5
1 6 4,0,1
2,9,1 7 8
3,3,0,7,9 8 9
8,0 9 7,3,8
Long An
Chục Số Đơn vị
5,3 0 6
3,4 1 4,9
8 2 7
5,4 3 1,0
7,6,9,1 4 1,3
8,7 5 3,0
0,9 6 4
2 7 4,8,5
7 8 2,5
1 9 6,4
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
1,6,4,5 0
4 1 0
5,7 2 8
3 4
8,3 4 1,0
9 5 2,0
6,6 6 8,9,0,8,6,6
7 9,2
6,2,6 8 4
6,9,7 9 9,5
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
5,1,8,6,8 0
1 0
5 2 5,7
7,5,5 3
8 4 8
2 5 0,7,3,2,6,3
5 6 0
5,8,2 7 3
8,4,8 8 8,0,8,0,7,4
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 20/05/2022

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
20/05/202243VL2005K2031TV20
100N207119
200N502438487
400N461199749091098362497830656783758188
1TR834811120292
3TR426678344606131006865767725149463926647041167861267549457277112585494549282690554610576463939017763496864
10TR098485294533472894144628333278
15TR189672431153338
30TR954727306389676
ĐB521232492297058785
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/05/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/05/2022  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
2 0 2
1,9,3 1 1
0,9,7,3 2 0
3 1,2
7 4 8,6,9,8,5
4 5
4,8 6 7,7
6,7,6 7 4,7,2
4,4 8 6
4 9 1,2
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
3,7 0
7,1 1 2,4,1
1,7 2 6
8,6 3 8,0
9,1 4 9,5
4 5 8
2 6 7,3
6,7,9 7 1,0,7,2
3,5 8 3
4 9 4,7
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
0 5,1
0 1 9
9,8 2
6,8 3 4,8
3,6 4
7,5,0,8 5 5
7 6 7,3,4
8,6 7 5,8,6
8,7,3 8 7,8,2,3,5
1 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 19/05/2022

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
19/05/20225K3AG-5K35K3
100N892505
200N195709069
400N146429583128927726726700143842059800
1TR655934607267
3TR294111589504781665043178355583633002712736813716180197468473412843897174510799093605842941097029502315188
10TR542269888236449054171538222515
15TR617379609275438
30TR926020201334235
ĐB742156483760202181
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/05/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/05/2022  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
0 0 4,0,2
1,8 1 1
8,0 2 8,6
8,8 3 7
6,0 4
9,9 5 8,9,6
2,5 6 4
3 7
5,2 8 9,1,3,3,2
8,5 9 5,5
An Giang
Chục Số Đơn vị
0,6,6 0 9,0
7 1 3,8,7,3
7,9 2 5,7
1,7,1 3
7,8 4 9
2 5
6 0,0
7,2,1 7 7,2,4,3,1
1 8 4
0,4 9 2
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
0,1 0 5,5,0,9,2
4,8 1 0,5
0,8 2 3
2 3 8,8,5
4 1
0,0,1,3 5 8
6 9,7
6 7
3,5,8,3 8 8,2,1
6,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 18/05/2022

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
18/05/20225K3K3T5T5K3
100N599817
200N860224054
400N213438080709870622814688423904847638
1TR158431910714
3TR691407009934435695172569554476355288830845642180224930531367934044459373760954834776792527533163681803424
10TR241513431439408134071997722333
15TR129016061380694
30TR183252424479529
ĐB117782547303995365
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/05/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/05/2022  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
6,4 0 8,9,1
5,0 1 7,4
8 2 8,5
3 4,5
3,8,1 4 0
3,9,2 5 9,1
7 6 0
1 7 6
0,2 8 4,2
5,0,9 9 9,5
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
0 6,8,5,4,8,7,3
8,9 1 3
4,2 2 4,2
9,1,0 3
2,0,4 4 2,4
0 5
0 6 7
6,0 7
9,8,0,0 8 1,8
9 8,1,3
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
6 0
1 7,4,6,8
2 7,4,9
8,3 3 9,8,3
5,8,1,2,9 4
6 5 4
1 6 0,7,5
1,6,2,7 7 7
3,1 8 4,3
3,2 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 17/05/2022

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
17/05/2022K20T055CT5-K3
100N400574
200N307942046
400N945196758014548716187955266799842163
1TR229542877821
3TR805183627580171494484242667794157906508305207587042228061052028470852612709081096605127118989198698375695
10TR937264750404497078669424981251
15TR574332040761440
30TR810849145196768
ĐB986133013467723666
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/05/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/05/2022  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
4,9 0 7,4
5,7 1 4,8
2 6,6
3,3 3 3,3
1,9,0,8 4 0,8
7,9,7 5 1
2,2 6
0 7 5,5,1
1,4 8 4
9 5,4,0
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
8 0 5,7,4,7
5 1 8
4,5 2 6
8 3
0 4 2,7
0,5 5 5,2,1
2,6 6 6,7
8,8,0,4,9,0,6 7
1 8 7,7,3,0
9 7
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
4 0 9,9
2,5,5 1 8,9
2 1
6,8 3
7,8 4 6,9,0
9 5 1,1
4,6 6 7,3,8,6
6 7 4
1,6 8 4,3
0,0,1,4 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 16/05/2022

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
16/05/20225C2L2022T5K3
100N795876
200N002468300
400N642247024355613579897464958270219417
1TR467007718847
3TR647184951873327443849022081146574350878127815996552983914381615182829081474455798709418825084717234285890
10TR889373645573168246338177247507
15TR175825866181952
30TR569847646979536
ĐB977447037054194554
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/05/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/05/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
7,2 0 2,2
1 8,8
0,2,0,8 2 2,7,0
3 5,7
8,8 4 6,7
5,3,5 5 5,5
4 6
2,3,4 7 9,0
1,1 8 4,2,4
7 9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
9 0
7,8,8,6 1 5,8
2
3 3 5,9,3
6,5 4
3,1,5 5 8,5,4
6 8,4,8,1,9
7 1
5,6,1,6 8 9,1,1
8,3,6 9 0
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
0,9 0 0,7
2,7 1 7
8,4,7,5 2 1,5
3 6
7,9,5 4 7,2
2 5 2,4
7,3 6
1,4,0 7 6,4,9,1,2
8 2
7 9 4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 15/05/2022

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
15/05/2022TG-C55K3DL5K3
100N525487
200N551741531
400N775627253723425792931093482987277685
1TR629971029431
3TR036821898108973195288425259296315926734006776448497314700375851173607726231249907538875998124409222476854
10TR919262186298457466569173670964
15TR403024219267429
30TR206011987346306
ĐB303326797080143945
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/05/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/05/2022  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
0 2,1
5,8,0 1
5,8,5,9,6,0 2 5,3,8,6,6
2,7 3
4
2 5 2,1,6,2
5,9,2,2 6 2
7 3
2 8 2,1
9 9 9,6,2
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
4,8 0 2
4 1 7
0,9 2
9,9,7 3
5 4 1,0,9,7
7 5 4,7,7,6
7,5 6
5,4,1,7,5 7 6,5,7,3
8 0
4 9 3,3,2
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
9,4 0 6
3,3,3 1
2 9,7,4,9
3 1,1,1,6
2,5,6 4 0,5
8,4 5 4
3,0 6 4
8,2 7
8,9 8 7,5,8
2,2 9 0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755