Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Bảy
Thứ Bảy
12/10/2013
Đà Nẵng
16 - 21
Quảng Ngãi
83 - 65
Đắk Nông
97 - 88
Thứ Bảy
05/10/2013
Đà Nẵng
09 - 45
Quảng Ngãi
33 - 01
Đắk Nông
53 - 45
Thứ Bảy
28/09/2013
Đà Nẵng
78 - 97
Quảng Ngãi
12 - 47
Đắk Nông
69 - 16
Thứ Bảy
21/09/2013
Đà Nẵng
25 - 66
Quảng Ngãi
54 - 64
Đắk Nông
10 - 99
Thứ Bảy
14/09/2013
Đà Nẵng
43 - 09
Quảng Ngãi
05 - 85
Đắk Nông
74 - 30
Thứ Bảy
07/09/2013
Đà Nẵng
93 - 33
Quảng Ngãi
61 - 67
Đắk Nông
40 - 94
Thứ Bảy
31/08/2013
Đà Nẵng
07 - 93
Quảng Ngãi
10 - 88
Đắk Nông
09 - 19
Thứ Bảy
24/08/2013
Đà Nẵng
06 - 83
Quảng Ngãi
58 - 46
Đắk Nông
03 - 35
Thứ Bảy
17/08/2013
Đà Nẵng
52 - 38
Quảng Ngãi
50 - 72
Đắk Nông
86 - 53
Thứ Bảy
10/08/2013
Đà Nẵng
56 - 87
Quảng Ngãi
22 - 49
Đắk Nông
50 - 05
Thứ Bảy
03/08/2013
Đà Nẵng
29 - 45
Quảng Ngãi
42 - 12
Đắk Nông
82 - 78
Thứ Bảy
13/07/2013
Đà Nẵng
82 - 60
Quảng Ngãi
03 - 55
Đắk Nông
30 - 33
Thứ Bảy
06/07/2013
Đà Nẵng
81 - 95
Quảng Ngãi
27 - 07
Đắk Nông
62 - 14
Thứ Bảy
29/06/2013
Đà Nẵng
07 - 80
Quảng Ngãi
91 - 73
Đắk Nông
60 - 24
Thứ Bảy
22/06/2013
Đà Nẵng
66 - 65
Quảng Ngãi
56 - 77
Đắk Nông
51 - 90
Thứ Bảy
15/06/2013
Đà Nẵng
35 - 97
Quảng Ngãi
87 - 73
Đắk Nông
83 - 10
Thứ Bảy
08/06/2013
Đà Nẵng
54 - 32
Quảng Ngãi
47 - 20
Đắk Nông
83 - 60
Thứ Bảy
01/06/2013
Đà Nẵng
23 - 57
Quảng Ngãi
37 - 66
Đắk Nông
21 - 40
Thứ Bảy
25/05/2013
Đà Nẵng
61 - 45
Quảng Ngãi
54 - 88
Đắk Nông
37 - 66
Thứ Bảy
18/05/2013
Đà Nẵng
12 - 36
Quảng Ngãi
77 - 38
Đắk Nông
56 - 24
Thứ Bảy
11/05/2013
Đà Nẵng
91 - 42
Quảng Ngãi
35 - 88
Đắk Nông
54 - 67
Thứ Bảy
04/05/2013
Đà Nẵng
53 - 70
Quảng Ngãi
43 - 09
Đắk Nông
64 - 92
Thứ Bảy
27/04/2013
Đà Nẵng
87 - 75
Quảng Ngãi
89 - 66
Đắk Nông
01 - 93
Thứ Bảy
20/04/2013
Đà Nẵng
57 - 03
Quảng Ngãi
05 - 64
Đắk Nông
48 - 40
Thứ Bảy
13/04/2013
Đà Nẵng
43 - 67
Quảng Ngãi
45 - 23
Đắk Nông
49 - 39
Thứ Bảy
06/04/2013
Đà Nẵng
41 - 74
Quảng Ngãi
14 - 04
Đắk Nông
45 - 99
Thứ Bảy
30/03/2013
Đà Nẵng
19 - 53
Quảng Ngãi
01 - 39
Đắk Nông
89 - 46
Thứ Bảy
23/03/2013
Đà Nẵng
24 - 27
Quảng Ngãi
83 - 35
Đắk Nông
79 - 87
Thứ Bảy
16/03/2013
Đà Nẵng
34 - 01
Quảng Ngãi
81 - 18
Đắk Nông
12 - 58
Thứ Bảy
09/03/2013
Đà Nẵng
18 - 81
Quảng Ngãi
32 - 14
Đắk Nông
90 - 23
Thứ Bảy
02/03/2013
Đà Nẵng
44 - 74
Quảng Ngãi
76 - 15
Đắk Nông
30 - 21
Thứ Bảy
23/02/2013
Đà Nẵng
51 - 90
Quảng Ngãi
07 - 38
Đắk Nông
53 - 90
Thứ Bảy
16/02/2013
Đà Nẵng
04 - 39
Quảng Ngãi
07 - 98
Đắk Nông
34 - 69
Thứ Bảy
02/02/2013
Đà Nẵng
70 - 94
Quảng Ngãi
71 - 73
Đắk Nông
38 - 53
Thứ Bảy
26/01/2013
Đà Nẵng
93 - 97
Quảng Ngãi
46 - 53
Đắk Nông
25 - 79
Thứ Bảy
19/01/2013
Đà Nẵng
84 - 99
Quảng Ngãi
11 - 60
Đắk Nông
28 - 26
Thứ Bảy
12/01/2013
Đà Nẵng
76 - 45
Quảng Ngãi
98 - 23
Đắk Nông
52 - 27
Thứ Bảy
05/01/2013
Đà Nẵng
96 - 47
Quảng Ngãi
94 - 29
Đắk Nông
01 - 01

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755