Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Sáu
Thứ Sáu
10/02/2017
Vĩnh Long
89 - 67
Bình Dương
11 - 41
Trà Vinh
80 - 42
Thứ Sáu
03/02/2017
Vĩnh Long
47 - 49
Bình Dương
78 - 52
Trà Vinh
65 - 39
Thứ Sáu
27/01/2017
Vĩnh Long
77 - 66
Bình Dương
62 - 88
Trà Vinh
78 - 08
Thứ Sáu
20/01/2017
Vĩnh Long
12 - 96
Bình Dương
07 - 44
Trà Vinh
97 - 03
Thứ Sáu
13/01/2017
Vĩnh Long
69 - 10
Bình Dương
02 - 69
Trà Vinh
57 - 55
Thứ Sáu
06/01/2017
Vĩnh Long
95 - 27
Bình Dương
15 - 33
Trà Vinh
49 - 22
Thứ Sáu
30/12/2016
Vĩnh Long
34 - 30
Bình Dương
84 - 36
Trà Vinh
91 - 92
Thứ Sáu
23/12/2016
Vĩnh Long
77 - 27
Bình Dương
62 - 55
Trà Vinh
52 - 61
Thứ Sáu
16/12/2016
Vĩnh Long
54 - 65
Bình Dương
33 - 47
Trà Vinh
19 - 24
Thứ Sáu
09/12/2016
Vĩnh Long
07 - 88
Bình Dương
23 - 45
Trà Vinh
28 - 81
Thứ Sáu
02/12/2016
Vĩnh Long
19 - 69
Bình Dương
83 - 44
Trà Vinh
55 - 78
Thứ Sáu
25/11/2016
Vĩnh Long
68 - 41
Bình Dương
88 - 70
Trà Vinh
13 - 71
Thứ Sáu
18/11/2016
Vĩnh Long
25 - 59
Bình Dương
61 - 43
Trà Vinh
24 - 43
Thứ Sáu
11/11/2016
Vĩnh Long
44 - 89
Bình Dương
39 - 22
Trà Vinh
44 - 37
Thứ Sáu
04/11/2016
Vĩnh Long
10 - 86
Bình Dương
95 - 83
Trà Vinh
83 - 23
Thứ Sáu
28/10/2016
Vĩnh Long
56 - 30
Bình Dương
90 - 12
Trà Vinh
90 - 00
Thứ Sáu
21/10/2016
Vĩnh Long
55 - 98
Bình Dương
56 - 35
Trà Vinh
24 - 61
Thứ Sáu
14/10/2016
Vĩnh Long
94 - 85
Bình Dương
58 - 23
Trà Vinh
69 - 54
Thứ Sáu
07/10/2016
Vĩnh Long
80 - 10
Bình Dương
57 - 96
Trà Vinh
81 - 58
Thứ Sáu
30/09/2016
Vĩnh Long
99 - 10
Bình Dương
99 - 35
Trà Vinh
93 - 47
Thứ Sáu
23/09/2016
Vĩnh Long
92 - 61
Bình Dương
00 - 89
Trà Vinh
80 - 15
Thứ Sáu
16/09/2016
Vĩnh Long
76 - 78
Bình Dương
35 - 69
Trà Vinh
12 - 97
Thứ Sáu
09/09/2016
Vĩnh Long
18 - 25
Bình Dương
54 - 62
Trà Vinh
98 - 94
Thứ Sáu
02/09/2016
Vĩnh Long
52 - 03
Bình Dương
72 - 60
Trà Vinh
79 - 52
Thứ Sáu
26/08/2016
Vĩnh Long
22 - 53
Bình Dương
17 - 97
Trà Vinh
76 - 75
Thứ Sáu
19/08/2016
Vĩnh Long
11 - 68
Bình Dương
46 - 63
Trà Vinh
97 - 00
Thứ Sáu
12/08/2016
Vĩnh Long
85 - 20
Bình Dương
67 - 21
Trà Vinh
14 - 99
Thứ Sáu
05/08/2016
Vĩnh Long
63 - 41
Bình Dương
06 - 42
Trà Vinh
24 - 14
Thứ Sáu
29/07/2016
Vĩnh Long
76 - 97
Bình Dương
85 - 59
Trà Vinh
46 - 33
Thứ Sáu
22/07/2016
Vĩnh Long
00 - 56
Bình Dương
68 - 85
Trà Vinh
09 - 00
Thứ Sáu
15/07/2016
Vĩnh Long
13 - 97
Bình Dương
19 - 44
Trà Vinh
70 - 70
Thứ Sáu
08/07/2016
Vĩnh Long
60 - 14
Bình Dương
45 - 53
Trà Vinh
95 - 43
Thứ Sáu
01/07/2016
Vĩnh Long
70 - 20
Bình Dương
13 - 68
Trà Vinh
12 - 66
Thứ Sáu
24/06/2016
Vĩnh Long
37 - 66
Bình Dương
61 - 03
Trà Vinh
87 - 67
Thứ Sáu
17/06/2016
Vĩnh Long
25 - 60
Bình Dương
10 - 86
Trà Vinh
44 - 06
Thứ Sáu
10/06/2016
Vĩnh Long
69 - 03
Bình Dương
14 - 11
Trà Vinh
85 - 41
Thứ Sáu
03/06/2016
Vĩnh Long
13 - 37
Bình Dương
02 - 39
Trà Vinh
05 - 06
Thứ Sáu
27/05/2016
Vĩnh Long
30 - 30
Bình Dương
53 - 92
Trà Vinh
94 - 32
Thứ Sáu
20/05/2016
Vĩnh Long
36 - 43
Bình Dương
63 - 37
Trà Vinh
04 - 73
Thứ Sáu
13/05/2016
Vĩnh Long
53 - 29
Bình Dương
79 - 55
Trà Vinh
40 - 89

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755