Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Sáu
Thứ Sáu
12/12/2014
Vĩnh Long
28 - 67
Bình Dương
92 - 22
Trà Vinh
45 - 94
Thứ Sáu
05/12/2014
Vĩnh Long
43 - 82
Bình Dương
18 - 74
Trà Vinh
90 - 54
Thứ Sáu
28/11/2014
Vĩnh Long
84 - 50
Bình Dương
58 - 70
Trà Vinh
82 - 29
Thứ Sáu
21/11/2014
Vĩnh Long
07 - 57
Bình Dương
56 - 43
Trà Vinh
67 - 77
Thứ Sáu
14/11/2014
Vĩnh Long
93 - 22
Bình Dương
49 - 87
Trà Vinh
03 - 63
Thứ Sáu
07/11/2014
Vĩnh Long
01 - 47
Bình Dương
71 - 01
Trà Vinh
17 - 19
Thứ Sáu
31/10/2014
Vĩnh Long
44 - 75
Bình Dương
57 - 76
Trà Vinh
18 - 53
Thứ Sáu
24/10/2014
Vĩnh Long
73 - 55
Bình Dương
08 - 24
Trà Vinh
49 - 83
Thứ Sáu
17/10/2014
Vĩnh Long
53 - 56
Bình Dương
69 - 39
Trà Vinh
57 - 31
Thứ Sáu
10/10/2014
Vĩnh Long
67 - 69
Bình Dương
16 - 62
Trà Vinh
16 - 62
Thứ Sáu
03/10/2014
Vĩnh Long
26 - 90
Bình Dương
30 - 85
Trà Vinh
56 - 48
Thứ Sáu
26/09/2014
Vĩnh Long
14 - 43
Bình Dương
05 - 37
Trà Vinh
35 - 27
Thứ Sáu
19/09/2014
Vĩnh Long
54 - 42
Bình Dương
57 - 58
Trà Vinh
40 - 14
Thứ Sáu
12/09/2014
Vĩnh Long
49 - 94
Bình Dương
65 - 82
Trà Vinh
29 - 83
Thứ Sáu
05/09/2014
Vĩnh Long
00 - 28
Bình Dương
15 - 09
Trà Vinh
95 - 24
Thứ Sáu
29/08/2014
Vĩnh Long
15 - 56
Bình Dương
05 - 09
Trà Vinh
21 - 03
Thứ Sáu
22/08/2014
Vĩnh Long
99 - 89
Bình Dương
78 - 43
Trà Vinh
17 - 00
Thứ Sáu
15/08/2014
Vĩnh Long
40 - 25
Bình Dương
77 - 59
Trà Vinh
73 - 44
Thứ Sáu
08/08/2014
Vĩnh Long
12 - 95
Bình Dương
83 - 02
Trà Vinh
06 - 52
Thứ Sáu
01/08/2014
Vĩnh Long
23 - 97
Bình Dương
66 - 16
Trà Vinh
97 - 98
Thứ Sáu
25/07/2014
Vĩnh Long
55 - 09
Bình Dương
30 - 78
Trà Vinh
41 - 15
Thứ Sáu
18/07/2014
Vĩnh Long
12 - 75
Bình Dương
73 - 64
Trà Vinh
66 - 70
Thứ Sáu
11/07/2014
Vĩnh Long
39 - 20
Bình Dương
68 - 07
Trà Vinh
41 - 90
Thứ Sáu
04/07/2014
Vĩnh Long
75 - 85
Bình Dương
69 - 27
Trà Vinh
68 - 83
Thứ Sáu
27/06/2014
Vĩnh Long
28 - 32
Bình Dương
45 - 74
Trà Vinh
32 - 75
Thứ Sáu
20/06/2014
Vĩnh Long
92 - 12
Bình Dương
43 - 69
Trà Vinh
63 - 40
Thứ Sáu
30/05/2014
Vĩnh Long
03 - 83
Bình Dương
97 - 34
Trà Vinh
88 - 50
Thứ Sáu
23/05/2014
Vĩnh Long
11 - 65
Bình Dương
75 - 49
Trà Vinh
74 - 99
Thứ Sáu
16/05/2014
Vĩnh Long
34 - 00
Bình Dương
46 - 81
Trà Vinh
04 - 40
Thứ Sáu
09/05/2014
Vĩnh Long
79 - 68
Bình Dương
84 - 16
Trà Vinh
09 - 49
Thứ Sáu
02/05/2014
Vĩnh Long
72 - 05
Bình Dương
37 - 04
Trà Vinh
50 - 03
Thứ Sáu
25/04/2014
Vĩnh Long
98 - 76
Bình Dương
93 - 56
Trà Vinh
84 - 68
Thứ Sáu
18/04/2014
Vĩnh Long
50 - 67
Bình Dương
91 - 12
Trà Vinh
62 - 85
Thứ Sáu
11/04/2014
Vĩnh Long
75 - 68
Bình Dương
01 - 84
Trà Vinh
66 - 01
Thứ Sáu
04/04/2014
Vĩnh Long
44 - 14
Bình Dương
20 - 23
Trà Vinh
22 - 26
Thứ Sáu
28/03/2014
Vĩnh Long
24 - 88
Bình Dương
40 - 44
Trà Vinh
25 - 33
Thứ Sáu
21/03/2014
Vĩnh Long
80 - 51
Bình Dương
78 - 16
Trà Vinh
45 - 88
Thứ Sáu
14/03/2014
Vĩnh Long
38 - 12
Bình Dương
79 - 40
Trà Vinh
95 - 18
Thứ Sáu
07/03/2014
Vĩnh Long
20 - 02
Bình Dương
26 - 78
Trà Vinh
27 - 21
Thứ Sáu
28/02/2014
Vĩnh Long
59 - 06
Bình Dương
18 - 60
Trà Vinh
73 - 07

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755