Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Bảy
Thứ Bảy
12/12/2015
TP. HCM
61 - 75
Long An
06 - 93
Bình Phước
18 - 80
Hậu Giang
18 - 42
Thứ Bảy
05/12/2015
TP. HCM
65 - 26
Long An
82 - 67
Bình Phước
67 - 93
Hậu Giang
24 - 09
Thứ Bảy
28/11/2015
TP. HCM
60 - 38
Long An
12 - 86
Bình Phước
15 - 35
Hậu Giang
67 - 86
Thứ Bảy
21/11/2015
TP. HCM
08 - 09
Long An
03 - 45
Bình Phước
60 - 22
Hậu Giang
83 - 50
Thứ Bảy
14/11/2015
TP. HCM
02 - 27
Long An
84 - 05
Bình Phước
15 - 29
Hậu Giang
67 - 90
Thứ Bảy
07/11/2015
TP. HCM
37 - 69
Long An
03 - 06
Bình Phước
98 - 78
Hậu Giang
29 - 16
Thứ Bảy
31/10/2015
TP. HCM
82 - 29
Long An
82 - 43
Bình Phước
97 - 28
Hậu Giang
42 - 62
Thứ Bảy
24/10/2015
TP. HCM
74 - 86
Long An
72 - 37
Bình Phước
15 - 03
Hậu Giang
03 - 33
Thứ Bảy
17/10/2015
TP. HCM
79 - 19
Long An
80 - 89
Bình Phước
06 - 92
Hậu Giang
87 - 36
Thứ Bảy
10/10/2015
TP. HCM
41 - 46
Long An
37 - 68
Bình Phước
41 - 75
Hậu Giang
97 - 81
Thứ Bảy
03/10/2015
TP. HCM
17 - 07
Long An
24 - 25
Bình Phước
21 - 69
Hậu Giang
03 - 13
Thứ Bảy
26/09/2015
TP. HCM
27 - 34
Long An
33 - 82
Bình Phước
74 - 53
Hậu Giang
97 - 34
Thứ Bảy
19/09/2015
TP. HCM
74 - 40
Long An
48 - 66
Bình Phước
26 - 20
Hậu Giang
58 - 32
Thứ Bảy
12/09/2015
TP. HCM
66 - 37
Long An
51 - 75
Bình Phước
93 - 19
Hậu Giang
66 - 64
Thứ Bảy
05/09/2015
TP. HCM
99 - 45
Long An
25 - 63
Bình Phước
60 - 71
Hậu Giang
58 - 48
Thứ Bảy
29/08/2015
TP. HCM
12 - 46
Long An
13 - 10
Bình Phước
98 - 80
Hậu Giang
21 - 09
Thứ Bảy
22/08/2015
TP. HCM
87 - 16
Long An
41 - 45
Bình Phước
29 - 24
Hậu Giang
77 - 93
Thứ Bảy
15/08/2015
TP. HCM
05 - 10
Long An
45 - 71
Bình Phước
16 - 78
Hậu Giang
61 - 00
Thứ Bảy
08/08/2015
TP. HCM
29 - 02
Long An
78 - 55
Bình Phước
80 - 27
Hậu Giang
53 - 16
Thứ Bảy
01/08/2015
TP. HCM
02 - 97
Long An
90 - 98
Bình Phước
96 - 64
Hậu Giang
34 - 80
Thứ Bảy
25/07/2015
TP. HCM
90 - 45
Long An
34 - 38
Bình Phước
62 - 64
Hậu Giang
85 - 20
Thứ Bảy
18/07/2015
TP. HCM
36 - 38
Long An
13 - 23
Bình Phước
80 - 90
Hậu Giang
12 - 13
Thứ Bảy
11/07/2015
TP. HCM
28 - 97
Long An
74 - 83
Bình Phước
94 - 46
Hậu Giang
07 - 80
Thứ Bảy
04/07/2015
TP. HCM
24 - 87
Long An
55 - 21
Bình Phước
12 - 44
Hậu Giang
39 - 12
Thứ Bảy
27/06/2015
TP. HCM
57 - 17
Long An
68 - 46
Bình Phước
51 - 74
Hậu Giang
33 - 08
Thứ Bảy
20/06/2015
TP. HCM
56 - 00
Long An
60 - 08
Bình Phước
93 - 03
Hậu Giang
69 - 28
Thứ Bảy
13/06/2015
TP. HCM
79 - 39
Long An
06 - 31
Bình Phước
11 - 10
Hậu Giang
52 - 36
Thứ Bảy
06/06/2015
TP. HCM
76 - 36
Long An
67 - 37
Bình Phước
00 - 71
Hậu Giang
57 - 33
Thứ Bảy
30/05/2015
TP. HCM
83 - 09
Long An
74 - 45
Bình Phước
53 - 68
Hậu Giang
79 - 32
Thứ Bảy
23/05/2015
TP. HCM
28 - 26
Long An
46 - 20
Bình Phước
09 - 05
Hậu Giang
09 - 10
Thứ Bảy
16/05/2015
TP. HCM
97 - 39
Long An
87 - 06
Bình Phước
76 - 81
Hậu Giang
96 - 82
Thứ Bảy
09/05/2015
TP. HCM
32 - 82
Long An
56 - 80
Bình Phước
76 - 20
Hậu Giang
14 - 72
Thứ Bảy
02/05/2015
TP. HCM
28 - 02
Long An
26 - 24
Bình Phước
08 - 37
Hậu Giang
95 - 24
Thứ Bảy
25/04/2015
TP. HCM
44 - 07
Long An
16 - 50
Bình Phước
89 - 01
Hậu Giang
26 - 57
Thứ Bảy
18/04/2015
TP. HCM
38 - 50
Long An
76 - 27
Bình Phước
89 - 09
Hậu Giang
91 - 78
Thứ Bảy
11/04/2015
TP. HCM
63 - 57
Long An
94 - 91
Bình Phước
67 - 96
Hậu Giang
77 - 13
Thứ Bảy
04/04/2015
TP. HCM
-
Long An
-
Bình Phước
-
Hậu Giang
-
Thứ Bảy
28/03/2015
TP. HCM
40 - 03
Long An
48 - 16
Bình Phước
06 - 66
Hậu Giang
69 - 62
Thứ Bảy
21/03/2015
TP. HCM
29 - 09
Long An
99 - 58
Bình Phước
79 - 03
Hậu Giang
38 - 56
Thứ Bảy
14/03/2015
TP. HCM
65 - 99
Long An
74 - 43
Bình Phước
46 - 22
Hậu Giang
23 - 98

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755