Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Bảy
Thứ Bảy
17/09/2016
TP. HCM
77 - 81
Long An
05 - 27
Bình Phước
20 - 22
Hậu Giang
65 - 83
Thứ Bảy
10/09/2016
TP. HCM
76 - 95
Long An
07 - 39
Bình Phước
45 - 00
Hậu Giang
72 - 37
Thứ Bảy
03/09/2016
TP. HCM
32 - 41
Long An
86 - 07
Bình Phước
83 - 53
Hậu Giang
28 - 11
Thứ Bảy
27/08/2016
TP. HCM
32 - 69
Long An
53 - 14
Bình Phước
19 - 57
Hậu Giang
54 - 27
Thứ Bảy
20/08/2016
TP. HCM
36 - 58
Long An
54 - 56
Bình Phước
53 - 03
Hậu Giang
48 - 96
Thứ Bảy
13/08/2016
TP. HCM
03 - 53
Long An
49 - 86
Bình Phước
62 - 38
Hậu Giang
45 - 62
Thứ Bảy
06/08/2016
TP. HCM
24 - 07
Long An
08 - 18
Bình Phước
88 - 41
Hậu Giang
80 - 56
Thứ Bảy
30/07/2016
TP. HCM
55 - 69
Long An
81 - 37
Bình Phước
22 - 17
Hậu Giang
58 - 15
Thứ Bảy
23/07/2016
TP. HCM
70 - 69
Long An
53 - 81
Bình Phước
59 - 16
Hậu Giang
05 - 01
Thứ Bảy
16/07/2016
TP. HCM
32 - 29
Long An
55 - 57
Bình Phước
22 - 05
Hậu Giang
52 - 14
Thứ Bảy
09/07/2016
TP. HCM
56 - 27
Long An
72 - 18
Bình Phước
11 - 13
Hậu Giang
64 - 97
Thứ Bảy
02/07/2016
TP. HCM
08 - 03
Long An
03 - 00
Bình Phước
52 - 54
Hậu Giang
11 - 09
Thứ Bảy
25/06/2016
TP. HCM
94 - 12
Long An
70 - 90
Bình Phước
24 - 07
Hậu Giang
43 - 83
Thứ Bảy
18/06/2016
TP. HCM
75 - 49
Long An
45 - 69
Bình Phước
44 - 80
Hậu Giang
19 - 03
Thứ Bảy
11/06/2016
TP. HCM
52 - 72
Long An
19 - 73
Bình Phước
81 - 08
Hậu Giang
96 - 69
Thứ Bảy
04/06/2016
TP. HCM
41 - 27
Long An
56 - 89
Bình Phước
05 - 55
Hậu Giang
34 - 52
Thứ Bảy
28/05/2016
TP. HCM
76 - 94
Long An
81 - 32
Bình Phước
05 - 13
Hậu Giang
81 - 05
Thứ Bảy
21/05/2016
TP. HCM
80 - 62
Long An
04 - 23
Bình Phước
85 - 77
Hậu Giang
28 - 32
Thứ Bảy
14/05/2016
TP. HCM
43 - 91
Long An
21 - 25
Bình Phước
11 - 52
Hậu Giang
45 - 00
Thứ Bảy
07/05/2016
TP. HCM
97 - 38
Long An
92 - 28
Bình Phước
93 - 21
Hậu Giang
15 - 55
Thứ Bảy
30/04/2016
TP. HCM
89 - 17
Long An
83 - 06
Bình Phước
08 - 25
Hậu Giang
77 - 67
Thứ Bảy
23/04/2016
TP. HCM
96 - 78
Long An
38 - 34
Bình Phước
35 - 24
Hậu Giang
76 - 48
Thứ Bảy
16/04/2016
TP. HCM
51 - 63
Long An
18 - 32
Bình Phước
40 - 82
Hậu Giang
18 - 78
Thứ Bảy
09/04/2016
TP. HCM
56 - 33
Long An
74 - 10
Bình Phước
28 - 11
Hậu Giang
59 - 02
Thứ Bảy
02/04/2016
TP. HCM
97 - 15
Long An
50 - 17
Bình Phước
99 - 91
Hậu Giang
45 - 68
Thứ Bảy
26/03/2016
TP. HCM
17 - 67
Long An
59 - 69
Bình Phước
62 - 15
Hậu Giang
72 - 05
Thứ Bảy
19/03/2016
TP. HCM
56 - 17
Long An
19 - 84
Bình Phước
35 - 02
Hậu Giang
66 - 44
Thứ Bảy
12/03/2016
TP. HCM
31 - 50
Long An
27 - 89
Bình Phước
52 - 21
Hậu Giang
70 - 97
Thứ Bảy
05/03/2016
TP. HCM
64 - 04
Long An
49 - 40
Bình Phước
41 - 77
Hậu Giang
28 - 77
Thứ Bảy
27/02/2016
TP. HCM
74 - 97
Long An
13 - 80
Bình Phước
32 - 41
Hậu Giang
06 - 10
Thứ Bảy
20/02/2016
TP. HCM
47 - 69
Long An
84 - 74
Bình Phước
68 - 98
Hậu Giang
51 - 67
Thứ Bảy
13/02/2016
TP. HCM
62 - 16
Long An
18 - 60
Bình Phước
16 - 04
Hậu Giang
60 - 05
Thứ Bảy
06/02/2016
TP. HCM
77 - 58
Long An
49 - 27
Bình Phước
45 - 78
Hậu Giang
67 - 08
Thứ Bảy
30/01/2016
TP. HCM
74 - 64
Long An
13 - 10
Bình Phước
35 - 52
Hậu Giang
40 - 77
Thứ Bảy
23/01/2016
TP. HCM
65 - 98
Long An
97 - 00
Bình Phước
27 - 34
Hậu Giang
78 - 73
Thứ Bảy
16/01/2016
TP. HCM
48 - 96
Long An
63 - 22
Bình Phước
41 - 50
Hậu Giang
74 - 79
Thứ Bảy
09/01/2016
TP. HCM
56 - 42
Long An
74 - 49
Bình Phước
18 - 85
Hậu Giang
48 - 24
Thứ Bảy
02/01/2016
TP. HCM
57 - 28
Long An
31 - 88
Bình Phước
60 - 02
Hậu Giang
85 - 87
Thứ Bảy
26/12/2015
TP. HCM
35 - 45
Long An
84 - 60
Bình Phước
58 - 11
Hậu Giang
00 - 98
Thứ Bảy
19/12/2015
TP. HCM
03 - 27
Long An
49 - 67
Bình Phước
77 - 91
Hậu Giang
49 - 93

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755