Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Bảy
Thứ Bảy
24/06/2017
TP. HCM
18 - 45
Long An
21 - 60
Bình Phước
69 - 52
Hậu Giang
41 - 30
Thứ Bảy
17/06/2017
TP. HCM
42 - 56
Long An
50 - 13
Bình Phước
00 - 82
Hậu Giang
52 - 09
Thứ Bảy
10/06/2017
TP. HCM
19 - 61
Long An
45 - 01
Bình Phước
38 - 66
Hậu Giang
61 - 11
Thứ Bảy
03/06/2017
TP. HCM
50 - 83
Long An
40 - 92
Bình Phước
00 - 65
Hậu Giang
54 - 76
Thứ Bảy
27/05/2017
TP. HCM
95 - 37
Long An
40 - 92
Bình Phước
00 - 65
Hậu Giang
54 - 76
Thứ Bảy
20/05/2017
TP. HCM
56 - 68
Long An
47 - 14
Bình Phước
49 - 86
Hậu Giang
42 - 81
Thứ Bảy
13/05/2017
TP. HCM
13 - 79
Long An
63 - 79
Bình Phước
44 - 26
Hậu Giang
53 - 71
Thứ Bảy
06/05/2017
TP. HCM
20 - 51
Long An
08 - 67
Bình Phước
13 - 40
Hậu Giang
82 - 76
Thứ Bảy
29/04/2017
TP. HCM
32 - 06
Long An
39 - 82
Bình Phước
30 - 62
Hậu Giang
70 - 12
Thứ Bảy
22/04/2017
TP. HCM
00 - 91
Long An
50 - 14
Bình Phước
57 - 88
Hậu Giang
60 - 47
Thứ Bảy
15/04/2017
TP. HCM
05 - 66
Long An
96 - 87
Bình Phước
05 - 58
Hậu Giang
70 - 82
Thứ Bảy
08/04/2017
TP. HCM
89 - 00
Long An
39 - 00
Bình Phước
19 - 54
Hậu Giang
72 - 54
Thứ Bảy
01/04/2017
TP. HCM
84 - 60
Long An
08 - 31
Bình Phước
25 - 95
Hậu Giang
04 - 20
Thứ Bảy
25/03/2017
TP. HCM
42 - 30
Long An
61 - 77
Bình Phước
05 - 42
Hậu Giang
54 - 88
Thứ Bảy
18/03/2017
TP. HCM
73 - 43
Long An
36 - 34
Bình Phước
80 - 44
Hậu Giang
25 - 70
Thứ Bảy
11/03/2017
TP. HCM
35 - 35
Long An
89 - 37
Bình Phước
37 - 65
Hậu Giang
49 - 13
Thứ Bảy
04/03/2017
TP. HCM
41 - 46
Long An
19 - 64
Bình Phước
87 - 85
Hậu Giang
41 - 97
Thứ Bảy
25/02/2017
TP. HCM
01 - 53
Long An
14 - 14
Bình Phước
25 - 94
Hậu Giang
96 - 87
Thứ Bảy
18/02/2017
TP. HCM
64 - 08
Long An
39 - 76
Bình Phước
64 - 45
Hậu Giang
18 - 08
Thứ Bảy
11/02/2017
TP. HCM
07 - 62
Long An
77 - 49
Bình Phước
14 - 33
Hậu Giang
80 - 00
Thứ Bảy
04/02/2017
TP. HCM
32 - 64
Long An
85 - 16
Bình Phước
73 - 22
Hậu Giang
62 - 14
Thứ Bảy
28/01/2017
TP. HCM
08 - 71
Long An
48 - 78
Bình Phước
61 - 21
Hậu Giang
81 - 52
Thứ Bảy
21/01/2017
TP. HCM
33 - 85
Long An
65 - 76
Bình Phước
42 - 79
Hậu Giang
98 - 32
Thứ Bảy
14/01/2017
TP. HCM
91 - 99
Long An
72 - 52
Bình Phước
31 - 32
Hậu Giang
17 - 28
Thứ Bảy
07/01/2017
TP. HCM
93 - 60
Long An
69 - 44
Bình Phước
88 - 20
Hậu Giang
23 - 19
Thứ Bảy
31/12/2016
TP. HCM
93 - 77
Long An
36 - 51
Bình Phước
23 - 61
Hậu Giang
15 - 78
Thứ Bảy
24/12/2016
TP. HCM
27 - 03
Long An
43 - 43
Bình Phước
73 - 60
Hậu Giang
42 - 10
Thứ Bảy
17/12/2016
TP. HCM
81 - 32
Long An
08 - 07
Bình Phước
89 - 78
Hậu Giang
36 - 96
Thứ Bảy
10/12/2016
TP. HCM
96 - 24
Long An
40 - 53
Bình Phước
32 - 88
Hậu Giang
40 - 40
Thứ Bảy
03/12/2016
TP. HCM
50 - 50
Long An
55 - 95
Bình Phước
64 - 44
Hậu Giang
31 - 42
Thứ Bảy
26/11/2016
TP. HCM
69 - 64
Long An
71 - 89
Bình Phước
23 - 31
Hậu Giang
72 - 55
Thứ Bảy
19/11/2016
TP. HCM
22 - 86
Long An
76 - 55
Bình Phước
72 - 94
Hậu Giang
70 - 39
Thứ Bảy
12/11/2016
TP. HCM
79 - 22
Long An
04 - 76
Bình Phước
11 - 21
Hậu Giang
71 - 92
Thứ Bảy
05/11/2016
TP. HCM
55 - 57
Long An
82 - 91
Bình Phước
90 - 48
Hậu Giang
04 - 21
Thứ Bảy
29/10/2016
TP. HCM
39 - 25
Long An
03 - 22
Bình Phước
37 - 50
Hậu Giang
94 - 62
Thứ Bảy
22/10/2016
TP. HCM
32 - 43
Long An
56 - 06
Bình Phước
48 - 12
Hậu Giang
46 - 10
Thứ Bảy
15/10/2016
TP. HCM
15 - 98
Long An
19 - 58
Bình Phước
23 - 68
Hậu Giang
85 - 65
Thứ Bảy
08/10/2016
TP. HCM
35 - 55
Long An
87 - 72
Bình Phước
99 - 20
Hậu Giang
21 - 61
Thứ Bảy
01/10/2016
TP. HCM
96 - 14
Long An
30 - 67
Bình Phước
92 - 40
Hậu Giang
26 - 97
Thứ Bảy
24/09/2016
TP. HCM
99 - 40
Long An
56 - 97
Bình Phước
13 - 96
Hậu Giang
33 - 53

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755