Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Bảy
Thứ Bảy
27/01/2018
TP. HCM
10 - 51
Long An
63 - 07
Bình Phước
99 - 42
Hậu Giang
97 - 63
Thứ Bảy
20/01/2018
TP. HCM
-
Long An
-
Bình Phước
-
Hậu Giang
-
Thứ Bảy
13/01/2018
TP. HCM
47 - 85
Long An
82 - 08
Bình Phước
96 - 17
Hậu Giang
80 - 73
Thứ Bảy
06/01/2018
TP. HCM
52 - 05
Long An
96 - 14
Bình Phước
05 - 37
Hậu Giang
80 - 81
Thứ Bảy
30/12/2017
TP. HCM
17 - 70
Long An
78 - 03
Bình Phước
75 - 72
Hậu Giang
02 - 02
Thứ Bảy
23/12/2017
TP. HCM
94 - 47
Long An
76 - 84
Bình Phước
14 - 29
Hậu Giang
59 - 49
Thứ Bảy
16/12/2017
TP. HCM
58 - 30
Long An
56 - 47
Bình Phước
20 - 04
Hậu Giang
64 - 87
Thứ Bảy
09/12/2017
TP. HCM
55 - 03
Long An
72 - 79
Bình Phước
93 - 40
Hậu Giang
57 - 31
Thứ Bảy
02/12/2017
TP. HCM
48 - 51
Long An
20 - 26
Bình Phước
21 - 45
Hậu Giang
35 - 20
Thứ Bảy
25/11/2017
TP. HCM
98 - 81
Long An
50 - 77
Bình Phước
19 - 35
Hậu Giang
66 - 28
Thứ Bảy
18/11/2017
TP. HCM
93 - 71
Long An
28 - 89
Bình Phước
82 - 61
Hậu Giang
71 - 99
Thứ Bảy
11/11/2017
TP. HCM
23 - 28
Long An
58 - 63
Bình Phước
01 - 56
Hậu Giang
70 - 85
Thứ Bảy
04/11/2017
TP. HCM
33 - 06
Long An
92 - 20
Bình Phước
70 - 78
Hậu Giang
86 - 62
Thứ Bảy
28/10/2017
TP. HCM
99 - 98
Long An
71 - 32
Bình Phước
02 - 59
Hậu Giang
63 - 12
Thứ Bảy
21/10/2017
TP. HCM
17 - 53
Long An
16 - 26
Bình Phước
93 - 07
Hậu Giang
30 - 14
Thứ Bảy
14/10/2017
TP. HCM
20 - 18
Long An
77 - 63
Bình Phước
49 - 02
Hậu Giang
17 - 33
Thứ Bảy
07/10/2017
TP. HCM
15 - 45
Long An
07 - 82
Bình Phước
86 - 28
Hậu Giang
04 - 80
Thứ Bảy
30/09/2017
TP. HCM
20 - 63
Long An
48 - 30
Bình Phước
96 - 15
Hậu Giang
02 - 85
Thứ Bảy
23/09/2017
TP. HCM
80 - 53
Long An
34 - 64
Bình Phước
98 - 82
Hậu Giang
06 - 34
Thứ Bảy
16/09/2017
TP. HCM
30 - 24
Long An
66 - 06
Bình Phước
09 - 41
Hậu Giang
82 - 47
Thứ Bảy
09/09/2017
TP. HCM
29 - 22
Long An
59 - 57
Bình Phước
54 - 88
Hậu Giang
96 - 23
Thứ Bảy
02/09/2017
TP. HCM
40 - 48
Long An
72 - 61
Bình Phước
68 - 31
Hậu Giang
85 - 72
Thứ Bảy
26/08/2017
TP. HCM
54 - 37
Long An
60 - 08
Bình Phước
45 - 27
Hậu Giang
45 - 41
Thứ Bảy
19/08/2017
TP. HCM
87 - 26
Long An
24 - 27
Bình Phước
90 - 28
Hậu Giang
35 - 27
Thứ Bảy
12/08/2017
TP. HCM
91 - 54
Long An
92 - 95
Bình Phước
93 - 34
Hậu Giang
84 - 07
Thứ Bảy
05/08/2017
TP. HCM
49 - 01
Long An
53 - 83
Bình Phước
36 - 35
Hậu Giang
38 - 11
Thứ Bảy
29/07/2017
TP. HCM
48 - 48
Long An
38 - 76
Bình Phước
50 - 80
Hậu Giang
55 - 04
Thứ Bảy
22/07/2017
TP. HCM
63 - 22
Long An
27 - 58
Bình Phước
50 - 96
Hậu Giang
70 - 83
Thứ Bảy
15/07/2017
TP. HCM
23 - 13
Long An
90 - 03
Bình Phước
67 - 92
Hậu Giang
96 - 46
Thứ Bảy
08/07/2017
TP. HCM
41 - 52
Long An
51 - 43
Bình Phước
66 - 25
Hậu Giang
63 - 97
Thứ Bảy
01/07/2017
TP. HCM
02 - 01
Long An
34 - 18
Bình Phước
44 - 88
Hậu Giang
42 - 44
Thứ Bảy
24/06/2017
TP. HCM
18 - 45
Long An
21 - 60
Bình Phước
69 - 52
Hậu Giang
41 - 30
Thứ Bảy
17/06/2017
TP. HCM
42 - 56
Long An
50 - 13
Bình Phước
00 - 82
Hậu Giang
52 - 09
Thứ Bảy
10/06/2017
TP. HCM
19 - 61
Long An
45 - 01
Bình Phước
38 - 66
Hậu Giang
61 - 11
Thứ Bảy
03/06/2017
TP. HCM
50 - 83
Long An
40 - 92
Bình Phước
00 - 65
Hậu Giang
54 - 76
Thứ Bảy
27/05/2017
TP. HCM
95 - 37
Long An
40 - 92
Bình Phước
00 - 65
Hậu Giang
54 - 76
Thứ Bảy
20/05/2017
TP. HCM
56 - 68
Long An
47 - 14
Bình Phước
49 - 86
Hậu Giang
42 - 81
Thứ Bảy
13/05/2017
TP. HCM
13 - 79
Long An
63 - 79
Bình Phước
44 - 26
Hậu Giang
53 - 71
Thứ Bảy
06/05/2017
TP. HCM
20 - 51
Long An
08 - 67
Bình Phước
13 - 40
Hậu Giang
82 - 76
Thứ Bảy
29/04/2017
TP. HCM
32 - 06
Long An
39 - 82
Bình Phước
30 - 62
Hậu Giang
70 - 12

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755