Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Bảy
Thứ Bảy
03/11/2018
TP. HCM
00 - 02
Long An
08 - 80
Bình Phước
27 - 53
Hậu Giang
21 - 14
Thứ Bảy
27/10/2018
TP. HCM
80 - 49
Long An
24 - 66
Bình Phước
04 - 29
Hậu Giang
36 - 37
Thứ Bảy
20/10/2018
TP. HCM
55 - 66
Long An
61 - 48
Bình Phước
56 - 34
Hậu Giang
70 - 17
Thứ Bảy
13/10/2018
TP. HCM
82 - 89
Long An
14 - 96
Bình Phước
85 - 89
Hậu Giang
85 - 21
Thứ Bảy
06/10/2018
TP. HCM
38 - 11
Long An
68 - 61
Bình Phước
62 - 49
Hậu Giang
39 - 90
Thứ Bảy
29/09/2018
TP. HCM
83 - 13
Long An
52 - 99
Bình Phước
63 - 10
Hậu Giang
64 - 88
Thứ Bảy
22/09/2018
TP. HCM
03 - 59
Long An
27 - 93
Bình Phước
89 - 69
Hậu Giang
64 - 42
Thứ Bảy
15/09/2018
TP. HCM
21 - 22
Long An
03 - 68
Bình Phước
35 - 73
Hậu Giang
34 - 98
Thứ Bảy
08/09/2018
TP. HCM
00 - 67
Long An
70 - 69
Bình Phước
01 - 53
Hậu Giang
84 - 12
Thứ Bảy
01/09/2018
TP. HCM
86 - 22
Long An
68 - 92
Bình Phước
57 - 18
Hậu Giang
26 - 72
Thứ Bảy
25/08/2018
TP. HCM
52 - 86
Long An
07 - 26
Bình Phước
80 - 32
Hậu Giang
75 - 84
Thứ Bảy
18/08/2018
TP. HCM
90 - 44
Long An
08 - 89
Bình Phước
93 - 80
Hậu Giang
53 - 41
Thứ Bảy
11/08/2018
TP. HCM
34 - 20
Long An
52 - 84
Bình Phước
76 - 40
Hậu Giang
84 - 01
Thứ Bảy
04/08/2018
TP. HCM
37 - 95
Long An
67 - 36
Bình Phước
93 - 65
Hậu Giang
65 - 33
Thứ Bảy
28/07/2018
TP. HCM
22 - 58
Long An
55 - 59
Bình Phước
60 - 80
Hậu Giang
70 - 75
Thứ Bảy
21/07/2018
TP. HCM
05 - 39
Long An
45 - 68
Bình Phước
83 - 61
Hậu Giang
18 - 75
Thứ Bảy
14/07/2018
TP. HCM
39 - 31
Long An
57 - 22
Bình Phước
03 - 79
Hậu Giang
68 - 30
Thứ Bảy
07/07/2018
TP. HCM
47 - 15
Long An
73 - 75
Bình Phước
61 - 04
Hậu Giang
90 - 24
Thứ Bảy
30/06/2018
TP. HCM
06 - 43
Long An
80 - 45
Bình Phước
65 - 50
Hậu Giang
33 - 75
Thứ Bảy
23/06/2018
TP. HCM
55 - 72
Long An
61 - 36
Bình Phước
52 - 60
Hậu Giang
50 - 16
Thứ Bảy
16/06/2018
TP. HCM
45 - 40
Long An
95 - 57
Bình Phước
11 - 37
Hậu Giang
05 - 64
Thứ Bảy
09/06/2018
TP. HCM
71 - 33
Long An
69 - 52
Bình Phước
06 - 87
Hậu Giang
11 - 10
Thứ Bảy
02/06/2018
TP. HCM
71 - 91
Long An
13 - 36
Bình Phước
86 - 84
Hậu Giang
04 - 62
Thứ Bảy
26/05/2018
TP. HCM
54 - 45
Long An
55 - 56
Bình Phước
20 - 83
Hậu Giang
20 - 56
Thứ Bảy
19/05/2018
TP. HCM
17 - 87
Long An
72 - 50
Bình Phước
73 - 43
Hậu Giang
66 - 61
Thứ Bảy
12/05/2018
TP. HCM
44 - 15
Long An
80 - 11
Bình Phước
70 - 83
Hậu Giang
51 - 18
Thứ Bảy
05/05/2018
TP. HCM
13 - 55
Long An
06 - 03
Bình Phước
67 - 05
Hậu Giang
33 - 74
Thứ Bảy
28/04/2018
TP. HCM
47 - 03
Long An
41 - 78
Bình Phước
89 - 61
Hậu Giang
84 - 75
Thứ Bảy
21/04/2018
TP. HCM
42 - 60
Long An
31 - 94
Bình Phước
21 - 50
Hậu Giang
24 - 97
Thứ Bảy
14/04/2018
TP. HCM
03 - 16
Long An
01 - 34
Bình Phước
01 - 10
Hậu Giang
63 - 17
Thứ Bảy
07/04/2018
TP. HCM
14 - 74
Long An
70 - 43
Bình Phước
91 - 79
Hậu Giang
30 - 62
Thứ Bảy
31/03/2018
TP. HCM
76 - 51
Long An
01 - 87
Bình Phước
35 - 91
Hậu Giang
01 - 83
Thứ Bảy
24/03/2018
TP. HCM
49 - 46
Long An
60 - 11
Bình Phước
60 - 23
Hậu Giang
18 - 12
Thứ Bảy
17/03/2018
TP. HCM
55 - 23
Long An
01 - 71
Bình Phước
82 - 86
Hậu Giang
48 - 68
Thứ Bảy
10/03/2018
TP. HCM
66 - 05
Long An
28 - 82
Bình Phước
03 - 87
Hậu Giang
91 - 67
Thứ Bảy
03/03/2018
TP. HCM
94 - 65
Long An
35 - 62
Bình Phước
59 - 42
Hậu Giang
76 - 68
Thứ Bảy
24/02/2018
TP. HCM
46 - 61
Long An
94 - 93
Bình Phước
92 - 63
Hậu Giang
51 - 65
Thứ Bảy
17/02/2018
TP. HCM
29 - 62
Long An
97 - 86
Bình Phước
46 - 55
Hậu Giang
31 - 38
Thứ Bảy
10/02/2018
TP. HCM
44 - 23
Long An
62 - 16
Bình Phước
32 - 52
Hậu Giang
76 - 19
Thứ Bảy
03/02/2018
TP. HCM
64 - 16
Long An
81 - 69
Bình Phước
61 - 77
Hậu Giang
06 - 84

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755