Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Sớ đầu đuôi Miền Nam - Chủ Nhật
Chủ Nhật
06/09/2015
Tiền Giang
26 - 08
Kiên Giang
50 - 45
Đà Lạt
97 - 19
Chủ Nhật
30/08/2015
Tiền Giang
97 - 84
Kiên Giang
21 - 43
Đà Lạt
91 - 35
Chủ Nhật
23/08/2015
Tiền Giang
76 - 88
Kiên Giang
75 - 08
Đà Lạt
13 - 30
Chủ Nhật
16/08/2015
Tiền Giang
28 - 54
Kiên Giang
93 - 09
Đà Lạt
25 - 54
Chủ Nhật
09/08/2015
Tiền Giang
69 - 84
Kiên Giang
52 - 93
Đà Lạt
69 - 38
Chủ Nhật
02/08/2015
Tiền Giang
85 - 52
Kiên Giang
70 - 03
Đà Lạt
20 - 36
Chủ Nhật
26/07/2015
Tiền Giang
60 - 90
Kiên Giang
27 - 63
Đà Lạt
34 - 07
Chủ Nhật
19/07/2015
Tiền Giang
07 - 70
Kiên Giang
29 - 63
Đà Lạt
17 - 79
Chủ Nhật
12/07/2015
Tiền Giang
39 - 33
Kiên Giang
80 - 59
Đà Lạt
96 - 22
Chủ Nhật
05/07/2015
Tiền Giang
20 - 51
Kiên Giang
97 - 73
Đà Lạt
72 - 55
Chủ Nhật
28/06/2015
Tiền Giang
97 - 33
Kiên Giang
86 - 78
Đà Lạt
59 - 37
Chủ Nhật
21/06/2015
Tiền Giang
94 - 40
Kiên Giang
66 - 40
Đà Lạt
64 - 98
Chủ Nhật
14/06/2015
Tiền Giang
90 - 68
Kiên Giang
04 - 00
Đà Lạt
56 - 77
Chủ Nhật
07/06/2015
Tiền Giang
26 - 14
Kiên Giang
42 - 34
Đà Lạt
01 - 96
Chủ Nhật
31/05/2015
Tiền Giang
03 - 72
Kiên Giang
78 - 04
Đà Lạt
37 - 45
Chủ Nhật
24/05/2015
Tiền Giang
26 - 90
Kiên Giang
87 - 38
Đà Lạt
55 - 37
Chủ Nhật
17/05/2015
Tiền Giang
22 - 68
Kiên Giang
75 - 76
Đà Lạt
44 - 52
Chủ Nhật
10/05/2015
Tiền Giang
54 - 82
Kiên Giang
89 - 47
Đà Lạt
66 - 86
Chủ Nhật
03/05/2015
Tiền Giang
27 - 23
Kiên Giang
27 - 06
Đà Lạt
11 - 13
Chủ Nhật
26/04/2015
Tiền Giang
50 - 32
Kiên Giang
39 - 50
Đà Lạt
02 - 86
Chủ Nhật
19/04/2015
Tiền Giang
90 - 62
Kiên Giang
16 - 81
Đà Lạt
88 - 35
Chủ Nhật
12/04/2015
Tiền Giang
40 - 87
Kiên Giang
02 - 27
Đà Lạt
32 - 37
Chủ Nhật
05/04/2015
Tiền Giang
-
Kiên Giang
-
Đà Lạt
-
Chủ Nhật
29/03/2015
Tiền Giang
13 - 22
Kiên Giang
74 - 34
Đà Lạt
08 - 26
Chủ Nhật
22/03/2015
Tiền Giang
33 - 04
Kiên Giang
45 - 74
Đà Lạt
05 - 39
Chủ Nhật
15/03/2015
Tiền Giang
34 - 81
Kiên Giang
67 - 80
Đà Lạt
50 - 53
Chủ Nhật
08/03/2015
Tiền Giang
54 - 78
Kiên Giang
00 - 01
Đà Lạt
43 - 38
Chủ Nhật
01/03/2015
Tiền Giang
15 - 69
Kiên Giang
54 - 45
Đà Lạt
42 - 19
Chủ Nhật
22/02/2015
Tiền Giang
65 - 77
Kiên Giang
00 - 84
Đà Lạt
22 - 92
Chủ Nhật
15/02/2015
Tiền Giang
56 - 53
Kiên Giang
40 - 83
Đà Lạt
01 - 35
Chủ Nhật
08/02/2015
Tiền Giang
72 - 01
Kiên Giang
52 - 28
Đà Lạt
09 - 35
Chủ Nhật
01/02/2015
Tiền Giang
78 - 28
Kiên Giang
96 - 15
Đà Lạt
92 - 07
Chủ Nhật
25/01/2015
Tiền Giang
72 - 21
Kiên Giang
44 - 43
Đà Lạt
17 - 08
Chủ Nhật
18/01/2015
Tiền Giang
66 - 17
Kiên Giang
00 - 51
Đà Lạt
44 - 88
Chủ Nhật
11/01/2015
Tiền Giang
58 - 35
Kiên Giang
11 - 50
Đà Lạt
56 - 49
Chủ Nhật
04/01/2015
Tiền Giang
82 - 06
Kiên Giang
43 - 88
Đà Lạt
41 - 89
Chủ Nhật
28/12/2014
Tiền Giang
72 - 53
Kiên Giang
66 - 02
Đà Lạt
12 - 52
Chủ Nhật
21/12/2014
Tiền Giang
78 - 21
Kiên Giang
25 - 91
Đà Lạt
95 - 79
Chủ Nhật
14/12/2014
Tiền Giang
73 - 16
Kiên Giang
85 - 60
Đà Lạt
68 - 47
Chủ Nhật
07/12/2014
Tiền Giang
82 - 54
Kiên Giang
24 - 40
Đà Lạt
99 - 92

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755