Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Sớ đầu đuôi Miền Nam - Chủ Nhật
Chủ Nhật
19/03/2017
Tiền Giang
27 - 27
Kiên Giang
83 - 22
Đà Lạt
65 - 71
Chủ Nhật
12/03/2017
Tiền Giang
28 - 20
Kiên Giang
56 - 15
Đà Lạt
55 - 61
Chủ Nhật
05/03/2017
Tiền Giang
15 - 76
Kiên Giang
83 - 73
Đà Lạt
85 - 46
Chủ Nhật
26/02/2017
Tiền Giang
73 - 99
Kiên Giang
00 - 08
Đà Lạt
53 - 30
Chủ Nhật
19/02/2017
Tiền Giang
68 - 16
Kiên Giang
28 - 14
Đà Lạt
77 - 52
Chủ Nhật
12/02/2017
Tiền Giang
90 - 04
Kiên Giang
68 - 08
Đà Lạt
79 - 93
Chủ Nhật
05/02/2017
Tiền Giang
39 - 65
Kiên Giang
61 - 99
Đà Lạt
23 - 22
Chủ Nhật
29/01/2017
Tiền Giang
60 - 01
Kiên Giang
94 - 80
Đà Lạt
12 - 19
Chủ Nhật
22/01/2017
Tiền Giang
57 - 41
Kiên Giang
98 - 08
Đà Lạt
03 - 24
Chủ Nhật
15/01/2017
Tiền Giang
75 - 77
Kiên Giang
63 - 18
Đà Lạt
00 - 46
Chủ Nhật
08/01/2017
Tiền Giang
19 - 09
Kiên Giang
31 - 23
Đà Lạt
60 - 35
Chủ Nhật
01/01/2017
Tiền Giang
31 - 46
Kiên Giang
29 - 28
Đà Lạt
78 - 85
Chủ Nhật
25/12/2016
Tiền Giang
12 - 21
Kiên Giang
13 - 47
Đà Lạt
67 - 97
Chủ Nhật
18/12/2016
Tiền Giang
47 - 24
Kiên Giang
77 - 14
Đà Lạt
97 - 36
Chủ Nhật
11/12/2016
Tiền Giang
25 - 13
Kiên Giang
08 - 69
Đà Lạt
96 - 60
Chủ Nhật
04/12/2016
Tiền Giang
68 - 99
Kiên Giang
14 - 40
Đà Lạt
46 - 52
Chủ Nhật
27/11/2016
Tiền Giang
53 - 23
Kiên Giang
10 - 13
Đà Lạt
16 - 94
Chủ Nhật
20/11/2016
Tiền Giang
68 - 34
Kiên Giang
99 - 36
Đà Lạt
93 - 62
Chủ Nhật
13/11/2016
Tiền Giang
38 - 44
Kiên Giang
20 - 91
Đà Lạt
46 - 12
Chủ Nhật
06/11/2016
Tiền Giang
14 - 35
Kiên Giang
42 - 41
Đà Lạt
45 - 12
Chủ Nhật
30/10/2016
Tiền Giang
42 - 81
Kiên Giang
43 - 12
Đà Lạt
96 - 92
Chủ Nhật
23/10/2016
Tiền Giang
71 - 99
Kiên Giang
71 - 88
Đà Lạt
68 - 28
Chủ Nhật
16/10/2016
Tiền Giang
94 - 77
Kiên Giang
53 - 21
Đà Lạt
40 - 58
Chủ Nhật
09/10/2016
Tiền Giang
30 - 20
Kiên Giang
31 - 79
Đà Lạt
88 - 94
Chủ Nhật
02/10/2016
Tiền Giang
69 - 10
Kiên Giang
43 - 56
Đà Lạt
00 - 71
Chủ Nhật
25/09/2016
Tiền Giang
18 - 28
Kiên Giang
22 - 49
Đà Lạt
22 - 39
Chủ Nhật
18/09/2016
Tiền Giang
81 - 75
Kiên Giang
37 - 29
Đà Lạt
44 - 11
Chủ Nhật
11/09/2016
Tiền Giang
92 - 21
Kiên Giang
21 - 63
Đà Lạt
70 - 56
Chủ Nhật
04/09/2016
Tiền Giang
49 - 08
Kiên Giang
38 - 05
Đà Lạt
14 - 65
Chủ Nhật
28/08/2016
Tiền Giang
76 - 51
Kiên Giang
08 - 21
Đà Lạt
34 - 39
Chủ Nhật
21/08/2016
Tiền Giang
54 - 01
Kiên Giang
23 - 85
Đà Lạt
00 - 51
Chủ Nhật
14/08/2016
Tiền Giang
34 - 36
Kiên Giang
25 - 78
Đà Lạt
32 - 49
Chủ Nhật
07/08/2016
Tiền Giang
21 - 37
Kiên Giang
08 - 83
Đà Lạt
62 - 53
Chủ Nhật
31/07/2016
Tiền Giang
09 - 33
Kiên Giang
95 - 38
Đà Lạt
93 - 39
Chủ Nhật
24/07/2016
Tiền Giang
04 - 95
Kiên Giang
03 - 46
Đà Lạt
44 - 84
Chủ Nhật
17/07/2016
Tiền Giang
34 - 18
Kiên Giang
31 - 80
Đà Lạt
33 - 51
Chủ Nhật
10/07/2016
Tiền Giang
19 - 39
Kiên Giang
26 - 09
Đà Lạt
54 - 40
Chủ Nhật
03/07/2016
Tiền Giang
23 - 51
Kiên Giang
64 - 60
Đà Lạt
57 - 52
Chủ Nhật
26/06/2016
Tiền Giang
78 - 42
Kiên Giang
94 - 32
Đà Lạt
21 - 35
Chủ Nhật
19/06/2016
Tiền Giang
12 - 94
Kiên Giang
35 - 72
Đà Lạt
29 - 48

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755