Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Sớ đầu đuôi Miền Nam - Chủ Nhật
Chủ Nhật
24/12/2017
Tiền Giang
56 - 63
Kiên Giang
25 - 42
Đà Lạt
05 - 17
Chủ Nhật
17/12/2017
Tiền Giang
44 - 39
Kiên Giang
51 - 94
Đà Lạt
29 - 75
Chủ Nhật
10/12/2017
Tiền Giang
50 - 61
Kiên Giang
08 - 88
Đà Lạt
69 - 31
Chủ Nhật
03/12/2017
Tiền Giang
30 - 29
Kiên Giang
28 - 14
Đà Lạt
76 - 42
Chủ Nhật
26/11/2017
Tiền Giang
53 - 02
Kiên Giang
32 - 21
Đà Lạt
59 - 45
Chủ Nhật
19/11/2017
Tiền Giang
20 - 43
Kiên Giang
08 - 42
Đà Lạt
24 - 74
Chủ Nhật
12/11/2017
Tiền Giang
08 - 31
Kiên Giang
16 - 01
Đà Lạt
76 - 24
Chủ Nhật
05/11/2017
Tiền Giang
54 - 31
Kiên Giang
92 - 80
Đà Lạt
09 - 59
Chủ Nhật
29/10/2017
Tiền Giang
16 - 81
Kiên Giang
15 - 70
Đà Lạt
08 - 59
Chủ Nhật
22/10/2017
Tiền Giang
76 - 03
Kiên Giang
09 - 70
Đà Lạt
47 - 00
Chủ Nhật
15/10/2017
Tiền Giang
08 - 06
Kiên Giang
74 - 39
Đà Lạt
15 - 62
Chủ Nhật
08/10/2017
Tiền Giang
38 - 34
Kiên Giang
25 - 29
Đà Lạt
63 - 34
Chủ Nhật
01/10/2017
Tiền Giang
00 - 87
Kiên Giang
53 - 81
Đà Lạt
07 - 63
Chủ Nhật
24/09/2017
Tiền Giang
74 - 35
Kiên Giang
07 - 04
Đà Lạt
16 - 43
Chủ Nhật
17/09/2017
Tiền Giang
81 - 57
Kiên Giang
42 - 57
Đà Lạt
02 - 05
Chủ Nhật
10/09/2017
Tiền Giang
23 - 58
Kiên Giang
85 - 95
Đà Lạt
43 - 21
Chủ Nhật
03/09/2017
Tiền Giang
57 - 83
Kiên Giang
48 - 14
Đà Lạt
70 - 93
Chủ Nhật
27/08/2017
Tiền Giang
89 - 70
Kiên Giang
98 - 93
Đà Lạt
84 - 60
Chủ Nhật
20/08/2017
Tiền Giang
77 - 45
Kiên Giang
08 - 15
Đà Lạt
84 - 62
Chủ Nhật
13/08/2017
Tiền Giang
58 - 22
Kiên Giang
83 - 68
Đà Lạt
92 - 17
Chủ Nhật
06/08/2017
Tiền Giang
12 - 44
Kiên Giang
09 - 68
Đà Lạt
92 - 82
Chủ Nhật
30/07/2017
Tiền Giang
22 - 22
Kiên Giang
22 - 46
Đà Lạt
93 - 43
Chủ Nhật
23/07/2017
Tiền Giang
04 - 23
Kiên Giang
95 - 17
Đà Lạt
81 - 20
Chủ Nhật
16/07/2017
Tiền Giang
92 - 71
Kiên Giang
02 - 61
Đà Lạt
97 - 49
Chủ Nhật
09/07/2017
Tiền Giang
71 - 81
Kiên Giang
87 - 34
Đà Lạt
28 - 34
Chủ Nhật
02/07/2017
Tiền Giang
69 - 94
Kiên Giang
15 - 85
Đà Lạt
20 - 19
Chủ Nhật
25/06/2017
Tiền Giang
83 - 59
Kiên Giang
19 - 09
Đà Lạt
82 - 75
Chủ Nhật
18/06/2017
Tiền Giang
47 - 18
Kiên Giang
57 - 72
Đà Lạt
95 - 33
Chủ Nhật
11/06/2017
Tiền Giang
75 - 31
Kiên Giang
52 - 73
Đà Lạt
65 - 66
Chủ Nhật
04/06/2017
Tiền Giang
07 - 10
Kiên Giang
97 - 99
Đà Lạt
93 - 65
Chủ Nhật
28/05/2017
Tiền Giang
07 - 10
Kiên Giang
97 - 99
Đà Lạt
93 - 65
Chủ Nhật
21/05/2017
Tiền Giang
93 - 34
Kiên Giang
69 - 10
Đà Lạt
54 - 46
Chủ Nhật
14/05/2017
Tiền Giang
38 - 45
Kiên Giang
43 - 03
Đà Lạt
39 - 42
Chủ Nhật
07/05/2017
Tiền Giang
30 - 45
Kiên Giang
62 - 05
Đà Lạt
82 - 84
Chủ Nhật
30/04/2017
Tiền Giang
95 - 90
Kiên Giang
49 - 64
Đà Lạt
75 - 36
Chủ Nhật
23/04/2017
Tiền Giang
27 - 32
Kiên Giang
90 - 24
Đà Lạt
58 - 02
Chủ Nhật
16/04/2017
Tiền Giang
10 - 99
Kiên Giang
58 - 08
Đà Lạt
64 - 46
Chủ Nhật
09/04/2017
Tiền Giang
88 - 01
Kiên Giang
80 - 04
Đà Lạt
05 - 95
Chủ Nhật
02/04/2017
Tiền Giang
47 - 67
Kiên Giang
76 - 00
Đà Lạt
01 - 34
Chủ Nhật
26/03/2017
Tiền Giang
26 - 33
Kiên Giang
79 - 17
Đà Lạt
59 - 98

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755