Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 01/06/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 01/06/2020
Còn nữa
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 31/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: 12E
100N 95
200N 365
400N 197100273908
1TR 6621
3TR 61697954115352235011829985931860590
10TR 1677182916
15TR 98790
30TR 44254
ĐB
545846
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 31/12/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 31/12/2019  
Chục Số Đơn vị
9,9 0 8
7,2,1,1,7 1 1,1,8,6
2 2 7,1,2
3
5 4 6
Chục Số Đơn vị
9,6 5 4
1,4 6 5
2,9 7 1,1
0,9,1 8
9 5,7,8,0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 24/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: 12D
100N 81
200N 691
400N 831791589625
1TR 5327
3TR 51447033420297981745821998582259468
10TR 0513225217
15TR 71518
30TR 32622
ĐB
377268
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 24/12/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 24/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0
8,9 1 7,7,8
4,2,3,2 2 5,7,2,2
3 2
4 7,2,5
Chục Số Đơn vị
2,4 5 8
6 8,8
1,2,4,1 7 9
5,6,1,6 8 1
7,9 9 1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 17/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: 12C
100N 42
200N 210
400N 945840820018
1TR 5260
3TR 61748571646844663957020476665439104
10TR 2826931435
15TR 05886
30TR 54423
ĐB
252208
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 17/12/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 17/12/2019  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 4,8
1 0,8
4,8 2 3
2 3 5
6,5,0 4 2,8,6,7
Chục Số Đơn vị
3 5 8,7,4
4,8 6 0,4,9
5,4 7
5,1,4,0 8 2,6
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 10/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: 12B
100N 96
200N 109
400N 886831590773
1TR 8074
3TR 61477472897682268623090202434083792
10TR 4310383943
15TR 66045
30TR 08720
ĐB
592563
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 10/12/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 10/12/2019  
Chục Số Đơn vị
2,4,2 0 9,3
1
2,9 2 2,3,0,0
7,2,0,4,6 3
7 4 0,3,5
Chục Số Đơn vị
4 5 9
9 6 8,3
7 7 3,4,7
6 8 9
0,5,8 9 6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 03/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: 12A
100N 87
200N 367
400N 473335224819
1TR 7014
3TR 41293038368950967367833431414216713
10TR 7640394713
15TR 17558
30TR 52760
ĐB
513933
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 03/12/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 03/12/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0 9,3
1 9,4,3,3
2,4 2 2
3,9,4,1,0,1,3 3 3,6,3
1 4 3,2
Chục Số Đơn vị
5 8
3 6 7,7,0
8,6,6 7
5 8 7
1,0 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 26/11/2019
Thứ Ba
Loại vé: 11D
100N 24
200N 435
400N 579217920984
1TR 4210
3TR 40397375518553153904968033932469240
10TR 2842420552
15TR 36541
30TR 68615
ĐB
961002
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 26/11/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 26/11/2019  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 4,3,2
5,3,4 1 0,5
9,9,5,0 2 4,4,4
0 3 5,1
2,8,0,2,2 4 0,1
Chục Số Đơn vị
3,1 5 1,2
6
9 7
8 4
9 2,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 19/11/2019
Thứ Ba
Loại vé: 11C
100N 83
200N 175
400N 007471038231
1TR 3544
3TR 72803187359477035704604512432854821
10TR 9456887208
15TR 95348
30TR 42230
ĐB
130382
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 19/11/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 19/11/2019  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 3,3,4,8
3,5,2 1
8 2 8,1
8,0,0 3 1,5,0
7,4,0 4 4,8
Chục Số Đơn vị
7,3 5 1
6 8
7 5,4,0
2,6,0,4 8 3,2
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755