Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 24/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: 5D
100N 35
200N 101
400N 365135491395
1TR 1519
3TR 30693709024188027375746287947624561
10TR 6942334502
15TR 86219
30TR 01893
ĐB
479247
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 24/05/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 24/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 1,2,2
0,5,6 1 9,9
0,0 2 8,3
9,2,9 3 5
4 9,7
Chục Số Đơn vị
3,9,7 5 1
7 6 1
4 7 5,6
2 8 0
4,1,1 9 5,3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 17/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: 5C
100N 05
200N 942
400N 548716187955
1TR 4287
3TR 65083052075870422280610520284708526
10TR 0449707866
15TR 20407
30TR 91451
ĐB
013467
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 17/05/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 17/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 5,7,4,7
5 1 8
4,5 2 6
8 3
0 4 2,7
Chục Số Đơn vị
0,5 5 5,2,1
2,6 6 6,7
8,8,0,4,9,0,6 7
1 8 7,7,3,0
9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 10/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: 5B
100N 86
200N 139
400N 191639796295
1TR 2830
3TR 84396910078114952899731282670750957
10TR 1032194505
15TR 31375
30TR 25844
ĐB
288647
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 10/05/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 10/05/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 7,7,5
2 1 6
2 8,1
3 9,0
4 4 9,4,7
Chục Số Đơn vị
9,0,7 5 7
8,1,9 6
0,0,5,4 7 9,5
2 8 6
3,7,4,9 9 5,6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 03/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: 5A
100N 97
200N 329
400N 210121261658
1TR 6777
3TR 09092182187830848551393540942574664
10TR 1650909891
15TR 48882
30TR 20540
ĐB
155597
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 03/05/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 03/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 1,8,9
0,5,9 1 8
9,8 2 9,6,5
3
5,6 4 0
Chục Số Đơn vị
2 5 8,1,4
2 6 4
9,7,9 7 7
5,1,0 8 2
2,0 9 7,2,1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 26/04/2022
Thứ Ba
Loại vé: 4D
100N 34
200N 113
400N 473795589793
1TR 3277
3TR 92137841743493509119363166318290336
10TR 1224662981
15TR 24745
30TR 51934
ĐB
824918
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 26/04/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 26/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0
8 1 3,9,6,8
8 2
1,9 3 4,7,7,5,6,4
3,7,3 4 6,5
Chục Số Đơn vị
3,4 5 8
1,3,4 6
3,7,3 7 7,4
5,1 8 2,1
1 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 19/04/2022
Thứ Ba
Loại vé: 4C
100N 89
200N 621
400N 615277844339
1TR 0237
3TR 75140511164079679491594959910280789
10TR 3211391489
15TR 59754
30TR 99388
ĐB
282701
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 19/04/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 19/04/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 2,1
2,9,0 1 6,3
5,0 2 1
1 3 9,7
8,5 4 0
Chục Số Đơn vị
9 5 2,4
1,9 6
3 7
8 8 9,4,9,9,8
8,3,8,8 9 6,1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 12/04/2022
Thứ Ba
Loại vé: 4B
100N 91
200N 915
400N 373213889611
1TR 4592
3TR 96790024054559389646702765385203598
10TR 2119607153
15TR 69513
30TR 31570
ĐB
108549
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 12/04/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 12/04/2022  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 5
9,1 1 5,1,3
3,9,5 2
9,5,1 3 2
4 6,9
Chục Số Đơn vị
1,0 5 2,3
4,7,9 6
7 6,0
8,9 8 8
4 9 1,2,0,3,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755