Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2020

Kết quả xổ số Vũng Tàu - 14/01/2020
Thứ Ba
Loại vé: 1B
100N 56
200N 868
400N 270373599078
1TR 8196
3TR 29030379939762056554890485142698192
10TR 1979301574
15TR 35296
30TR 08666
ĐB
694086
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 14/01/2020
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 14/01/2020  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 3
1
9 2 0,6
0,9,9 3 0
5,7 4 8
Chục Số Đơn vị
5 6,9,4
5,9,2,9,6,8 6 8,6
7 8,4
6,7,4 8 6
5 9 6,3,2,3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 07/01/2020
Thứ Ba
Loại vé: 1A
100N 03
200N 070
400N 053066916878
1TR 3980
3TR 81681600567212542185645835192406491
10TR 4511827810
15TR 60655
30TR 29378
ĐB
873455
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 07/01/2020
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 07/01/2020  
Chục Số Đơn vị
7,3,8,1 0 3
9,8,9 1 8,0
2 5,4
0,8 3 0
2 4
Chục Số Đơn vị
2,8,5,5 5 6,5,5
5 6
7 0,8,8
7,1,7 8 0,1,5,3
9 1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 31/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: 12E
100N 95
200N 365
400N 197100273908
1TR 6621
3TR 61697954115352235011829985931860590
10TR 1677182916
15TR 98790
30TR 44254
ĐB
545846
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 31/12/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 31/12/2019  
Chục Số Đơn vị
9,9 0 8
7,2,1,1,7 1 1,1,8,6
2 2 7,1,2
3
5 4 6
Chục Số Đơn vị
9,6 5 4
1,4 6 5
2,9 7 1,1
0,9,1 8
9 5,7,8,0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 24/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: 12D
100N 81
200N 691
400N 831791589625
1TR 5327
3TR 51447033420297981745821998582259468
10TR 0513225217
15TR 71518
30TR 32622
ĐB
377268
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 24/12/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 24/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0
8,9 1 7,7,8
4,2,3,2 2 5,7,2,2
3 2
4 7,2,5
Chục Số Đơn vị
2,4 5 8
6 8,8
1,2,4,1 7 9
5,6,1,6 8 1
7,9 9 1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 17/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: 12C
100N 42
200N 210
400N 945840820018
1TR 5260
3TR 61748571646844663957020476665439104
10TR 2826931435
15TR 05886
30TR 54423
ĐB
252208
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 17/12/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 17/12/2019  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 4,8
1 0,8
4,8 2 3
2 3 5
6,5,0 4 2,8,6,7
Chục Số Đơn vị
3 5 8,7,4
4,8 6 0,4,9
5,4 7
5,1,4,0 8 2,6
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 10/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: 12B
100N 96
200N 109
400N 886831590773
1TR 8074
3TR 61477472897682268623090202434083792
10TR 4310383943
15TR 66045
30TR 08720
ĐB
592563
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 10/12/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 10/12/2019  
Chục Số Đơn vị
2,4,2 0 9,3
1
2,9 2 2,3,0,0
7,2,0,4,6 3
7 4 0,3,5
Chục Số Đơn vị
4 5 9
9 6 8,3
7 7 3,4,7
6 8 9
0,5,8 9 6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 03/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: 12A
100N 87
200N 367
400N 473335224819
1TR 7014
3TR 41293038368950967367833431414216713
10TR 7640394713
15TR 17558
30TR 52760
ĐB
513933
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 03/12/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 03/12/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0 9,3
1 9,4,3,3
2,4 2 2
3,9,4,1,0,1,3 3 3,6,3
1 4 3,2
Chục Số Đơn vị
5 8
3 6 7,7,0
8,6,6 7
5 8 7
1,0 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755