Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/11/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 28/11/2021
Còn nữa
Kết quả xổ số Trà Vinh - 22/10/2021
Thứ Sáu
Loại vé: 30TV43
100N 46
200N 264
400N 323966599275
1TR 6825
3TR 58843379484468314807547190640242624
10TR 7130814967
15TR 09902
30TR 42000
ĐB
670059
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 22/10/2021
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 22/10/2021  
Chục Số Đơn vị
0 0 7,2,8,2,0
1 9
0,0 2 5,4
4,8 3 9
6,2 4 6,3,8
Chục Số Đơn vị
7,2 5 9,9
4 6 4,7
0,6 7 5
4,0 8 3
3,5,1,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 15/10/2021
Thứ Sáu
Loại vé: XSTV
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 15/10/2021
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 15/10/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 08/10/2021
Thứ Sáu
Loại vé: XSTV
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 08/10/2021
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 08/10/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 01/10/2021
Thứ Sáu
Loại vé: XSTV
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 01/10/2021
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 01/10/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 24/09/2021
Thứ Sáu
Loại vé: XSTV
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 24/09/2021
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 24/09/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 17/09/2021
Thứ Sáu
Loại vé: XSTV
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 17/09/2021
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 17/09/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 10/09/2021
Thứ Sáu
Loại vé: XSTV
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 10/09/2021
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 10/09/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755