Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Trà Vinh - 20/05/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV20
100N 19
200N 487
400N 656783758188
1TR 0292
3TR 49282690554610576463939017763496864
10TR 4628333278
15TR 53338
30TR 89676
ĐB
058785
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 20/05/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 20/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,1
0 1 9
9,8 2
6,8 3 4,8
3,6 4
Chục Số Đơn vị
7,5,0,8 5 5
7 6 7,3,4
8,6 7 5,8,6
8,7,3 8 7,8,2,3,5
1 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 13/05/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV19
100N 45
200N 969
400N 836292554462
1TR 1753
3TR 67531824689553686312357846800603972
10TR 7722938654
15TR 99687
30TR 24043
ĐB
918861
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 13/05/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 13/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6
3,6 1 2
6,6,1,7 2 9
5,4 3 1,6
8,5 4 5,3
Chục Số Đơn vị
4,5 5 5,3,4
3,0 6 9,2,2,8,1
8 7 2
6 8 4,7
6,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 06/05/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV18
100N 02
200N 186
400N 262931173938
1TR 8463
3TR 24809737314828269902615186001933392
10TR 3751739266
15TR 48329
30TR 33190
ĐB
848488
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 06/05/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 06/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 2,9,2
3 1 7,8,9,7
0,8,0,9 2 9,9
6 3 8,1
4
Chục Số Đơn vị
5
8,6 6 3,6
1,1 7
3,1,8 8 6,2,8
2,0,1,2 9 2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 29/04/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV17
100N 30
200N 096
400N 216342609996
1TR 8110
3TR 82987467544220850440196284351528992
10TR 9639017790
15TR 76451
30TR 64283
ĐB
182968
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 29/04/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 29/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3,6,1,4,9,9 0 8
5 1 0,5
9 2 8
6,8 3 0
5 4 0
Chục Số Đơn vị
1 5 4,1
9,9 6 3,0,8
8 7
0,2,6 8 7,3
9 6,6,2,0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 22/04/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV16
100N 07
200N 714
400N 996494860272
1TR 1370
3TR 09732053156201447278390030415608477
10TR 9110922196
15TR 02853
30TR 03625
ĐB
855406
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 22/04/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 22/04/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 7,3,9,6
1 4,5,4
7,3 2 5
0,5 3 2
1,6,1 4
Chục Số Đơn vị
1,2 5 6,3
8,5,9,0 6 4
0,7 7 2,0,8,7
7 8 6
0 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 15/04/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV15
100N 12
200N 846
400N 646921915058
1TR 5466
3TR 00194017787259226455416493488507466
10TR 3823809515
15TR 70515
30TR 98091
ĐB
827426
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 15/04/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 15/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0
9,9 1 2,5,5
1,9 2 6
3 8
9 4 6,9
Chục Số Đơn vị
5,8,1,1 5 8,5
4,6,6,2 6 9,6,6
7 8
5,7,3 8 5
6,4 9 1,4,2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 08/04/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV14
100N 83
200N 563
400N 826012305374
1TR 5906
3TR 57635044583057773470989682027477622
10TR 0767754317
15TR 24676
30TR 95011
ĐB
236193
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 08/04/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 08/04/2022  
Chục Số Đơn vị
6,3,7 0 6
1 1 7,1
2 2 2
8,6,9 3 0,5
7,7 4
Chục Số Đơn vị
3 5 8
0,7 6 3,0,8
7,7,1 7 4,7,0,4,7,6
5,6 8 3
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755