Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số TP. HCM - 23/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: 5D2
100N 64
200N 495
400N 355753024157
1TR 9464
3TR 32211940308323253256212221891192030
10TR 5533800119
15TR 97125
30TR 70764
ĐB
149345
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 23/05/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 23/05/2022  
Chục Số Đơn vị
3,3 0 2
1,1 1 1,1,9
0,3,2 2 2,5
3 0,2,0,8
6,6,6 4 5
Chục Số Đơn vị
9,2,4 5 7,7,6
5 6 4,4,4
5,5 7
3 8
1 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 16/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: 5C2
100N 79
200N 002
400N 642247024355
1TR 4670
3TR 64718495187332744384902208114657435
10TR 8893736455
15TR 17582
30TR 56984
ĐB
977447
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 16/05/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 16/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 2,2
1 8,8
0,2,0,8 2 2,7,0
3 5,7
8,8 4 6,7
Chục Số Đơn vị
5,3,5 5 5,5
4 6
2,3,4 7 9,0
1,1 8 4,2,4
7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 09/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: 5B2
100N 92
200N 835
400N 992152055366
1TR 2108
3TR 49848621736674777446266733546035290
10TR 3565030008
15TR 37900
30TR 24077
ĐB
292289
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 09/05/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 09/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,9,5,0 0 5,8,8,0
2 1
9 2 1
7,7 3 5
4 8,7,6
Chục Số Đơn vị
3,0 5 0
6,4 6 6,0
4,7 7 3,3,7
0,4,0 8 9
8 9 2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 02/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: 5A2
100N 75
200N 330
400N 893395292345
1TR 3294
3TR 85672583378658269053437969831805183
10TR 3138535680
15TR 98388
30TR 14289
ĐB
568875
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 02/05/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 02/05/2022  
Chục Số Đơn vị
3,8 0
1 8
7,8 2 9
3,5,8 3 0,3,7
9 4 5
Chục Số Đơn vị
7,4,8,7 5 3
9 6
3 7 5,2,5
1,8 8 2,3,5,0,8,9
2,8 9 4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 25/04/2022
Thứ Hai
Loại vé: 4E2
100N 35
200N 912
400N 235877186831
1TR 0917
3TR 21371313150515058777256767694799975
10TR 9628610547
15TR 62743
30TR 72819
ĐB
142785
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 25/04/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 25/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0
3,7 1 2,8,7,5,9
1 2
4 3 5,1
4 7,7,3
Chục Số Đơn vị
3,1,7,8 5 8,0
7,8 6
1,7,4,4 7 1,7,6,5
5,1 8 6,5
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 18/04/2022
Thứ Hai
Loại vé: 4D2
100N 52
200N 724
400N 810226665284
1TR 6589
3TR 80517338390979969065712011035574742
10TR 9484176770
15TR 15086
30TR 57364
ĐB
979252
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/04/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/04/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 2,1
0,4 1 7
5,0,4,5 2 4
3 9
2,8,6 4 2,1
Chục Số Đơn vị
6,5 5 2,5,2
6,8 6 6,5,4
1 7 0
8 4,9,6
8,3,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 11/04/2022
Thứ Hai
Loại vé: 4C2
100N 60
200N 356
400N 985866328132
1TR 5648
3TR 38356566733785026498859160202257148
10TR 7418923789
15TR 26537
30TR 79579
ĐB
158611
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/04/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/04/2022  
Chục Số Đơn vị
6,5 0
1 1 6,1
3,3,2 2 2
7 3 2,2,7
4 8,8
Chục Số Đơn vị
5 6,8,6,0
5,5,1 6 0
3 7 3,9
5,4,9,4 8 9,9
8,8,7 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755