Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Kết quả xổ số TP. HCM - 15/04/2019
Thứ Hai
Loại vé: 4C2
100N 71
200N 492
400N 451588041434
1TR 8078
3TR 68697671584310324597113039488607678
10TR 3369828306
15TR 39366
30TR 41945
ĐB
891000
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 15/04/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 15/04/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 4,3,3,6,0
7 1 5
9 2
0,0 3 4
0,3 4 5
Chục Số Đơn vị
1,4 5 8
8,0,6 6 6
9,9 7 1,8,8
7,5,7,9 8 6
9 2,7,7,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 08/04/2019
Thứ Hai
Loại vé: 4B2
100N 68
200N 313
400N 215004369922
1TR 6403
3TR 39440634113931367901112293689954189
10TR 7273713959
15TR 42614
30TR 65293
ĐB
439805
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 08/04/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 08/04/2019  
Chục Số Đơn vị
5,4 0 3,1,5
1,0 1 3,1,3,4
2 2 2,9
1,0,1,9 3 6,7
1 4 0
Chục Số Đơn vị
0 5 0,9
3 6 8
3 7
6 8 9
2,9,8,5 9 9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 01/04/2019
Thứ Hai
Loại vé: 4A2
100N 67
200N 719
400N 321547284203
1TR 0663
3TR 68977566954772022574585682095325263
10TR 4080716909
15TR 07780
30TR 87368
ĐB
383803
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 01/04/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 01/04/2019  
Chục Số Đơn vị
2,8 0 3,7,9,3
1 9,5
2 8,0
0,6,5,6,0 3
7 4
Chục Số Đơn vị
1,9 5 3
6 7,3,8,3,8
6,7,0 7 7,4
2,6,6 8 0
1,0 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 25/03/2019
Thứ Hai
Loại vé: 3E2
100N 25
200N 324
400N 813207683566
1TR 2713
3TR 46351502309907665717104514643743222
10TR 8262132166
15TR 20949
30TR 87096
ĐB
241228
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 25/03/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 25/03/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0
5,5,2 1 3,7
3,2 2 5,4,2,1,8
1 3 2,0,7
2 4 9
Chục Số Đơn vị
2 5 1,1
6,7,6,9 6 8,6,6
1,3 7 6
6,2 8
4 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 18/03/2019
Thứ Hai
Loại vé: 3D2
100N 61
200N 823
400N 829272914693
1TR 6563
3TR 71830628879763668648058886537244559
10TR 9109756483
15TR 11338
30TR 12245
ĐB
516760
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/03/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/03/2019  
Chục Số Đơn vị
3,6 0
6,9 1
9,7 2 3
2,9,6,8 3 0,6,8
4 8,5
Chục Số Đơn vị
4 5 9
3 6 1,3,0
8,9 7 2
4,8,3 8 7,8,3
5 9 2,1,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 11/03/2019
Thứ Hai
Loại vé: 3C2
100N 87
200N 363
400N 406147795054
1TR 0528
3TR 73441915156798949943209793380047027
10TR 1964284335
15TR 11264
30TR 10617
ĐB
745185
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/03/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
6,4 1 5,7
4 2 8,7
6,4 3 5
5,6 4 1,3,2
Chục Số Đơn vị
1,3,8 5 4
6 3,1,4
8,2,1 7 9,9
2 8 7,9,5
7,8,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 04/03/2019
Thứ Hai
Loại vé: 3B2
100N 68
200N 854
400N 606996585038
1TR 9041
3TR 15209900143756404277103420961155871
10TR 6124440431
15TR 52693
30TR 81699
ĐB
775310
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 04/03/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 04/03/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 9
4,1,7,3 1 4,1,0
4 2
9 3 8,1
5,1,6,4 4 1,2,4
Chục Số Đơn vị
5 4,8
6 8,9,4
7 7 7,1
6,5,3 8
6,0,9 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755