Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số TP. HCM - 13/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: 5C2
100N 38
200N 649
400N 978250904323
1TR 9344
3TR 01892790350406985661925392262474152
10TR 7621098118
15TR 48222
30TR 35512
ĐB
968020
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/05/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,1,2 0
6 1 0,8,2
8,9,5,2,1 2 3,4,2,0
2 3 8,5,9
4,2 4 9,4
Chục Số Đơn vị
3 5 2
6 9,1
7
3,1 8 2
4,6,3 9 0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 06/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: 5B2
100N 20
200N 035
400N 824911839938
1TR 4487
3TR 49008775952488180293301580275876579
10TR 6499670372
15TR 99786
30TR 97762
ĐB
833301
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/05/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2 0 8,1
8,0 1
7,6 2 0
8,9 3 5,8
4 9
Chục Số Đơn vị
3,9 5 8,8
9,8 6 2
8 7 9,2
3,0,5,5 8 3,7,1,6
4,7 9 5,3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 29/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: 4E2
100N 11
200N 249
400N 727792183780
1TR 9412
3TR 73560416309760135273038887877777508
10TR 4413062631
15TR 10798
30TR 95677
ĐB
393297
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 29/04/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 29/04/2024  
Chục Số Đơn vị
8,6,3,3 0 1,8
1,0,3 1 1,8,2
1 2
7 3 0,0,1
4 9
Chục Số Đơn vị
5
6 0
7,7,7,9 7 7,3,7,7
1,8,0,9 8 0,8
4 9 8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 22/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: 4D2
100N 89
200N 630
400N 525820425126
1TR 6452
3TR 44942240583447897825550238320374191
10TR 5841412911
15TR 76422
30TR 10690
ĐB
689897
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 22/04/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 22/04/2024  
Chục Số Đơn vị
3,9 0 3
9,1 1 4,1
4,5,4,2 2 6,5,3,2
2,0 3 0
1 4 2,2
Chục Số Đơn vị
2 5 8,2,8
2 6
9 7 8
5,5,7 8 9
8 9 1,0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 15/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: 4C2
100N 98
200N 494
400N 197305206979
1TR 3468
3TR 58492624161527819922215005649747467
10TR 9101828489
15TR 63050
30TR 24696
ĐB
903684
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 15/04/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 15/04/2024  
Chục Số Đơn vị
2,0,5 0 0
1 6,8
9,2 2 0,2
7 3
9,8 4
Chục Số Đơn vị
5 0
1,9 6 8,7
9,6 7 3,9,8
9,6,7,1 8 9,4
7,8 9 8,4,2,7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 08/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: 4B2
100N 35
200N 190
400N 419144893914
1TR 2524
3TR 85601287887759853243954568079846147
10TR 6147228640
15TR 06394
30TR 98034
ĐB
529215
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 08/04/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 08/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 1
9,0 1 4,5
7 2 4
4 3 5,4
1,2,9,3 4 3,7,0
Chục Số Đơn vị
3,1 5 6
5 6
4 7 2
8,9,9 8 9,8
8 9 0,1,8,8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 01/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: 4A2
100N 56
200N 465
400N 539089390659
1TR 6691
3TR 15817302241391674123554363236011249
10TR 6687147492
15TR 11314
30TR 65548
ĐB
013739
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 01/04/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 01/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9,6 0
9,7 1 7,6,4
9 2 4,3
2 3 9,6,9
2,1 4 9,8
Chục Số Đơn vị
6 5 6,9
5,1,3 6 5,0
1 7 1
4 8
3,5,4,3 9 0,1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755