Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 15/04/2019
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N 66
250N 681
500N 296894769611
1TR 8041
2,5TR 71712112446450392266047956164870958
5TR 1856130329
10TR 21956
40TR 62076
ĐB
911230
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 15/04/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 15/04/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 3
8,1,4,6 1 1,2
1 2 9
0 3 0
4 4 1,4,8
Chục Số Đơn vị
9 5 8,6
6,7,6,5,7 6 6,8,6,1
7 6,6
6,4,5 8 1
2 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 08/04/2019
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N 12
250N 013
500N 136693764720
1TR 4842
2,5TR 92701665199983868172422508666572318
5TR 0334193043
10TR 84767
40TR 09268
ĐB
940335
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 08/04/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 08/04/2019  
Chục Số Đơn vị
2,5 0 1
0,4 1 2,3,9,8
1,4,7 2 0
1,4 3 8,5
4 2,1,3
Chục Số Đơn vị
6,3 5 0
6,7 6 6,5,7,8
6 7 6,2
3,1,6 8
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 01/04/2019
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N 50
250N 529
500N 441142628641
1TR 5764
2,5TR 88848977323557892321029722478025544
5TR 6474737377
10TR 95274
40TR 55478
ĐB
990073
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 01/04/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 01/04/2019  
Chục Số Đơn vị
5,8 0
1,4,2 1 1
6,3,7 2 9,1
7 3 2
6,4,7 4 1,8,4,7
Chục Số Đơn vị
5 0
6 2,4
4,7 7 8,2,7,4,8,3
4,7,7 8 0
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 25/03/2019
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N 48
250N 389
500N 588747569934
1TR 2330
2,5TR 83528060265097460380011166386495538
5TR 8381412379
10TR 90767
40TR 21780
ĐB
250419
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 25/03/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 25/03/2019  
Chục Số Đơn vị
3,8,8 0
1 6,4,9
2 8,6
3 4,0,8
3,7,6,1 4 8
Chục Số Đơn vị
5 6
5,2,1 6 4,7
8,6 7 4,9
4,2,3 8 9,7,0,0
8,7,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 18/03/2019
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N 00
250N 164
500N 962295552615
1TR 8573
2,5TR 94277493384377270756980784698968162
5TR 2457966863
10TR 47432
40TR 70241
ĐB
760625
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 18/03/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 18/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
4 1 5
2,7,6,3 2 2,5
7,6 3 8,2
6 4 1
Chục Số Đơn vị
5,1,2 5 5,6
5 6 4,2,3
7 7 3,7,2,8,9
3,7 8 9
8,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 11/03/2019
Thứ Hai
Loại vé: XSTTH
100N 50
250N 017
500N 078984230539
1TR 7385
2,5TR 49801994279782060945466592610605490
5TR 7229069844
10TR 91606
40TR 65274
ĐB
543114
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 11/03/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 11/03/2019  
Chục Số Đơn vị
5,2,9,9 0 1,6,6
0 1 7,4
2 3,7,0
2 3 9
4,7,1 4 5,4
Chục Số Đơn vị
8,4 5 0,9
0,0 6
1,2 7 4
8 9,5
8,3,5 9 0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 04/03/2019
Thứ Hai
Loại vé: XSTTH
100N 56
250N 241
500N 165496902413
1TR 2039
2,5TR 12721316804165247232216768863721755
5TR 6341738113
10TR 98975
40TR 78303
ĐB
472124
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 04/03/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 04/03/2019  
Chục Số Đơn vị
9,8 0 3
4,2 1 3,7,3
5,3 2 1,4
1,1,0 3 9,2,7
5,2 4 1
Chục Số Đơn vị
5,7 5 6,4,2,5
5,7 6
3,1 7 6,5
8 0
3 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755