Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Thái Bình - 03/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 40144437
G.Sáu 695008399
G.Năm 579312993483981162648486
G.Tư 4505334730037595
G.Ba 048177747239263022165166323400
G.Nhì 1618817377
G.Nhất 94774
ĐB
17632
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 03/03/2024
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 03/03/2024  
Chục Số Đơn vị
4,0 0 8,5,3,0
1 1 4,1,7,6
7,3 2
9,8,0,6,6 3 7,2
1,4,6,7 4 0,4,7
Chục Số Đơn vị
9,0,9 5
8,1 6 4,3,3
3,4,1,7 7 2,7,4
0,8 8 3,6,8
9,9 9 5,9,3,9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 25/02/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 16069851
G.Sáu 204487280
G.Năm 068944105587524776198861
G.Tư 5607798988061262
G.Ba 776416354740180610705956702946
G.Nhì 1741030692
G.Nhất 85710
ĐB
15545
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 25/02/2024
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 25/02/2024  
Chục Số Đơn vị
8,1,8,7,1,1 0 6,4,7,6
5,6,4 1 6,0,9,0,0
6,9 2
3
0 4 7,1,7,6,5
Chục Số Đơn vị
4 5 1
1,0,0,4 6 1,2,7
8,8,4,0,4,6 7 0
9 8 7,0,9,7,9,0
8,1,8 9 8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 18/02/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 56971464
G.Sáu 093429132
G.Năm 384991900418695010983962
G.Tư 0270517931094524
G.Ba 478519174387428636459761097288
G.Nhì 9469149556
G.Nhất 64007
ĐB
39903
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 18/02/2024
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 18/02/2024  
Chục Số Đơn vị
9,5,7,1 0 9,7,3
5,9 1 4,8,0
3,6 2 9,4,8
9,4,0 3 2
1,6,2 4 9,3,5
Chục Số Đơn vị
4 5 6,0,1,6
5,5 6 4,2
9,0 7 0,9
1,9,2,8 8 8
2,4,7,0 9 7,3,0,8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 11/02/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 11/02/2024
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 11/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 04/02/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 44049741
G.Sáu 446627656
G.Năm 153414788664115970813687
G.Tư 4278142051129414
G.Ba 092513729778533056613086626814
G.Nhì 6779898842
G.Nhất 06268
ĐB
13300
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 04/02/2024
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 04/02/2024  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 4,0
4,8,5,6 1 2,4,4
1,4 2 7,0
3 3 4,3
4,0,3,6,1,1 4 4,1,6,2
Chục Số Đơn vị
5 6,9,1
4,5,6 6 4,1,6,8
9,2,8,9 7 8,8
7,7,9,6 8 1,7
5 9 7,7,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 28/01/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 87654941
G.Sáu 221438853
G.Năm 549602283343547941268089
G.Tư 1710144546789751
G.Ba 110039398615302612781391623900
G.Nhì 2548447616
G.Nhất 93911
ĐB
68274
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 28/01/2024
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 28/01/2024  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 3,2,0
4,2,5,1 1 0,6,6,1
0 2 1,8,6
5,4,0 3 8
8,7 4 9,1,3,5
Chục Số Đơn vị
6,4 5 3,1
9,2,8,1,1 6 5
8 7 9,8,8,4
3,2,7,7 8 7,9,6,4
4,7,8 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 21/01/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 28761813
G.Sáu 765742034
G.Năm 117916416637902123111232
G.Tư 1349092735280716
G.Ba 030645843511519647595295688514
G.Nhì 9231788686
G.Nhất 88820
ĐB
45819
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 21/01/2024
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 21/01/2024  
Chục Số Đơn vị
2 0
4,2,1 1 8,3,1,6,9,4,7,9
4,3 2 8,1,7,8,0
1 3 4,7,2,5
3,6,1 4 2,1,9
Chục Số Đơn vị
6,3 5 9,6
7,1,5,8 6 5,4
3,2,1 7 6,9
2,1,2 8 6
7,4,1,5,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755