Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 31/03/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 31/03/2020
Kết quả xổ số Tây Ninh - 23/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: 1K4
100N 21
200N 315
400N 011046790893
1TR 4781
3TR 50877981231559717970603255054149261
10TR 9395147762
15TR 59390
30TR 86266
ĐB
297377
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 23/01/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 23/01/2020  
Chục Số Đơn vị
1,7,9 0
2,8,4,6,5 1 5,0
6 2 1,3,5
9,2 3
4 1
Chục Số Đơn vị
1,2 5 1
6 6 1,2,6
7,9,7 7 9,7,0,7
8 1
7 9 3,7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 16/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: 1K3
100N 15
200N 979
400N 995094344789
1TR 8193
3TR 97264594232374802618286017991589763
10TR 4708486048
15TR 85216
30TR 70360
ĐB
441481
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 16/01/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 16/01/2020  
Chục Số Đơn vị
5,6 0 1
0,8 1 5,8,5,6
2 3
9,2,6 3 4
3,6,8 4 8,8
Chục Số Đơn vị
1,1 5 0
1 6 4,3,0
7 9
4,1,4 8 9,4,1
7,8 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 09/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: 1K2
100N 38
200N 548
400N 407251943304
1TR 1166
3TR 49794980179242904227994258133296316
10TR 6836844822
15TR 31640
30TR 16965
ĐB
318706
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 09/01/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 09/01/2020  
Chục Số Đơn vị
4 0 4,6
1 7,6
7,3,2 2 9,7,5,2
3 8,2
9,0,9 4 8,0
Chục Số Đơn vị
2,6 5
6,1,0 6 6,8,5
1,2 7 2
3,4,6 8
2 9 4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 02/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: 1K1
100N 70
200N 127
400N 570111872657
1TR 0250
3TR 69364890468609218058919856510740840
10TR 2403409786
15TR 36253
30TR 88805
ĐB
967758
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 02/01/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 02/01/2020  
Chục Số Đơn vị
7,5,4 0 1,7,5
0 1
9 2 7
5 3 4
6,3 4 6,0
Chục Số Đơn vị
8,0 5 7,0,8,3,8
4,8 6 4
2,8,5,0 7 0
5,5 8 7,5,6
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 26/12/2019
Thứ Năm
Loại vé: 12K4
100N 70
200N 273
400N 209084935188
1TR 9770
3TR 68023743271315376834206817199747613
10TR 2918146380
15TR 31364
30TR 71344
ĐB
224427
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 26/12/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 26/12/2019  
Chục Số Đơn vị
7,9,7,8 0
8,8 1 3
2 3,7,7
7,9,2,5,1 3 4
3,6,4 4 4
Chục Số Đơn vị
5 3
6 4
2,9,2 7 0,3,0
8 8 8,1,1,0
9 0,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 19/12/2019
Thứ Năm
Loại vé: 12K3
100N 35
200N 349
400N 313393851225
1TR 4743
3TR 36068019517764995848188496126193918
10TR 4238354613
15TR 41010
30TR 82979
ĐB
512164
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 19/12/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 19/12/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0
5,6 1 8,3,0
2 5
3,4,8,1 3 5,3
6 4 9,3,9,8,9
Chục Số Đơn vị
3,8,2 5 1
6 8,1,4
7 9
6,4,1 8 5,3
4,4,4,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 12/12/2019
Thứ Năm
Loại vé: 12K2
100N 92
200N 292
400N 116476303335
1TR 7288
3TR 14369543660784922820448311750337500
10TR 8837835911
15TR 97885
30TR 36538
ĐB
245591
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 12/12/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 12/12/2019  
Chục Số Đơn vị
3,2,0 0 3,0
3,1,9 1 1
9,9 2 0
0 3 0,5,1,8
6 4 9
Chục Số Đơn vị
3,8 5
6 6 4,9,6
7 8
8,7,3 8 8,5
6,4 9 2,2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755