Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 12/04/2023
Thứ Tư
Loại vé: K2T4
100N 77
200N 826
400N 492475753437
1TR 6874
3TR 32823462839245774191027573672526355
10TR 8565571140
15TR 55089
30TR 67297
ĐB
693423
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 12/04/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 12/04/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0
9 1
2 6,4,3,5,3
2,8,2 3 7
2,7 4 0
Chục Số Đơn vị
7,2,5,5 5 7,7,5,5
2 6
7,3,5,5,9 7 7,5,4
8 3,9
8 9 1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 05/04/2023
Thứ Tư
Loại vé: K1T4
100N 73
200N 132
400N 608066541875
1TR 1828
3TR 15918747405779505206199058562786880
10TR 6629413685
15TR 57689
30TR 99056
ĐB
840202
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 05/04/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 05/04/2023  
Chục Số Đơn vị
8,4,8 0 6,5,2
1 8
3,0 2 8,7
7 3 2
5,9 4 0
Chục Số Đơn vị
7,9,0,8 5 4,6
0,5 6
2 7 3,5
2,1 8 0,0,5,9
8 9 5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 29/03/2023
Thứ Tư
Loại vé: K5T3
100N 83
200N 803
400N 291597570435
1TR 5126
3TR 00668669903694838646585700440797637
10TR 0400399122
15TR 08622
30TR 72092
ĐB
496694
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 29/03/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 29/03/2023  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 3,7,3
1 5
2,2,9 2 6,2,2
8,0,0 3 5,7
9 4 8,6
Chục Số Đơn vị
1,3 5 7
2,4 6 8
5,0,3 7 0
6,4 8 3
9 0,2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 22/03/2023
Thứ Tư
Loại vé: K4T3
100N 93
200N 023
400N 985743224014
1TR 4213
3TR 13098488173863703096999910367318861
10TR 7741214337
15TR 99101
30TR 19261
ĐB
113420
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 22/03/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 22/03/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 1
9,6,0,6 1 4,3,7,2
2,1 2 3,2,0
9,2,1,7 3 7,7
1 4
Chục Số Đơn vị
5 7
9 6 1,1
5,1,3,3 7 3
9 8
9 3,8,6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 15/03/2023
Thứ Tư
Loại vé: K3T3
100N 60
200N 216
400N 731625089036
1TR 9432
3TR 77007515197956653033860701452060990
10TR 7493544651
15TR 92186
30TR 26156
ĐB
916741
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 15/03/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 15/03/2023  
Chục Số Đơn vị
6,7,2,9 0 8,7
5,4 1 6,6,9
3 2 0
3 3 6,2,3,5
4 1
Chục Số Đơn vị
3 5 1,6
1,1,3,6,8,5 6 0,6
0 7 0
0 8 6
1 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 08/03/2023
Thứ Tư
Loại vé: K2T3
100N 89
200N 687
400N 405904787228
1TR 8188
3TR 74527108674317079005669745097257308
10TR 8493509304
15TR 80310
30TR 73595
ĐB
286126
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 08/03/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 08/03/2023  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 5,8,4
1 0
7 2 8,7,6
3 5
7,0 4
Chục Số Đơn vị
0,3,9 5 9
2 6 7
8,2,6 7 8,0,4,2
7,2,8,0 8 9,7,8
8,5 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 01/03/2023
Thứ Tư
Loại vé: K1T3
100N 52
200N 981
400N 909399816668
1TR 7286
3TR 81004294103849764170696396003021370
10TR 2204442794
15TR 69451
30TR 32468
ĐB
169898
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 01/03/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 01/03/2023  
Chục Số Đơn vị
1,7,3,7 0 4
8,8,5 1 0
5 2
9 3 9,0
0,4,9 4 4
Chục Số Đơn vị
5 2,1
8 6 8,8
9 7 0,0
6,6,9 8 1,1,6
3 9 3,7,4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755