Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2020

Kết quả xổ số Quảng Ninh - 14/01/2020
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 12180797
G.Sáu 702712628
G.Năm 965883179144811104885748
G.Tư 1990899674690883
G.Ba 926913328174665395269229683870
G.Nhì 3707615567
G.Nhất 40635
ĐB
32164
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/01/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/01/2020  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 7,2
1,9,8 1 2,8,2,7,1
1,0,1 2 8,6
8 3 5
4,6 4 4,8
Chục Số Đơn vị
6,3 5 8
9,2,9,7 6 9,5,7,4
0,9,1,6 7 0,6
1,2,5,8,4 8 8,3,1
6 9 7,0,6,1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 07/01/2020
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 16879828
G.Sáu 469178898
G.Năm 918722135454156797858898
G.Tư 1549057254111123
G.Ba 441002317192152343108537133633
G.Nhì 6523044442
G.Nhất 86395
ĐB
14954
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/01/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/01/2020  
Chục Số Đơn vị
0,1,3 0 0
1,7,7 1 6,3,1,0
7,5,4 2 8,3
1,2,3 3 3,0
5,5 4 9,2
Chục Số Đơn vị
8,9 5 4,2,4
1 6 9,7
8,8,6 7 8,2,1,1
9,2,7,9,9 8 7,7,5
6,4 9 8,8,8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 31/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 14922948
G.Sáu 790812777
G.Năm 526610395345984232719591
G.Tư 9764406733984929
G.Ba 159751477732717679544818462704
G.Nhì 1810856186
G.Nhất 49302
ĐB
94908
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 31/12/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 31/12/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0 4,8,2,8
7,9 1 4,2,7
9,1,4,0 2 9,9
3 9
1,6,5,8,0 4 8,5,2
Chục Số Đơn vị
4,7 5 4
6,8 6 6,4,7
7,6,7,1 7 7,1,5,7
4,9,0,0 8 4,6
2,3,2 9 2,0,1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 24/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 88989457
G.Sáu 988563088
G.Năm 935484791902298444332562
G.Tư 2358266731840103
G.Ba 127136922635217354215955356379
G.Nhì 9444309818
G.Nhất 42916
ĐB
75726
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 24/12/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 24/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0 2,3
2 1 3,7,8,6
0,6 2 6,1,6
6,3,0,1,5,4 3 3
9,5,8,8 4 3
Chục Số Đơn vị
5 7,4,8,3
2,1,2 6 3,2,7
5,6,1 7 9,9
8,9,8,8,5,1 8 8,8,8,4,4
7,7 9 8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 17/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 32728276
G.Sáu 077681689
G.Năm 577147147924538226664141
G.Tư 6025267114185835
G.Ba 533255081477078461923563715211
G.Nhì 1743429796
G.Nhất 46760
ĐB
83022
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 17/12/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 17/12/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0
8,7,4,7,1 1 4,8,4,1
3,7,8,8,9,2 2 4,5,5,2
3 2,5,7,4
1,2,1,3 4 1
Chục Số Đơn vị
2,3,2 5
7,6,9 6 6,0
7,3 7 2,6,7,1,1,8
1,7 8 2,1,9,2
8 9 2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 10/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 60495421
G.Sáu 862716387
G.Năm 240068240764171658095722
G.Tư 6244958765231332
G.Ba 341945718098381719366076636296
G.Nhì 9087274919
G.Nhất 04048
ĐB
99233
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 10/12/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 10/12/2019  
Chục Số Đơn vị
6,0,8 0 0,9
2,8 1 6,6,9
6,2,3,7 2 1,4,2,3
2,3 3 2,6,3
5,2,6,4,9 4 9,4,8
Chục Số Đơn vị
5 4
1,1,3,6,9 6 0,2,4,6
8,8 7 2
4 8 7,7,0,1
4,0,1 9 4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 03/12/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 06087929
G.Sáu 539711075
G.Năm 976800793381467876989431
G.Tư 2368316599374957
G.Ba 118950310654177349377804469193
G.Nhì 4572005846
G.Nhất 97144
ĐB
91897
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 03/12/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 03/12/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 6,8,6
1,8,3 1 1
2 9,0
9 3 9,1,7,7
4,4 4 4,6,4
Chục Số Đơn vị
7,6,9 5 7
0,0,4 6 8,8,5
3,5,7,3,9 7 9,5,9,8,7
0,6,7,9,6 8 1
7,2,3,7 9 8,5,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755