Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2019
Kết quả xổ số Quảng Bình - 14/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N 48
250N 530
500N 548265772208
1TR 0335
2,5TR 56047532291503187046029956724561722
5TR 0999782376
10TR 38900
40TR 06499
ĐB
759287
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 14/03/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 14/03/2019  
Chục Số Đơn vị
3,0 0 8,0
3 1
8,2 2 9,2
3 0,5,1
4 8,7,6,5
Chục Số Đơn vị
3,9,4 5
4,7 6
7,4,9,8 7 7,6
4,0 8 2,7
2,9 9 5,7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 07/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N 91
250N 180
500N 542445669225
1TR 8014
2,5TR 30292241971798906821211555060577007
5TR 2249045015
10TR 66285
40TR 44245
ĐB
326701
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 07/03/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 07/03/2019  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 5,7,1
9,2,0 1 4,5
9 2 4,5,1
3
2,1 4 5
Chục Số Đơn vị
2,5,0,1,8,4 5 5
6 6 6
9,0 7
8 0,9,5
8 9 1,2,7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 28/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N 22
250N 228
500N 578280023113
1TR 2853
2,5TR 26563539075058198439612324771254151
5TR 4101830781
10TR 44807
40TR 64269
ĐB
330334
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 28/02/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 28/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0 2,7,7
8,5,8 1 3,2,8
2,8,0,3,1 2 2,8
1,5,6 3 9,2,4
3 4
Chục Số Đơn vị
5 3,1
6 3,9
0,0 7
2,1 8 2,1,1
3,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 21/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N 25
250N 166
500N 537191952880
1TR 7488
2,5TR 20460791321446571387907900269202354
5TR 8873786781
10TR 30126
40TR 48928
ĐB
081633
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 21/02/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 21/02/2019  
Chục Số Đơn vị
8,6,9 0
7,8 1
3,9 2 5,6,8
3 3 2,7,3
5 4
Chục Số Đơn vị
2,9,6 5 4
6,2 6 6,0,5
8,3 7 1
8,2 8 0,8,7,1
9 5,0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 14/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N 90
250N 609
500N 565719481491
1TR 1899
2,5TR 38204823015800733461260633561879309
5TR 2225715300
10TR 76432
40TR 58816
ĐB
982632
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 14/02/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 14/02/2019  
Chục Số Đơn vị
9,0 0 9,4,1,7,9,0
9,0,6 1 8,6
3,3 2
6 3 2,2
0 4 8
Chục Số Đơn vị
5 7,7
1 6 1,3
5,0,5 7
4,1 8
0,9,0 9 0,1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 07/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N 72
250N 071
500N 146978281321
1TR 7754
2,5TR 45894211180725712547689524884394713
5TR 9803603387
10TR 45245
40TR 22739
ĐB
693985
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 07/02/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 07/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0
7,2 1 8,3
7,5 2 8,1
4,1 3 6,9
5,9 4 7,3,5
Chục Số Đơn vị
4,8 5 4,7,2
3 6 9
5,4,8 7 2,1
2,1 8 7,5
6,3 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 31/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N 59
250N 226
500N 877131401516
1TR 3548
2,5TR 21301538690119156841802942428859056
5TR 5910337624
10TR 09151
40TR 90852
ĐB
456458
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 31/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 31/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 1,3
7,0,9,4,5 1 6
5 2 6,4
0 3
9,2 4 0,8,1
Chục Số Đơn vị
5 9,6,1,2,8
2,1,5 6 9
7 1
4,8,5 8 8
5,6 9 1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755