Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Phú Yên - 15/04/2019
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N 65
250N 553
500N 935446888783
1TR 9826
2,5TR 26299333464578418471358522609934513
5TR 5577908548
10TR 80026
40TR 07877
ĐB
273660
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 15/04/2019
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 15/04/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0
7 1 3
5 2 6,6
5,8,1 3
5,8 4 6,8
Chục Số Đơn vị
6 5 3,4,2
2,4,2 6 5,0
7 7 1,9,7
8,4 8 8,3,4
9,9,7 9 9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 08/04/2019
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N 96
250N 009
500N 024613083477
1TR 4931
2,5TR 05769071673803429736981414281905476
5TR 4462297108
10TR 30009
40TR 94063
ĐB
491921
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 08/04/2019
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 08/04/2019  
Chục Số Đơn vị
0 9,8,8,9
3,4,2 1 9
2 2 2,1
6 3 1,4,6
3 4 6,1
Chục Số Đơn vị
5
9,4,3,7 6 9,7,3
7,6 7 7,6
0,0 8
0,6,1,0 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 01/04/2019
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N 10
250N 249
500N 286715554997
1TR 1182
2,5TR 11792248343184745429426370875318805
5TR 5474946159
10TR 23099
40TR 55664
ĐB
158150
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 01/04/2019
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 01/04/2019  
Chục Số Đơn vị
1,5 0 5
1 0
8,9 2 9
5 3 4,7
3,6 4 9,7,9
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5,3,9,0
6 7,4
6,9,4,3 7
8 2
4,2,4,5,9 9 7,2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 25/03/2019
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N 13
250N 409
500N 972176384999
1TR 5975
2,5TR 54916442909151891176512130533076378
5TR 7249534566
10TR 68924
40TR 66282
ĐB
894614
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 25/03/2019
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 25/03/2019  
Chục Số Đơn vị
9,3 0 9
2 1 3,6,8,3,4
8 2 1,4
1,1 3 8,0
2,1 4
Chục Số Đơn vị
7,9 5
1,7,6 6 6
7 5,6,8
3,1,7 8 2
0,9 9 9,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 18/03/2019
Thứ Hai
Loại vé: PY
100N 21
250N 374
500N 152713990551
1TR 7148
2,5TR 28244082081823284276403828806494401
5TR 7953667723
10TR 22282
40TR 25468
ĐB
291738
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 18/03/2019
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 18/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0 8,1
2,5,0 1
3,8,8 2 1,7,3
2 3 2,6,8
7,4,6 4 8,4
Chục Số Đơn vị
5 1
7,3 6 4,8
2 7 4,6
4,0,6,3 8 2,2
9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 11/03/2019
Thứ Hai
Loại vé: XSPY
100N 73
250N 159
500N 600282399915
1TR 9143
2,5TR 21247004772761188920947994622815127
5TR 3919463259
10TR 01757
40TR 46028
ĐB
591499
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 11/03/2019
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 11/03/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 2
1 1 5,1
0 2 0,8,7,8
7,4 3 9
9 4 3,7
Chục Số Đơn vị
1 5 9,9,7
6
4,7,2,5 7 3,7
2,2 8
5,3,9,5,9 9 9,4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 04/03/2019
Thứ Hai
Loại vé: XSPY
100N 94
250N 216
500N 454234344432
1TR 8502
2,5TR 82997691460815877941664722788480476
5TR 2301121659
10TR 78994
40TR 15706
ĐB
551931
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 04/03/2019
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 04/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0 2,6
4,1,3 1 6,1
4,3,0,7 2
3 4,2,1
9,3,8,9 4 2,6,1
Chục Số Đơn vị
5 8,9
1,4,7,0 6
9 7 2,6
5 8 4
5 9 4,7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755