Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2024

Kết quả xổ số Miền Nam - 26/03/2023

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
26/03/2023TG-D33K4ĐL-3K4
100N616373
200N791737152
400N825928773781400762768610654002529137
1TR591318766539
3TR289021392539373686372051241192811887236217867999949963120104631069385140542364976445016044388325187938309
10TR698666119009108061011336623683
15TR446685399860312
30TR011413165429551
ĐB154333316798952493
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 26/03/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 26/03/2023  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
9 0 2
6,9,8,4 1 3,2
0,1,9 2 5
1,7,3 3 7,3
4 1
2 5 9
6 6 1,6,8
7,3 7 7,3
8,6 8 1,8
5 9 1,2,0
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
1 0 7,4,6,8,1
3,5,0 1 0
6 2
6 3 7,1
9,0,5 4
5 1,4
7,7,0 6 3,2,7
3,0,6 7 6,6
0,9,9 8
9 4,8,8
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
4,5 0 9
5 1 2
5,5,4,3,1 2
7,8,9 3 7,9,2
4 4 0,2,4
5 2,2,0,1
6 6 6
3,9 7 3,9
8 3
3,7,0 9 7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 25/03/2023

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
25/03/20233D73K43K423K4T3
100N76188188
200N730287185639
400N838797984717295963012516770677536561351991880211
1TR6290962811268213
3TR97120006691026874972619423462677512259283701454797712015233106556503512892244672493206909363113788707718280775303907252637892278212507450245
10TR4225679889547037443152279457805059448175
15TR74069125091557956775
30TR59679135333963708783
ĐB262761814707489646922815
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/03/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/03/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
3,9,2 0
6 1 7,2
7,4,1 2 0,6
3 0
4 2
5 6
7,2,5 6 9,8,9,1
8,1 7 6,2,9
9,6 8 7,9
6,8,6,7 9 8,0
Long An
Chục Số Đơn vị
0 1,1,3,9,7
0,0,3,5,3 1 8,6,4
2 8,8
0,3 3 1,1,3
1 4
5 9,6,1
1,5 6
8,9,0 7
1,2,2 8 7
5,0 9 7
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
2,7,8 0 6
8,6 1 3
2,7,8 2 6,2,0
5,9,1 3 7
4 6
8 5 3
0,2,4 6 1
3 7 2,0,9,9
8 1,5,2,0
7,7 9 3
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
9 0
1,2 1 9,1,3,5
9 2 6,1
1,8 3 9
7,9 4 5
7,4,7,7,1 5
2 6
7 5,4,5,5
8,8 8 8,8,3
3,1 9 0,2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 24/03/2023

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
24/03/202344VL1203K1232TV12
100N600725
200N270841495
400N511300438767580784833698822935298161
1TR379134914454
3TR510671469730748912007659036644573535545890503660091459753923768700784525105901458101379032332352477622531
10TR739193225173233421570641668542
15TR441660299210200
30TR696188162935515
ĐB450166978152967050
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/03/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/03/2023  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
6,7,0,9 0 0
9,5 1 3,9,8
2
1,4,5 3
4 4 3,8,4
5 3,1
6,6 6 0,7,7,6,6
6,6,9 7 0
4,1 8
1 9 1,7,0
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
7 0 7,7,3,9
4,9 1
9,5 2 3,9
8,0,2,3 3 3
4 1,5
4 5 8,7,2
6
0,0,9,5 7 0
9,5 8 3
0,2 9 8,1,7,2
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
0,5 0 5,0
6,3 1 3,6,5
3,4 2 5,9,9
1 3 2,5,1
5 4 5,2
2,9,0,4,3,1 5 4,0
7,1 6 1
7 6
8
2,2 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 23/03/2023

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
23/03/20233K4AG-3K43K4
100N151723
200N071885854
400N051478870958633046562535944315029014
1TR363701128193
3TR774302355302520251493772471953471669228718161963544346143980961191081146927191026523024127843886737311274
10TR671726918682292495007233488872
15TR538012454546664
30TR538291244583311
ĐB453954930854767613
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/03/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/03/2023  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
3,2 0 1
7,0 1 5,4
7 2 0,4,9
5,5 3 7,0
1,2,5 4 9
1 5 8,3,3,4
6,8 6 6
8,3 7 1,2
5 8 7,6
4,2 9
An Giang
Chục Số Đơn vị
3,8,0 0 0
6,6,1 1 7,2,9,1
1,9 2
3 0,5
5,5 4 5,5
8,3,4,4 5 6,4,4
5 6 1,1
1,8 7
8 5,7,0
1 9 2
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
3 0 2,2
1 1 4,1,3
0,0,7 2 3,7,7
2,4,9,7,1 3 0,4
5,1,7,3,6 4 3
5 4
6 4
2,2 7 3,4,2
8 8 8
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 22/03/2023

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
22/03/20233K4K4T3K4T3
100N048793
200N521524023
400N152538038549650264712399985743224014
1TR631340184213
3TR615034486135254826029203851487191021775933333582496379294274133679856413098488173863703096999910367318861
10TR328425022056820334867741214337
15TR654845528099101
30TR569780228719261
ĐB890591465465113420
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/03/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/03/2023  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
2 0 4,3,3,2,2
2,6,9 1 3
0,0,4 2 1,5,0
0,1,0 3 8
0,5,8 4 9,2
2 5 4
6 1
8 7 8
3,7 8 7,4
4 9 1
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
2,8 0 2
7 1 8
0,9 2 4,0
3 3 3
2,7,6 4 9
6 5 9
8 6 7,4,5
8,6,8 7 1,4
1 8 7,6,0,7
9,5,4 9 9,2
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
2 0 1
9,6,0,6 1 4,3,7,2
2,1 2 3,2,0
9,2,1,7 3 7,7
1 4
5 7
9 6 1,1
5,1,3,3 7 3
9 8
9 3,8,6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 21/03/2023

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
21/03/2023K12T033CT3-K3
100N640761
200N053591396
400N403425509859538555835418972839271939
1TR508068885993
3TR796167436894336734827127292132580728427530791786841441892367735544284434587564806125001568951471389945692
10TR400810507318230526586140662448
15TR750848901257116
30TR711501847900642
ĐB319157944318672113
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/03/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/03/2023  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
5,8,5 0
8 1 6
8,7,3,7 2
5,7 3 4,6,2
6,3,8 4
5 3,0,9,0,7
1,3 6 4,8
5 7 2,2,3
6 8 0,2,1,4
5 9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
3 0 7
9,9 1 8,8,2,8
1 2
8 3 0
8,5,4 4 4
8,7 5 4,8
6 7
0,6 7 5,9
1,8,1,5,1 8 5,3,8,4
7 9 1,1
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
8,5 0 6
6 1 6,3
9,4 2 8,7
9,1 3 9
4 7,8,2
5 0
9,0,1 6 1,8
2,8,4 7
2,6,4 8 7,0
3,9 9 6,3,9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 20/03/2023

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
20/03/20233D21223T03K3
100N906210
200N414762154
400N120792439190022805693511545664979423
1TR792174959831
3TR079468509155313722551217865849137316017512705492366873576959802408883495663623596506155685636900342211918
10TR048793053326517001070421163392
15TR657167522432851
30TR109815623335856
ĐB763435665017669559
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/03/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/03/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
9,9 0 7
2,9,3,8 1 4,3,6
2 1
4,1,3 3 1,3,5
1 4 3,6,9
5,3 5 5
4,1 6
0 7 8,9
7 8 1
4,7 9 0,0,1
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
4 0 5,7
1 1 1,7,7
6,6 2 8,4
3 3 6,5,4,3
3,2 4 0
9,7,0,3 5 9
3 6 2,2,9
1,0,1 7 5
2 8
6,5 9 5
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
1,9 0
3,6,1,5 1 0,8,1
2,9 2 3,2
2,6 3 1
5 4
8 5 4,6,9,1,6,9
5,5 6 3,1
9 7
1 8 5
5,5 9 7,0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755