Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Còn nữa

Kết quả xổ số Miền Nam - 23/04/2024

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
23/04/2024K17T044DT4-K4
100N568941
200N881540161
400N572173193495546705954574023257207883
1TR454176132194
3TR822818411056095084634562429455083379731091759569796804017545012219844242072938939703698175472341543874345
10TR073989382752635910153983487862
15TR713347750539266
30TR479008506851021
ĐB563964215261714705
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/04/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/04/2024  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
1,0 0 0
8,2,4,8 1 9,0
2 1,4,7
6 3 7,4
2,3,6 4 1
9,9,5 5 6,5
5 6 3,4
3,2 7
9 8 1,1
1 9 5,5,8
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
4,1,4 0 5
2,6 1 3,0,5
4 2 1
1 3 5
7 4 0,0,5,2
9,4,3,1,0 5 9
6 7,8,1
6 7 4,9
6 8 9
8,5,7 9 5
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
2 0 5
4,6,2 1
3,7,6 2 0,1
8,9 3 2,6,4,8,4
9,3,3 4 1,5
7,4,0 5
3,6 6 1,2,6
7 2,5
3 8 3
9 4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 22/04/2024

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
22/04/20244D2S1724T04K4
100N893689
200N630717409
400N525820425126246552941957167310042060
1TR645288455316
3TR449422405834478978255502383203741919125722443160904715381140452214040420506611768438509436746277336061470
10TR584141291117597841722890494086
15TR764222308959902
30TR106907884823148
ĐB689897760456641398
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/04/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/04/2024  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
3,9 0 3
9,1 1 4,1
4,5,4,2 2 6,5,3,2
2,0 3 0
1 4 2,2
2 5 8,2,8
2 6
9 7 8
5,5,7 8 9
8 9 1,0,7
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
9,4 0 4
2 1 7
7 2 1
4,5 3 6
9,0 4 5,3,0,8
6,4 5 7,7,3,6
3,5 6 5
1,5,5,9 7 2
4 8 9
8 9 4,0,7
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
6,6,7 0 9,4,6,4,2
1 6
0 2 7
7 3 6
0,0 4 8
8 5
1,0,7,3,8 6 0,0
2 7 3,6,0
4,9 8 9,5,6
8,0 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 21/04/2024

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
21/04/2024TG-C44K3ĐL-4K3
100N932855
200N535908479
400N141587413811618011575769245343221306
1TR098916802498
3TR374974539293158479435684406824037666988820746264563202144557054690779954298132709027898628965537549773180
10TR554191801689179320570509180815
15TR732974491429338
30TR242017233572773
ĐB943309975735371556
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/04/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/04/2024  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
0 1,9
4,1,0 1 5,1,9,6
9 2 4
9,4 3 5
4,2 4 1,3,4
3,1 5 8
6,1 6 6
9,9 7
5 8 9
8,1,0 9 3,7,2,7
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
8,8 0 8
2 1 4
2 8,1
3 5,5
1 4 6
3,3 5 7,6,7,7
4,5 6 9,9
5,5,5 7 9
2,0,8 8 0,0,8
6,6,9,7 9 9
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
7,8 0 6
9 1 5
2 2 2,8
5,5,7 3 8
4
5,1 5 5,3,3,6
0,5 6
9 7 9,0,8,3
9,9,7,2,3 8 0
7 9 8,8,7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 20/04/2024

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
20/04/20244C74K34K3N24K3T4
100N40567974
200N718224816120
400N184670125636574954849607668774908413513888011977
1TR7251347855599248
3TR46650961015295059499726667498238377831533605705245712225694296851322334886872776310138406265838837044719787608228709463263082316805488359307
10TR6579420437979775443134337190704892839716
15TR55121115926117336843
30TR88161367343905289532
ĐB597474765578911899271154
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/04/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/04/2024  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
4,5,5 0 1
5,0,2,6 1 8,2
1,8 2 1
3 6,7
9,7 4 0,6
5 1,0,0
4,3,6 6 6,1
7,3 7 7,4
1 8 2
9 9 9,4
Long An
Chục Số Đơn vị
0 7
5,3 1
2,4,9 2 4,2
5,3 3 3,1,4
2,8,3 4 9,5,2
4 5 6,3,7,1
5 6
0,5,7 7 8,7,8
7,7 8 4
4 9 2
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
9,7 0 4
1 6,3,3
6,5 2
1,1,7 3 8,7
0 4
5 9,2
1,7 6 8,2
8,9,3 7 9,6,0,3
6,3 8 7
7,5,9 9 0,7,9
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
2,7,8 0 1,8,7
0 1 6
3,8,3 2 0,8
8,4 3 8,2,2
7,5 4 8,3
5 4
1 6
7,0 7 4,7,0
3,4,0,2 8 2,0,3
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 19/04/2024

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
19/04/202445VL1604K1633TV16
100N972231
200N935179367
400N420549205093029732447846965457745762
1TR321686260659
3TR810345787192294707501463099503238504913956992773866329837315266158595487482578353240985068707062915272005
10TR200423320296965018027425631489
15TR211291420262100
30TR870675087738926
ĐB078640925135538064
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/04/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/04/2024  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
2,5,3,5,4 0 5,3,2
7 1 6
4,0 2 0,9
9,0 3 5,4,0
3,9 4 2,0
3,0 5 0,0
1 6 7
9,6 7 1
8
2 9 7,3,4
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
0 2,2
1 5,5
2,9,0,0 2 2,6
3 9,5
4,5 4 4,6
1,1,6,3 5 4
4,2,8 6 5
9,7 7 9,7
9 8 6
7,3 9 7,2,8
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
0 0 9,6,5,0
3 1
6,8,5 2 6
3 1,5
5,7,6 4
3,0 5 4,9,2,6
0,5,2 6 7,2,8,4
6 7 4
6 8 2,9
5,0,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 18/04/2024

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
18/04/20244K3AG-4K34K3
100N483127
200N988685683
400N953195095632049968338640797362018631
1TR211674968082
3TR942848252478289511881265283556258000239530117085063347219616154673605870100129246635627272621107266241592
10TR572639997852305693852550930716
15TR687991756786043
30TR594208481729299
ĐB775821659442134358
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/04/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/04/2024  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
0,2 0 9,0
3,2 1 6
3,5 2 4,0,1
6 3 1,2
8,2 4 8
5 2,6
1,5 6 3
7 8
4,8,8,7 8 8,4,9,8
0,8,9 9 9
An Giang
Chục Số Đơn vị
4 0 6,5
3 1 7,6,7
7,4 2
3 3 1,3
4 0,2
8,9,0,8 5 8
9,0,1 6 7,7
1,6,6,1 7 2
5 8 5,5
9 9 9,6,5
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
0,1 0 1,0,9
0,3 1 0,6
8,7,6,9 2 7,4
8,7,4 3 1
2 4 3
5 6,8
5,1 6 2
2 7 3,2
5 8 3,2
0,9 9 2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 17/04/2024

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
17/04/20244K3K3T4K3T4
100N023389
200N740288132
400N350599271632323840897754656632053147
1TR803127759943
3TR769185160126010388533038904881855443165138507108493189775773220602433416374002154154157610609212799351714
10TR672296689408540083753104713061
15TR195183933025938
30TR998987695341388
ĐB461037659227074764
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/04/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/04/2024  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
4,1 0 2,5,1
3,0,8 1 8,0,8
0,3 2 7,9
5 3 2,1,7
4,9 4 0,4
0 5 3
6
2,3 7
1,1,9 8 9,1
8,2 9 4,8
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
6,4,3 0 7
5 1
2 7
3,7,5 3 3,8,4,0
5,3 4 9,0
7,7 5 4,1,3
6 0
0,9,2 7 5,3,5
8,3 8 8,9
8,4 9 7
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
1 0 5
4,2,6 1 5,0,4
3 2 1
4,9 3 2,8
7,1,6 4 7,3,1,7
0,1 5
6 6 6,1,4
4,4 7 4
3,8 8 9,8
8 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755