Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 23/04/2024

Kết quả xổ số Miền Nam - 19/02/2023

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
19/02/2023TG-C22K3ĐL-2K3
100N444665
200N701037763
400N869400355561309436155892153074587293
1TR507973065415
3TR489175972125117178182448349073333708426043182245102249957093641749904123997705149032291133336082524424661
10TR280615196736413620495536668703
15TR449260405808381
30TR270321478134604
ĐB025477006475618281
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/02/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/02/2023  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
7 0 1
0,6,2,6 1 7,7,8
3 2 1,6
8,7 3 5,2
4,9 4 4
3 5
2 6 1,1,7
1,1,6,7 7 9,3,0,7
1 8 3
7 9 4
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
6,1 0 6
4,8 1 5,0,3
9,8 2
9,1 3 7
9,7 4 6,1,9
1,7 5 8
4,0 6 0
3 7 4,5
5 8 2,1
9,4 9 4,2,9,3
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
3 0 8,3,4
6,8,8 1 5,4
2 2 2
6,9,3,0 3 0,3
1,4,0 4 4
6,1 5 8
6 6 5,3,1,6
9 7
5,0 8 1,1
9 3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 18/02/2023

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
18/02/20232C72K32K323K3T2
100N57919586
200N986186510049
400N285932078368373045026880160022169942352178336606
1TR3356791502681577
3TR26964438460356331518218284704888422630782041801281533919300618844784295115414261022475152501478587635415995264489050742032249918011247575585
10TR5927489975110189268820244465889154045229
15TR00678254655771430160
30TR05798715949663836274
ĐB901193352100942562182031
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/02/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/02/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0 7
1 8
2 2 8,2
6,9 3
6,7 4 6,8
7 5 7,9,6
8,5,4 6 8,4,3
5,0 7 4,5,8
6,1,2,4,7,9 8 6
5 9 8,3
Long An
Chục Số Đơn vị
3,8,0 0 2,6,0
9,8,9 1 5,8,8
0 2 9
3 0
4,9 4 4
1,6 5
8,0 6 5
7 8
7,1,1,8 8 6,0,1,8
2 9 1,1,4
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
1,0 0 0
6 1 0,6,4
4,6 2 5
6 3 8
5,4,1 4 2,7,4
9,2 5 4,9
1 6 8,1,3,2
4 7 8
6,7,8,3 8 8
5 9 5
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
2,4,6 0 6,5,1
2,0,3 1
2 1,0,9
3 3 3,1
6,7 4 9,9,0
0,7,8 5
8,0 6 4,0
7 7 7,5,4
8 6,5
4,4,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 17/02/2023

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
17/02/202344VL0702K0732TV07
100N964781
200N727985137
400N516557075124708260929654539607229648
1TR609224087769
3TR520042870244518139888371346486671659811029442403758662640954413932023942839643626237905167791390581728244
10TR626123261995093544708819505388
15TR780376361443508
30TR576881935991870
ĐB452122939750686141
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/02/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/02/2023  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
0 7,4,2
1 8,3,2,9
9,0,1,2 2 7,4,2
1 3 7
2,0 4
6,6 5
9,8 6 5,5
2,0,3 7
1,8,8 8 8,6,8
1 9 6,2
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
1,7,5 0 8
1 0,4
8,9,4 2 6
9,9 3 9
5,5,1 4 7,2
8,7 5 4,4,9,0
2 6
4 7 5,0
0 8 5,2
3,5 9 2,3,3
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
7 0 8
8,4 1 7
2,6 2 2
3 7,9,9
4 4 8,4,1
9 5
9 6 9,2,7
3,6,1 7 9,0
4,8,0 8 1,8
6,3,7,3 9 6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 16/02/2023

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
16/02/20232K3AG-2K32K3
100N323270
200N406499383
400N092168610011532113366857076882431571
1TR124178461227
3TR875507299888620974502480832239009254355606639046829771450160589899496245959611819004804300821396647365137
10TR858652953115812695573681484330
15TR687305949493495
30TR508217956244287
ĐB212756414366441284
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/02/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/02/2023  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
5,2,5,3 0 6,8
2,6,1,4,3,2 1 1
3 2 1,0,5,1
3 2,9,1,0
4 1
2,6 5 0,0,6
0,5 6 1,5
7
9,0 8
3 9 8
An Giang
Chục Số Đơn vị
6 0
2 1 4,2
3,8,6,1,6 2 1
3 2,6,9
1,9 4 6
5 7,6,7
3,4,5,6 6 0,2,2,6
5,5 7
8 2,9
9,3,8 9 9,4
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
7,0,3 0 0
7,8 1 4
2 7
8,4,7 3 9,7,0
1,8 4 3,8
9 5 9
6 8
2,3,8 7 0,1,3
6,4 8 3,1,7,4
5,3 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 15/02/2023

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
15/02/20232K3K3T2K3T2
100N109548
200N009420912
400N137731932459078035525850998308246815
1TR027710876921
3TR008961094747850835033860591462351096641912220092403358045122529547224301735878399910432032016764714117675
10TR305475618504686907777215825375
15TR531150199647339
30TR435319994748089
ĐB760675228641511318
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/02/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/02/2023  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
1,5 0 9,3,5,9
3 1 0,5
6 2
9,0 3 1
4 7,7
0,8,1,7 5 9,0
9 6 2
7,7,4,4 7 7,7,5
8 5
0,5,0 9 3,6
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
2,8,5,2,4,8 0
4 1 9
5,2 2 0,0,2
4 3
5 4 0,3,7,1
9 5 2,0,4
8,9 6
8,7,4 7 7
8 0,7,0,6
1 9 5,6
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
0 4
2,4 1 2,5,8
1,3 2 4,1
8 3 5,9,2,9
2,0 4 8,1
1,3,7,7 5 8
7 6
7 6,5,5
4,5,1 8 3,9
3,3,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 14/02/2023

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
14/02/2023K07T022BT2-K2
100N576013
200N308197911
400N445078077454020511486504877161652399
1TR344904683341
3TR719281357568591303305113986418823038129850270648091710100657981113929598661457096812005291302385074180693
10TR571106336778814971054508146087
15TR760920018533686
30TR845133798900602
ĐB775382294553268804
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 14/02/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 14/02/2023  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
5,3,1 0 8,7,3
9 1 8,0,3
9,8 2 8
0,1 3 0,9
5 4 9
7 5 7,0,4
6 7
5,0,6 7 5
0,2,1 8 2
4,3 9 1,2
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
6,7 0 5,4,9,1,5
0,1 1 1,4
2
5 3
0,1 4 8
0,9,0,8 5 7,3
6 0,8
9,5 7 0
4,6,9 8 5,9
0,8 9 7,8,5
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
2 0 9,2,4
1,7,4,6,9,4,8 1 3,1
0 2 0
1,9 3 8
0 4 1,1
6 5
8 6 5,1
8 7 1
3 8 1,7,6
9,0 9 9,1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 13/02/2023

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
13/02/20232C20723T02K2
100N805939
200N850532440
400N218150988286446249106648142799710191
1TR859086167504
3TR984304422282363131566264812333334157894995763467950857909631881969857406741313462834670731164196498870648
10TR279849612953891807525708955135
15TR266156047725290
30TR855617768388909
ĐB511125883267036771
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 13/02/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 13/02/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
8,5,9,3 0
8,6 1 5,5
2 2 2,9,5
6,3 3 0,3
8 4 8
1,1,2 5 0,6
8,5 6 3,1
7
9,4 8 0,1,6,4
2 9 8,0
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
1 0
3,9 1 0,6
3,6,5 2
6,8 3 2,1
7 4 8,9
9 5 9,2
1,9 6 2,3,7
7,6 7 9,4,7
4 8 3
5,4,7 9 5,6,1
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
4,9 0 4,9
7,9,4,3,7 1 9
2 7
3 9,1,5
0 4 0,1,6,6,8
3 5
4,4 6
2 7 1,1
8,4 8 8,9
3,1,8,0 9 1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755