Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Kết quả xổ số Miền Nam - 18/04/2022

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
18/04/20224D2L1622T4K3
100N520730
200N724142074
400N810226665284218665847725776159736070
1TR658931941256
3TR805173383909799690657120110355747425277611451316554468704468560896248944904516699215034150663131109130063
10TR948417677068790575085097519009
15TR150862934353626
30TR573641000553028
ĐB979252405616498319
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/04/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/04/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
7 0 2,1
0,4 1 7
5,0,4,5 2 4
3 9
2,8,6 4 2,1
6,5 5 2,5,2
6,8 6 6,5,4
1 7 0
8 4,9,6
8,3,9 9 9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
9 0 7,8,5
5 1 6
4 2 5
4 3
8,9 4 2,3
2,5,0 5 1,5
8,7,1 6 8
0,8 7 6
6,0 8 6,4,7,9,9
8,8 9 4,0
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
3,7,5,5 0 4,9
6,9 1 3,9
2 6,8
7,1,6 3 0
7,0 4
7 5 6,0,0
5,2 6 1,9,3
7 4,3,0,5
2 8
6,0,1 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 17/04/2022

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
17/04/2022TG-C44K3DL4K3
100N726607
200N581909106
400N001525233715205850643692916115611873
1TR311555833847
3TR138056964799263982555571963148376251218220456995805053791311573966971517891775219837414047653984866023096
10TR841415902868139353459691565411
15TR891831110269649
30TR692516343782951
ĐB448904077175877760
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/04/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/04/2022  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
0 5,4
8,4,5 1 5,5,5,9
7 2 3,5,8
2,6,8 3
0 4 7,8,1
1,1,1,0,5,2 5 5,1
6 3
4 7 2
4,2 8 1,3
1 9
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
8 0 9,2
1 1 1,5
9,8,0 2
8 3 7,9,7
6 4 5
1,4,7 5 8,6
6,5,9 6 6,4
3,3 7 5
5 8 3,2,0
0,3 9 2,6
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
6,6 0 7,6
6,6,9,2,1,5 1 5,1
2 1
7 3
7 4 7,7,9
1 5 1
0,9 6 1,1,0,0
0,4,4 7 3,4
9 8
4 9 1,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 16/04/2022

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
16/04/20224C74K34K322K3T4
100N87081842
200N212933289699
400N099360696582212307633096554503009321274108084176
1TR7514675072264633
3TR78874663206308684841537056317531510436758471773430819470958467935127545304991846834651644575908593308787605124473353751071389764382336328057
10TR7585439998133053530498692127728497882782
15TR92408173054529745906
30TR02626327445742872807
ĐB559479211809576870340709
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/04/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/04/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
2,1 0 5,8
4 1 2,4,0
1,8 2 0,6
9 3
1,7,5 4 1
0,7 5 4
8,2 6 9
8 7 4,5,9
9,0 8 7,2,6
6,7 9 3,8
Long An
Chục Số Đơn vị
5,3 0 8,5,4,5,9
1 7
2 3
3,2,6 3 3,0,5
8,5,0,4 4 7,4
7,3,0,0 5 0,4
9 6 3
1,4 7 5
0 8 4
0 9 6
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
0,3,7 0 0,8
2 1 8
9,7 2 1,6,8
3 0
4 5,9,6,5
4,6,4 5
2,4,7 6 5
9 7 6,2,0
1,0,2 8 9
8,4 9 2,7
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
1 0 8,6,7,9
4 1 0
4,8 2 4
3,6 3 3,5,8
2 4 2,1
3 5 7
7,0 6 3
5,0 7 6,8
0,3,7 8 9,2
9,8,0 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 15/04/2022

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
15/04/202243VL1504KS1531TV15
100N103512
200N842518846
400N455819014262345085179796646921915058
1TR654809175466
3TR759403302496548400518828418096384788962246566285457148513116388931189000194017787259226455416493488507466
10TR386663483816022129293823809515
15TR490496158370515
30TR036831101598091
ĐB991971441663827426
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/04/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/04/2022  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
1,4 0 1
0,5,7 1 0
4,6 2 4
8 3 8
2,8 4 2,8,0,8,9
5 8,1
9,6 6 2,6
7 8,1
5,4,4,7,3 8 4,3
4 9 6
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
5,9 0
1 8,7,7,6,5
2,2 2 2,2,9
9,8,6 3 5
4 5
3,4,8,1 5 0
9,6,1 6 6,3
1,1 7
1 8 5,3
2 9 6,3,0
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
0
9,9 1 2,5,5
1,9 2 6
3 8
9 4 6,9
5,8,1,1 5 8,5
4,6,6,2 6 9,6,6
7 8
5,7,3 8 5
6,4 9 1,4,2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 14/04/2022

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
14/04/20224K2AG-4K24K2
100N897756
200N946630849
400N307631454391921612128083997241809775
1TR641529543500
3TR513091013679998146414393514353907673714778652951652624606916996373928844981803913205705524722778043848102
10TR150899422434627979474160043236
15TR453151654416714
30TR880199280682001
ĐB815386193502614226
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 14/04/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 14/04/2022  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
0 9
9,4 1 5,5,9
2 4
5 3 6,5
2 4 6,5,1
4,1,3,1 5 3
4,7,3,8 6 7
6 7 6
9 8 9,9,6
8,0,8,1 9 1,8
An Giang
Chục Số Đơn vị
3 0 6,2
1 6,2,6
1,5,0 2 7
8 3 0,7
5,4 4 7,6,7,4
6 5 4,2
1,4,1,0 6 5
7,4,3,2,4 7 7
8 8 3,8
9
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
8,0,0 0 0,2,0,1
8,9,0 1 4
7,0 2 4,6
3 8,6
2,1 4 9
7 5 6,7
5,3,2 6
5,7 7 2,5,7
3 8 0,1
4 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 13/04/2022

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
13/04/20224K2K2T4T4K2
100N506505
200N123326768
400N751757969260699646796487027871235365
1TR310353769173
3TR037322507660257617900718942751614256235503893561303887443281606806264596547775249245198913439632909754421
10TR453965851760955475732511662071
15TR182368639277974
30TR996064307037928
ĐB027714209667588189
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 13/04/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 13/04/2022  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
5,6,9 0 3,6
5 1 7,7,4
3 2 3,5
2,0 3 2,6
1 4
2 5 0,7,1
9,7,9,3,0 6 0
1,5,1 7 6
8 9
8 9 6,0,6
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
3,8,7 0
8 1
9 2 6
9,7 3 0
7 4 5
6,5,4,5 5 5,5
2,9,7 6 5,7
8,6 7 9,6,4,3,0
8 7,1,0
7 9 6,3,2
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
0 5
5,2,7 1 3,6
2 3,4,1,8
2,7,1,6 3
2,7 4 7
0,6 5 1
1 6 8,5,3
4,9 7 8,3,1,4
6,7,2 8 9
8 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 12/04/2022

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
12/04/2022K15T044BT4-K2
100N509114
200N324915375
400N880267576370373213889611790706839379
1TR816245929657
3TR467689596097979365925565773070541969679002405455938964670276538520359894620484987289806736969026501128699
10TR078061525021196071534001182986
15TR910676951316441
30TR948863157041248
ĐB883562108549511343
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 12/04/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 12/04/2022  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
5,7,6,7,5 0 2,6
1
0,6,9,6 2 4
3
2 4
5 0,7,7,0
9,0,8 6 2,8,0,7,2
5,5,6 7 0,9,0
6 8 6
7 9 2,6
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
9,7 0 5
9,1 1 5,1,3
3,9,5 2
9,5,1 3 2
4 6,9
1,0 5 2,3
4,7,9 6
7 6,0
8,9 8 8
4 9 1,2,0,3,8,6
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
2 0 7,2
1,1,4 1 4,1,1
0 2 0
8,4 3 6
1 4 1,8,3
7 5 7
3,8 6
0,5 7 5,9
9,9,4 8 3,6
7,9 9 8,8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755