Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Kết quả xổ số Miền Nam - 16/05/2022

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
16/05/20225C2L2022T5K3
100N795876
200N002468300
400N642247024355613579897464958270219417
1TR467007718847
3TR647184951873327443849022081146574350878127815996552983914381615182829081474455798709418825084717234285890
10TR889373645573168246338177247507
15TR175825866181952
30TR569847646979536
ĐB977447037054194554
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/05/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/05/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
7,2 0 2,2
1 8,8
0,2,0,8 2 2,7,0
3 5,7
8,8 4 6,7
5,3,5 5 5,5
4 6
2,3,4 7 9,0
1,1 8 4,2,4
7 9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
9 0
7,8,8,6 1 5,8
2
3 3 5,9,3
6,5 4
3,1,5 5 8,5,4
6 8,4,8,1,9
7 1
5,6,1,6 8 9,1,1
8,3,6 9 0
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
0,9 0 0,7
2,7 1 7
8,4,7,5 2 1,5
3 6
7,9,5 4 7,2
2 5 2,4
7,3 6
1,4,0 7 6,4,9,1,2
8 2
7 9 4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 15/05/2022

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
15/05/2022TG-C55K3DL5K3
100N525487
200N551741531
400N775627253723425792931093482987277685
1TR629971029431
3TR036821898108973195288425259296315926734006776448497314700375851173607726231249907538875998124409222476854
10TR919262186298457466569173670964
15TR403024219267429
30TR206011987346306
ĐB303326797080143945
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/05/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/05/2022  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
0 2,1
5,8,0 1
5,8,5,9,6,0 2 5,3,8,6,6
2,7 3
4
2 5 2,1,6,2
5,9,2,2 6 2
7 3
2 8 2,1
9 9 9,6,2
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
4,8 0 2
4 1 7
0,9 2
9,9,7 3
5 4 1,0,9,7
7 5 4,7,7,6
7,5 6
5,4,1,7,5 7 6,5,7,3
8 0
4 9 3,3,2
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
9,4 0 6
3,3,3 1
2 9,7,4,9
3 1,1,1,6
2,5,6 4 0,5
8,4 5 4
3,0 6 4
8,2 7
8,9 8 7,5,8
2,2 9 0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 14/05/2022

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
14/05/20225B75K25K222K2T5
100N07990338
200N912348330753
400N535494726469738190153846617931171309030595322559
1TR3599750121984568
3TR57580055482205073407739488760183613698829831250845072485673708464604973562522567226874846246652638554597802350328574419268789586505428288891
10TR4355321931772397652525252487986526146747
15TR32729542637273374038
30TR75796727600523055344
ĐB275361735904765353025549
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 14/05/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 14/05/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
8,5 0 7,7,1
0,3,6 1 2,3
1,7 2 9
1,5 3 1
5 4 8,8
5 4,0,3
9 6 9,1
0,0 7 2
4,4 8 0
6,9,2 9 9,6
Long An
Chục Số Đơn vị
6 0 1,4
8,0 1 5,2
8,1 2 5
6 3 7,9
6,0 4 8,6,5,8
1,4,2 5
4 6 4,3,0
3,9 7
4,4 8 1,2
9,3 9 9,7
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
3,3 0 3,9
1 7
6,5,5 2 5
0,3,5 3 0,3,0
4
2,5 5 2,5,2,3
6 7,2
1,6,8 7 9,8
9,7,9 8 7
7,0 9 8,8
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
5,5 0 5
9,6 1
3,9,8 2
5 3 8,2,8
4 4 7,4,9
0 5 3,9,0,7,0
6 8,1
5,4 7
3,6,3 8 9,2
5,8,4 9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 13/05/2022

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
13/05/202243VL1905K1931TV19
100N010845
200N087851969
400N691579430633945007565066836292554462
1TR742400691753
3TR534033759975683940231083448433338386412202005859816690916722624916103567531824689553686312357846800603972
10TR361584697692051322597722938654
15TR352910213999687
30TR194988121624043
ĐB500767391426918861
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 13/05/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 13/05/2022  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
0 1,3
0,9 1 5
2 4,3
4,3,0,8,2,3 3 3,4,3,8
2,3 4 3
1 5 8
7 6 7
8,6 7 6
3,5,9 8 7,3
9 9 9,1,8
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
5 0 8,5,9
5,8,9,5 1 6
2,2 2 2,2,6
3 5,9
4
0,3 5 1,0,6,1,9
5,6,1,2 6 6,9
7
0 8 1
6,0,5,3 9 1
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
0 6
3,6 1 2
6,6,1,7 2 9
5,4 3 1,6
8,5 4 5,3
4,5 5 5,3,4
3,0 6 9,2,2,8,1
8 7 2
6 8 4,7
6,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 12/05/2022

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
12/05/20225K2AG-5K25K2
100N887605
200N693204753
400N334984265389691464805108903003927161
1TR446077650217
3TR214268303488710656712872501126349143713803305293127961002520764819164798347720616504956848191941581762464
10TR465636273649358229283089127910
15TR947541419888864
30TR520637769991624
ĐB784063233451923900
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 12/05/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 12/05/2022  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
6,1 0
7 1 0,4
2 6,6,5,6
9,6,6,6 3 4,6
3,1,5 4 9
2 5 4
2,2,2,3 6 0,3,3,3
7 1
8 8 8,9
4,8 9 3
An Giang
Chục Số Đơn vị
8,1,2 0 4,8,5
8,5 1 4,2,0
1 2 0,8
3 8
0,1 4 7
6,0 5 8,1
7 6 5
4 7 6
0,3,5,2,9 8 0,1
9 9 8,9
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
3,1,0 0 5,0
6,6,9 1 7,7,0
9 2 4
5 3 0
9,6,6,2 4 7,9,8
0 5 3
6 1,1,4,4
1,4,1 7
4 8
4 9 2,4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 11/05/2022

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
11/05/20225K2K2T5T5K2
100N529568
200N427196760
400N603807280954159641209174963268435436
1TR332503586926
3TR349930267729106239718094212460483358618784441867146477661475182309742667897929162130553621862283434149953
10TR561683280904151768327524931514
15TR154984023077836
30TR323747073881405
ĐB376634254658317171
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 11/05/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 11/05/2022  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
6 0 6,9
7 1
5,4 2 7,8,5
9 3 8,5,4
5,7,3 4 2
2,3 5 2,4
0 6 0,8
2,7 7 7,1,4
3,2,6,9 8
0 9 3,8
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
2,3,3 0
4,5 1 4
3 2 0,6
3 0,2,0,8
7,1 4 1
9,7 5 8,1,8
9,9,7,2 6
8 7 4,6,5
5,3,5 8 7
9 5,6,6
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
6 0 5,5
2,4,7 1 6,4
3 2 6,1,8
4,5 3 2,6,6
1 4 3,1,9
0,0 5 3
3,2,1,3 6 8,0
9 7 1
6,2 8
4 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 10/05/2022

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
10/05/2022K19T055BT5-K2
100N648639
200N143139425
400N044047838142191639796295077942819122
1TR480528301099
3TR593754323431746133020380611721477278439691007811495289973128267075095705242829509273298635755658614919851
10TR269178623410321945050472843723
15TR863813137569090
30TR025312584445521
ĐB531080288647082306
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 10/05/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 10/05/2022  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
4,8 0 5,2,6
2,8,3 1 7
4,0 2 1,7
4,8 3 4,4,1
6,3,3 4 3,0,2,6
0,7 5
4,0 6 4
2,1 7 5
8 3,1,0
9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
3 0 7,7,5
2 1 6
2 8,1
3 9,0
4 4 9,4,7
9,0,7 5 7
8,1,9 6
0,0,5,4 7 9,5
2 8 6
3,7,4,9 9 5,6,9
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
5,9 0 6
8,5,2 1
2,4,3 2 5,2,8,3,1
2 3 9,2,5
4 2,9
2,3,6 5 0,1
0 6 5
7 9
2 8 1
3,7,9,4 9 9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755