Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/01/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/01/2022
Kết quả xổ số Kon Tum - 28/11/2021
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 63
250N 460
500N 674991634785
1TR 6989
2,5TR 43283552347564937333463561160660247
5TR 2735418953
10TR 49724
40TR 34877
ĐB
922062
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 28/11/2021
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 28/11/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 6
1
6 2 4
6,6,8,3,5 3 4,3
3,5,2 4 9,9,7
Chục Số Đơn vị
8 5 6,4,3
5,0 6 3,0,3,2
4,7 7 7
8 5,9,3
4,8,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 21/11/2021
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 23
250N 140
500N 276210476528
1TR 9217
2,5TR 52076535179349520623203567187446021
5TR 0269871744
10TR 92737
40TR 05385
ĐB
436881
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 21/11/2021
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 21/11/2021  
Chục Số Đơn vị
4 0
2,8 1 7,7
6 2 3,8,3,1
2,2 3 7
7,4 4 0,7,4
Chục Số Đơn vị
9,8 5 6
7,5 6 2
4,1,1,3 7 6,4
2,9 8 5,1
9 5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 14/11/2021
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 01
250N 994
500N 984429366932
1TR 8892
2,5TR 91215120493504456671658639923856970
5TR 5488962555
10TR 66669
40TR 49281
ĐB
734643
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 14/11/2021
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 14/11/2021  
Chục Số Đơn vị
7 0 1
0,7,8 1 5
3,9 2
6,4 3 6,2,8
9,4,4 4 4,9,4,3
Chục Số Đơn vị
1,5 5 5
3 6 3,9
7 1,0
3 8 9,1
4,8,6 9 4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 07/11/2021
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 38
250N 308
500N 459160539942
1TR 4103
2,5TR 07923459625485227568927519494055466
5TR 8123422383
10TR 37239
40TR 47755
ĐB
563502
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 07/11/2021
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 07/11/2021  
Chục Số Đơn vị
4 0 8,3,2
9,5 1
4,6,5,0 2 3
5,0,2,8 3 8,4,9
3 4 2,0
Chục Số Đơn vị
5 5 3,2,1,5
6 6 2,8,6
7
3,0,6 8 3
3 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 31/10/2021
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 12
250N 775
500N 884990085168
1TR 7244
2,5TR 57120984202496327562222089518972052
5TR 4572800445
10TR 73098
40TR 14922
ĐB
102799
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 31/10/2021
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 31/10/2021  
Chục Số Đơn vị
2,2 0 8,8
1 2
1,6,5,2 2 0,0,8,2
6 3
4 4 9,4,5
Chục Số Đơn vị
7,4 5 2
6 8,3,2
7 5
0,6,0,2,9 8 9
4,8,9 9 8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 24/10/2021
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 41
250N 308
500N 971701130625
1TR 6739
2,5TR 07748194454989706237811063831300790
5TR 9574287084
10TR 63662
40TR 76477
ĐB
380238
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 24/10/2021
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 24/10/2021  
Chục Số Đơn vị
9 0 8,6
4 1 7,3,3
4,6 2 5
1,1 3 9,7,8
8 4 1,8,5,2
Chục Số Đơn vị
2,4 5
0 6 2
1,9,3,7 7 7
0,4,3 8 4
3 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 17/10/2021
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 84
250N 281
500N 916179931353
1TR 8016
2,5TR 56031928578202844999287751657812399
5TR 4228274314
10TR 77429
40TR 27643
ĐB
818869
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 17/10/2021
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 17/10/2021  
Chục Số Đơn vị
0
8,6,3 1 6,4
8 2 8,9
9,5,4 3 1
8,1 4 3
Chục Số Đơn vị
7 5 3,7
1 6 1,9
5 7 5,8
2,7 8 4,1,2
9,9,2,6 9 3,9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755