Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/09/2023
Kết quả xổ số Kon Tum - 26/03/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 28
250N 072
500N 453458256344
1TR 1575
2,5TR 20978560857152416679317170671970433
5TR 7692900078
10TR 16633
40TR 99704
ĐB
579113
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 26/03/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 26/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0 4
1 7,9,3
7 2 8,5,4,9
3,3,1 3 4,3,3
3,4,2,0 4 4
Chục Số Đơn vị
2,7,8 5
6
1 7 2,5,8,9,8
2,7,7 8 5
7,1,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 19/03/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 85
250N 760
500N 319196949184
1TR 3427
2,5TR 07743492028507966255826291741564122
5TR 8368810809
10TR 78169
40TR 70560
ĐB
560105
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 19/03/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 19/03/2023  
Chục Số Đơn vị
6,6 0 2,9,5
9 1 5
0,2 2 7,9,2
4 3
9,8 4 3
Chục Số Đơn vị
8,5,1,0 5 5
6 0,9,0
2 7 9
8 8 5,4,8
7,2,0,6 9 1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 12/03/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 80
250N 802
500N 947871492729
1TR 5845
2,5TR 40056524202786227156765909986812591
5TR 5983874744
10TR 34266
40TR 31590
ĐB
077717
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 12/03/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 12/03/2023  
Chục Số Đơn vị
8,2,9,9 0 2
9 1 7
0,6 2 9,0
3 8
4 4 9,5,4
Chục Số Đơn vị
4 5 6,6
5,5,6 6 2,8,6
1 7 8
7,6,3 8 0
4,2 9 0,1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 05/03/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 17
250N 114
500N 505792749839
1TR 1898
2,5TR 93471016614882952776291072267851513
5TR 1584274809
10TR 30370
40TR 57745
ĐB
212286
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 05/03/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 05/03/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0 7,9
7,6 1 7,4,3
4 2 9
1 3 9
1,7 4 2,5
Chục Số Đơn vị
4 5 7
7,8 6 1
1,5,0 7 4,1,6,8,0
9,7 8 6
3,2,0 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 26/02/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 21
250N 284
500N 544575599325
1TR 6063
2,5TR 39304716729083055613662389345064047
5TR 4517794359
10TR 51095
40TR 01101
ĐB
656755
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 26/02/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 26/02/2023  
Chục Số Đơn vị
3,5 0 4,1
2,0 1 3
7 2 1,5
6,1 3 0,8
8,0 4 5,7
Chục Số Đơn vị
4,2,9,5 5 9,0,9,5
6 3
4,7 7 2,7
3 8 4
5,5 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 19/02/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 11
250N 377
500N 842330273810
1TR 3561
2,5TR 25660449275682371429138980616142134
5TR 4661993380
10TR 46235
40TR 11862
ĐB
345318
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 19/02/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 19/02/2023  
Chục Số Đơn vị
1,6,8 0
1,6,6 1 1,0,9,8
6 2 3,7,7,3,9
2,2 3 4,5
3 4
Chục Số Đơn vị
3 5
6 1,0,1,2
7,2,2 7 7
9,1 8 0
2,1 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 12/02/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 27
250N 932
500N 750357279228
1TR 6491
2,5TR 64191508414647232207441397266418487
5TR 8637262359
10TR 78787
40TR 02073
ĐB
946810
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 12/02/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 12/02/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 3,7
9,9,4 1 0
3,7,7 2 7,7,8
0,7 3 2,9
6 4 1
Chục Số Đơn vị
5 9
6 4
2,2,0,8,8 7 2,2,3
2 8 7,7
3,5 9 1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755