Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/11/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 28/11/2021
Còn nữa
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 24/10/2021
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 70
250N 801
500N 215507501913
1TR 5635
2,5TR 26983427124480247397780578368868600
5TR 6143449847
10TR 57731
40TR 04333
ĐB
780249
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/10/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/10/2021  
Chục Số Đơn vị
7,5,0 0 1,2,0
0,3 1 3,2
1,0 2
1,8,3 3 5,4,1,3
3 4 7,9
Chục Số Đơn vị
5,3 5 5,0,7
6
9,5,4 7 0
8 8 3,8
4 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 17/10/2021
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 67
250N 599
500N 066722157344
1TR 4963
2,5TR 41987838859338558033938654149851545
5TR 3395586893
10TR 22635
40TR 54783
ĐB
848313
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/10/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/10/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1 5,3
2
6,3,9,8,1 3 3,5
4 4 4,5
Chục Số Đơn vị
1,8,8,6,4,5,3 5 5
6 7,7,3,5
6,6,8 7
9 8 7,5,5,3
9 9 9,8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 10/10/2021
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 67
250N 168
500N 427797718260
1TR 8932
2,5TR 02876608501345820280939068760804287
5TR 5564433992
10TR 14935
40TR 49481
ĐB
226378
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/10/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/10/2021  
Chục Số Đơn vị
6,5,8 0 6,8
7,8 1
3,9 2
3 2,5
4 4 4
Chục Số Đơn vị
3 5 0,8
7,0 6 7,8,0
6,7,8 7 7,1,6,8
6,5,0,7 8 0,7,1
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 03/10/2021
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 79
250N 793
500N 466742999895
1TR 2401
2,5TR 64918587652192085276987988027269234
5TR 8174727013
10TR 34096
40TR 76572
ĐB
619113
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/10/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/10/2021  
Chục Số Đơn vị
2 0 1
0 1 8,3,3
7,7 2 0
9,1,1 3 4
3 4 7
Chục Số Đơn vị
9,6 5
7,9 6 7,5
6,4 7 9,6,2,2
1,9 8
7,9 9 3,9,5,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 26/09/2021
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 39
250N 419
500N 976522170384
1TR 5197
2,5TR 83142589811391190341904359886520639
5TR 2387173087
10TR 11413
40TR 33236
ĐB
293851
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 26/09/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 26/09/2021  
Chục Số Đơn vị
0
8,1,4,7,5 1 9,7,1,3
4 2
1 3 9,5,9,6
8 4 2,1
Chục Số Đơn vị
6,3,6 5 1
3 6 5,5
1,9,8 7 1
8 4,1,7
3,1,3 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 19/09/2021
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 11
250N 655
500N 286053554564
1TR 8457
2,5TR 82939942994700779135142131715455732
5TR 2953618754
10TR 28691
40TR 74201
ĐB
201479
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 19/09/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 19/09/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 7,1
1,9,0 1 1,3
3 2
1 3 9,5,2,6
6,5,5 4
Chục Số Đơn vị
5,5,3 5 5,5,7,4,4
3 6 0,4
5,0 7 9
8
3,9,7 9 9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 12/09/2021
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 78
250N 061
500N 472225033440
1TR 8613
2,5TR 68239418372174749808857427218054950
5TR 2799807227
10TR 34239
40TR 18072
ĐB
756190
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 12/09/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 12/09/2021  
Chục Số Đơn vị
4,8,5,9 0 3,8
6 1 3
2,4,7 2 2,7
0,1 3 9,7,9
4 0,7,2
Chục Số Đơn vị
5 0
6 1
3,4,2 7 8,2
7,0,9 8 0
3,3 9 8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755