Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/10/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/10/2021
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 13/10/2021
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 67
250N 928
500N 544968477378
1TR 1469
2,5TR 31623229545200340075922558132654096
5TR 4264090794
10TR 34137
40TR 30849
ĐB
963167
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 13/10/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 13/10/2021  
Chục Số Đơn vị
4 0 3
1
2 8,3,6
2,0 3 7
5,9 4 9,7,0,9
Chục Số Đơn vị
7,5 5 4,5
2,9 6 7,9,7
6,4,3,6 7 8,5
2,7 8
4,6,4 9 6,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 06/10/2021
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 58
250N 133
500N 585957158982
1TR 6446
2,5TR 44358969332643251574605384126734293
5TR 0379683281
10TR 49607
40TR 70210
ĐB
648362
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 06/10/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 06/10/2021  
Chục Số Đơn vị
1 0 7
8 1 5,0
8,3,6 2
3,3,9 3 3,3,2,8
7 4 6
Chục Số Đơn vị
1 5 8,9,8
4,9 6 7,2
6,0 7 4
5,5,3 8 2,1
5 9 3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 29/09/2021
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 85
250N 269
500N 861726954515
1TR 8637
2,5TR 05205924815769074361204380264146052
5TR 7137381437
10TR 14673
40TR 78450
ĐB
682041
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 29/09/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 29/09/2021  
Chục Số Đơn vị
9,5 0 5
8,6,4,4 1 7,5
5 2
7,7 3 7,8,7
4 1,1
Chục Số Đơn vị
8,9,1,0 5 2,0
6 9,1
1,3,3 7 3,3
3 8 5,1
6 9 5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 22/09/2021
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 40
250N 329
500N 528151693762
1TR 9099
2,5TR 03060094462595690577113078698968620
5TR 8623425382
10TR 60825
40TR 97832
ĐB
676117
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 22/09/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 22/09/2021  
Chục Số Đơn vị
4,6,2 0 7
8 1 7
6,8,3 2 9,0,5
3 4,2
3 4 0,6
Chục Số Đơn vị
2 5 6
4,5 6 9,2,0
7,0,1 7 7
8 1,9,2
2,6,9,8 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 15/09/2021
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 19
250N 032
500N 089652415822
1TR 5362
2,5TR 41170328214827820431702586327089752
5TR 0972561303
10TR 06409
40TR 50521
ĐB
718896
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/09/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/09/2021  
Chục Số Đơn vị
7,7 0 3,9
4,2,3,2 1 9
3,2,6,5 2 2,1,5,1
0 3 2,1
4 1
Chục Số Đơn vị
2 5 8,2
9,9 6 2
7 0,8,0
7,5 8
1,0 9 6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 08/09/2021
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 67
250N 581
500N 624270326379
1TR 5822
2,5TR 10517835001046811014953967203149267
5TR 4296811696
10TR 91371
40TR 30126
ĐB
783777
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 08/09/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 08/09/2021  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
8,3,7 1 7,4
4,3,2 2 2,6
3 2,1
1 4 2
Chục Số Đơn vị
5
9,9,2 6 7,8,7,8
6,1,6,7 7 9,1,7
6,6 8 1
7 9 6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 01/09/2021
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 91
250N 227
500N 048566558578
1TR 7145
2,5TR 77399884179393081251855817171084075
5TR 6163205611
10TR 77080
40TR 07685
ĐB
709547
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 01/09/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 01/09/2021  
Chục Số Đơn vị
3,1,8 0
9,5,8,1 1 7,0,1
3 2 7
3 0,2
4 5,7
Chục Số Đơn vị
8,5,4,7,8 5 5,1
6
2,1,4 7 8,5
7 8 5,1,0,5
9 9 1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755