Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/07/2024
Kết quả xổ số Hậu Giang - 15/06/2024
Thứ Bảy
Loại vé: K3T6
100N 29
200N 425
400N 398128273527
1TR 5593
3TR 98980748576645658782282362977129976
10TR 9027503237
15TR 80874
30TR 87087
ĐB
097421
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 15/06/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 15/06/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0
8,7,2 1
8 2 9,5,7,7,1
9 3 6,7
7 4
Chục Số Đơn vị
2,7 5 7,6
5,3,7 6
2,2,5,3,8 7 1,6,5,4
8 1,0,2,7
2 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 08/06/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 6K2N24
100N 50
200N 200
400N 230681376155
1TR 1811
3TR 27498949351993601318638103278328869
10TR 8374585408
15TR 45879
30TR 71371
ĐB
903513
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 08/06/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 08/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5,0,1 0 0,6,8
1,7 1 1,8,0,3
2
8,1 3 7,5,6
4 5
Chục Số Đơn vị
5,3,4 5 0,5
0,3 6 9
3 7 9,1
9,1,0 8 3
6,7 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 01/06/2024
Thứ Bảy
Loại vé: K1T6
100N 84
200N 507
400N 093022958768
1TR 5848
3TR 46465475264317353910248184073959541
10TR 2582315338
15TR 38987
30TR 85680
ĐB
470840
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 01/06/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 01/06/2024  
Chục Số Đơn vị
3,1,8,4 0 7
4 1 0,8
2 6,3
7,2 3 0,9,8
8 4 8,1,0
Chục Số Đơn vị
9,6 5
2 6 8,5
0,8 7 3
6,4,1,3 8 4,7,0
3 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 25/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: K4T5
100N 54
200N 671
400N 750849634271
1TR 5556
3TR 77638229743351660665572506093472217
10TR 6347285457
15TR 02190
30TR 76629
ĐB
692964
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 25/05/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 25/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5,9 0 8
7,7 1 6,7
7 2 9
6 3 8,4
5,7,3,6 4
Chục Số Đơn vị
6 5 4,6,0,7
5,1 6 3,5,4
1,5 7 1,1,4,2
0,3 8
2 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 18/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: K3T5
100N 39
200N 518
400N 686904624179
1TR 6816
3TR 80182084719966864861331438407937064
10TR 6030086797
15TR 90943
30TR 46806
ĐB
713531
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/05/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,6
7,6,3 1 8,6
6,8 2
4,4 3 9,1
6 4 3,3
Chục Số Đơn vị
5
1,0 6 9,2,8,1,4
9 7 9,1,9
1,6 8 2
3,6,7,7 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 11/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: K2T5
100N 25
200N 330
400N 256741259496
1TR 8184
3TR 76238002146824906951026610227716242
10TR 8876177071
15TR 29621
30TR 31196
ĐB
218726
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/05/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0
5,6,6,7,2 1 4
4 2 5,5,1,6
3 0,8
8,1 4 9,2
Chục Số Đơn vị
2,2 5 1
9,9,2 6 7,1,1
6,7 7 7,1
3 8 4
4 9 6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 04/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: K1T5
100N 73
200N 261
400N 303433247499
1TR 1895
3TR 25137985267731064973718397416955811
10TR 4476013019
15TR 53430
30TR 72502
ĐB
757837
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 04/05/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 04/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,6,3 0 2
6,1 1 0,1,9
0 2 4,6
7,7 3 4,7,9,0,7
3,2 4
Chục Số Đơn vị
9 5
2 6 1,9,0
3,3 7 3,3
8
9,3,6,1 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755