Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Hậu Giang - 11/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: K2T5
100N 25
200N 330
400N 256741259496
1TR 8184
3TR 76238002146824906951026610227716242
10TR 8876177071
15TR 29621
30TR 31196
ĐB
218726
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/05/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0
5,6,6,7,2 1 4
4 2 5,5,1,6
3 0,8
8,1 4 9,2
Chục Số Đơn vị
2,2 5 1
9,9,2 6 7,1,1
6,7 7 7,1
3 8 4
4 9 6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 04/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: K1T5
100N 73
200N 261
400N 303433247499
1TR 1895
3TR 25137985267731064973718397416955811
10TR 4476013019
15TR 53430
30TR 72502
ĐB
757837
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 04/05/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 04/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,6,3 0 2
6,1 1 0,1,9
0 2 4,6
7,7 3 4,7,9,0,7
3,2 4
Chục Số Đơn vị
9 5
2 6 1,9,0
3,3 7 3,3
8
9,3,6,1 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 27/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: K4T4
100N 69
200N 993
400N 733979871499
1TR 9151
3TR 47952322484394102885998647026364589
10TR 5300072959
15TR 32650
30TR 04301
ĐB
751084
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 27/04/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 27/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0,5 0 0,1
5,4,0 1
5 2
9,6 3 9
6,8 4 8,1
Chục Số Đơn vị
8 5 1,2,9,0
6 9,4,3
8 7
4 8 7,5,9,4
6,3,9,8,5 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 20/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: K3T4
100N 74
200N 120
400N 513888011977
1TR 9248
3TR 87608228709463263082316805488359307
10TR 4892839716
15TR 36843
30TR 89532
ĐB
271154
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 20/04/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 20/04/2024  
Chục Số Đơn vị
2,7,8 0 1,8,7
0 1 6
3,8,3 2 0,8
8,4 3 8,2,2
7,5 4 8,3
Chục Số Đơn vị
5 4
1 6
7,0 7 4,7,0
3,4,0,2 8 2,0,3
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 13/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: K2T4
100N 09
200N 340
400N 597362773360
1TR 6713
3TR 78008773192201591623536661851131915
10TR 2961697767
15TR 59938
30TR 66351
ĐB
282175
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 13/04/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 13/04/2024  
Chục Số Đơn vị
4,6 0 9,8
1,5 1 3,9,5,1,5,6
2 3
7,1,2 3 8
4 0
Chục Số Đơn vị
1,1,7 5 1
6,1 6 0,6,7
7,6 7 3,7,5
0,3 8
0,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 06/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: K1T4
100N 92
200N 681
400N 159043931640
1TR 6705
3TR 83752963415150562116336657812465630
10TR 6943130679
15TR 13064
30TR 01145
ĐB
970856
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 06/04/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 06/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9,4,3 0 5,5
8,4,3 1 6
9,5 2 4
9 3 0,1
2,6 4 0,1,5
Chục Số Đơn vị
0,0,6,4 5 2,6
1,5 6 5,4
7 9
8 1
7 9 2,0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 30/03/2024
Thứ Bảy
Loại vé: K5T3
100N 89
200N 943
400N 838297890065
1TR 7150
3TR 80945919615636037093036315972734193
10TR 1125420733
15TR 07838
30TR 42046
ĐB
378947
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 30/03/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 30/03/2024  
Chục Số Đơn vị
5,6 0
6,3 1
8 2 7
4,9,9,3 3 1,3,8
5 4 3,5,6,7
Chục Số Đơn vị
6,4 5 0,4
4 6 5,1,0
2,4 7
3 8 9,2,9
8,8 9 3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755