Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 31/03/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 31/03/2020
Kết quả xổ số Hà Nội - 23/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 84717518
G.Sáu 190797813
G.Năm 409303800449154164936070
G.Tư 2256728376893593
G.Ba 816203792068187888744156948733
G.Nhì 0082885363
G.Nhất 50936
ĐB
16875
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 23/01/2020
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 23/01/2020  
Chục Số Đơn vị
9,8,7,2,2 0
7,4 1 8,3
2 0,0,8
1,9,9,8,9,3,6 3 3,6
8,7 4 9,1
Chục Số Đơn vị
7,7 5 6
5,3 6 9,3
9,8 7 1,5,0,4,5
1,2 8 4,0,3,9,7
4,8,6 9 0,7,3,3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 16/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 93716419
G.Sáu 189483518
G.Năm 459165320312989924371629
G.Tư 5160562015923662
G.Ba 933385815078231166443628168512
G.Nhì 3947047122
G.Nhất 22594
ĐB
72782
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 16/01/2020
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 16/01/2020  
Chục Số Đơn vị
6,2,5,7 0
7,9,3,8 1 9,8,2,2
3,1,9,6,1,2,8 2 9,0,2
9,8 3 2,7,8,1
6,4,9 4 4
Chục Số Đơn vị
5 0
6 4,0,2
3 7 1,0
1,3 8 9,3,1,2
1,8,9,2 9 3,1,9,2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 09/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 08947005
G.Sáu 327914547
G.Năm 798146801761836262188030
G.Tư 4236870010033575
G.Ba 894744870737558656471799068327
G.Nhì 6737562647
G.Nhất 89090
ĐB
91574
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 09/01/2020
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 09/01/2020  
Chục Số Đơn vị
7,8,3,0,9,9 0 8,5,0,3,7
8,6 1 4,8
6 2 7,7
0 3 0,6
9,1,7,7 4 7,7,7
Chục Số Đơn vị
0,7,7 5 8
3 6 1,2
2,4,0,4,2,4 7 0,5,4,5,4
0,1,5 8 1,0
9 4,0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 02/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 58348848
G.Sáu 411031776
G.Năm 032978015812428797828338
G.Tư 7486160483695441
G.Ba 264192505694576966140621071718
G.Nhì 9667759182
G.Nhất 27909
ĐB
73604
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 02/01/2020
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 02/01/2020  
Chục Số Đơn vị
1 0 1,4,9,4
1,3,0,4 1 1,2,9,4,0,8
1,8,8 2 9
3 4,1,8
3,0,1,0 4 8,1
Chục Số Đơn vị
5 8,6
7,8,5,7 6 9
8,7 7 6,6,7
5,8,4,3,1 8 8,7,2,6,2
2,6,1,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 26/12/2019
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 75027480
G.Sáu 286672054
G.Năm 324779108620095844828274
G.Tư 0759546342542547
G.Ba 338344197682949685734089267154
G.Nhì 9554900419
G.Nhất 33589
ĐB
05939
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 26/12/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 26/12/2019  
Chục Số Đơn vị
8,1,2 0 2
1 0,9
0,7,8,9 2 0
6,7 3 4,9
7,5,7,5,3,5 4 7,7,9,9
Chục Số Đơn vị
7 5 4,8,9,4,4
8,7 6 3
4,4 7 5,4,2,4,6,3
5 8 0,6,2,9
5,4,4,1,8,3 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 19/12/2019
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 74897526
G.Sáu 335938962
G.Năm 121188847033948949582673
G.Tư 0326446033507249
G.Ba 922445126273427397497997493221
G.Nhì 6080001964
G.Nhất 65929
ĐB
46081
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 19/12/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 19/12/2019  
Chục Số Đơn vị
6,5,0 0 0
1,2,8 1 1
6,6 2 6,6,7,1,9
3,7 3 5,8,3
7,8,4,7,6 4 9,4,9
Chục Số Đơn vị
7,3 5 8,0
2,2 6 2,0,2,4
2 7 4,5,3,4
3,5 8 9,4,9,1
8,8,4,4,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 12/12/2019
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 82270177
G.Sáu 823024875
G.Năm 965885629140803573695301
G.Tư 1223276095042227
G.Ba 343127817673739986990194881694
G.Nhì 9476843773
G.Nhất 23701
ĐB
02447
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 12/12/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 12/12/2019  
Chục Số Đơn vị
4,6 0 1,1,4,1
0,0,0 1 2
8,6,1 2 7,3,4,3,7
2,2,7 3 5,9
2,0,9 4 0,8,7
Chục Số Đơn vị
7,3 5 8
7 6 2,9,0,8
2,7,2,4 7 7,5,6,3
5,4,6 8 2
6,3,9 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755