Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Hà Nội - 15/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 54339829
G.Sáu 334673600
G.Năm 093738841948167991052079
G.Tư 3926054626513393
G.Ba 653037770489049500133452533222
G.Nhì 5986127481
G.Nhất 13829
ĐB
99369
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 15/04/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 15/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,5,3,4
5,6,8 1 3
2 2 9,6,5,2,9
3,7,9,0,1 3 3,4,7
5,3,8,0 4 8,6,9
Chục Số Đơn vị
0,2 5 4,1
2,4 6 1,9
3 7 3,9,9
9,4 8 4,1
2,7,7,4,2,6 9 8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 08/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 15610532
G.Sáu 567190316
G.Năm 467906156473380721320360
G.Tư 5498329467202059
G.Ba 209045176151163319839102278447
G.Nhì 6141389550
G.Nhất 37755
ĐB
30147
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 08/04/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 08/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9,6,2,5 0 5,7,4
6,6 1 5,6,5,3
3,3,2 2 0,2
7,6,8,1 3 2,2
9,0 4 7,7
Chục Số Đơn vị
1,0,1,5 5 9,0,5
1 6 1,7,0,1,3
6,0,4,4 7 9,3
9 8 3
7,5 9 0,8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 01/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 09930638
G.Sáu 559345633
G.Năm 443827634042106673021099
G.Tư 1490621276792105
G.Ba 031540529737583243575061256159
G.Nhì 6691037980
G.Nhất 64293
ĐB
19052
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 01/04/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 01/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9,1,8 0 9,6,2,5
1 2,2,0
4,0,1,1,5 2
9,3,6,8,9 3 8,3,8
5 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4,0 5 9,4,7,9,2
0,6 6 3,6
9,5 7 9
3,3 8 3,0
0,5,9,7,5 9 3,9,0,7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 25/03/2024
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 39421177
G.Sáu 425940549
G.Năm 701972377661949258600770
G.Tư 8692883897021399
G.Ba 866424553581914946965232196022
G.Nhì 2891337346
G.Nhất 75754
ĐB
16342
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 25/03/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 25/03/2024  
Chục Số Đơn vị
4,6,7 0 2
1,6,2 1 1,9,4,3
4,9,9,0,4,2,4 2 5,1,2
1 3 9,7,8,5
1,5 4 2,0,9,2,6,2
Chục Số Đơn vị
2,3 5 4
9,4 6 1,0
7,3 7 7,0
3 8
3,4,1,9 9 2,2,9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 18/03/2024
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 82292553
G.Sáu 902463762
G.Năm 649577292690738994231047
G.Tư 4813162762764906
G.Ba 127792592366649288087900851224
G.Nhì 4297847997
G.Nhất 05913
ĐB
78723
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 18/03/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 18/03/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 2,6,8,8
1 3,3
8,0,6 2 9,5,9,3,7,3,4,3
5,6,2,1,2,1,2 3
2 4 7,9
Chục Số Đơn vị
2,9 5 3
7,0 6 3,2
4,2,9 7 6,9,8
0,0,7 8 2,9
2,2,8,7,4 9 5,0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 11/03/2024
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 99791072
G.Sáu 438211465
G.Năm 014063999619323934289131
G.Tư 7285168897079289
G.Ba 813670517583589475866964607575
G.Nhì 4143719271
G.Nhất 15214
ĐB
68333
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 11/03/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 11/03/2024  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 7
1,3,7 1 0,1,9,4
7 2 8
3 3 8,9,1,7,3
1 4 0,6
Chục Số Đơn vị
6,8,7,7 5
8,4 6 5,7
0,6,3 7 9,2,5,5,1
3,2,8 8 5,8,9,9,6
9,7,9,1,3,8,8 9 9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 04/03/2024
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 42626551
G.Sáu 264316608
G.Năm 470734216900721612336993
G.Tư 7247394313668508
G.Ba 577707387109120813365527035872
G.Nhì 0063831420
G.Nhất 12691
ĐB
58535
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 04/03/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 04/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0,7,2,7,2 0 8,7,0,8
5,2,7,9 1 6,6
4,6,7 2 1,0,0
3,9,4 3 3,6,8,5
6 4 2,7,3
Chục Số Đơn vị
6,3 5 1
1,1,6,3 6 2,5,4,6
0,4 7 0,1,0,2
0,0,3 8
9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755