Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/10/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 23/10/2019
Kết quả xổ số Hà Nội - 15/04/2019
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 24801681
G.Sáu 272902839
G.Năm 240379024291506546527607
G.Tư 1964621313140347
G.Ba 926069545404321385578167314622
G.Nhì 4367744518
G.Nhất 22538
ĐB
57843
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 15/04/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 15/04/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 2,3,2,7,6
8,9,2 1 6,3,4,8
7,0,0,5,2 2 4,1,2
0,1,7,4 3 9,8
2,6,1,5 4 7,3
Chục Số Đơn vị
6 5 2,4,7
1,0 6 5,4
0,4,5,7 7 2,3,7
1,3 8 0,1
3 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 08/04/2019
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 40075295
G.Sáu 676668264
G.Năm 949946505471615432101800
G.Tư 7617540253771693
G.Ba 852659804602097743071740366045
G.Nhì 6487228185
G.Nhất 61647
ĐB
37110
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 08/04/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 08/04/2019  
Chục Số Đơn vị
4,5,1,0,1 0 7,0,2,7,3
7 1 0,7,0
5,0,7 2
9,0 3
6,5 4 0,6,5,7
Chục Số Đơn vị
9,6,4,8 5 2,0,4
7,4 6 8,4,5
0,1,7,9,0,4 7 6,1,7,2
6 8 5
9 9 5,9,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 01/04/2019
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 91155556
G.Sáu 666726462
G.Năm 081699524627918381226682
G.Tư 5349296015100596
G.Ba 644351582894161362432088538847
G.Nhì 6110804197
G.Nhất 53556
ĐB
83620
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 01/04/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 01/04/2019  
Chục Số Đơn vị
6,1,2 0 8
9,6 1 5,6,0
6,5,2,8 2 6,7,2,8,0
8,4 3 5
4 9,3,7
Chục Số Đơn vị
1,5,3,8 5 5,6,2,6
5,6,2,1,9,5 6 6,2,0,1
2,4,9 7
2,0 8 3,2,5
4 9 1,6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 25/03/2019
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 99864076
G.Sáu 347498704
G.Năm 351707511717132390637651
G.Tư 6311159188630220
G.Ba 146970208593733221916006592953
G.Nhì 8223379658
G.Nhất 08621
ĐB
25019
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 25/03/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 25/03/2019  
Chục Số Đơn vị
4,2 0 4
5,5,1,9,9,2 1 7,7,1,9
2 3,0,1
2,6,6,3,5,3 3 3,3
0 4 0,7
Chục Số Đơn vị
8,6 5 1,1,3,8
8,7 6 3,3,5
4,1,1,9 7 6
9,5 8 6,5
9,1 9 9,8,1,7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 18/03/2019
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 31627267
G.Sáu 794392508
G.Năm 954810322492443156801932
G.Tư 6034227502162821
G.Ba 187770383184391897678397146277
G.Nhì 7273800524
G.Nhất 84633
ĐB
41334
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 18/03/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 18/03/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 8
3,3,2,3,9,7 1 6
6,7,9,3,9,3 2 1,4
3 3 1,2,1,2,4,1,8,3,4
9,3,2,3 4 8
Chục Số Đơn vị
7 5
1 6 2,7,7
6,7,6,7 7 2,5,7,1,7
0,4,3 8 0
9 4,2,2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 11/03/2019
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 72230538
G.Sáu 079794125
G.Năm 991164282526065843053813
G.Tư 4223281593633426
G.Ba 958381664307036298280006811762
G.Nhì 5655402384
G.Nhất 82885
ĐB
97291
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 11/03/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 11/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0 5,5
1,9 1 1,3,5
7,6 2 3,5,8,6,3,6,8
2,1,2,6,4 3 8,8,6
9,5,8 4 3
Chục Số Đơn vị
0,2,0,1,8 5 8,4
2,2,3 6 3,8,2
7 2,9
3,2,5,3,2,6 8 4,5
7 9 4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 04/03/2019
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 33043860
G.Sáu 699510099
G.Năm 149023307550558944958524
G.Tư 6865945890119882
G.Ba 226939869574276132921551375857
G.Nhì 3588389943
G.Nhất 45805
ĐB
11155
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 04/03/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 04/03/2019  
Chục Số Đơn vị
6,1,9,3,5 0 4,5
1 1 0,1,3
8,9 2 4
3,9,1,8,4 3 3,8,0
0,2 4 3
Chục Số Đơn vị
9,6,9,0,5 5 0,8,7,5
7 6 0,5
5 7 6
3,5 8 9,2,3
9,9,8 9 9,9,0,5,3,5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755