Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Kết quả xổ số Đồng Tháp - 15/04/2019
Thứ Hai
Loại vé: F15
100N 27
200N 305
400N 073727535154
1TR 6557
3TR 01020035702636088822161728775019471
10TR 3535186655
15TR 09430
30TR 67939
ĐB
717709
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 15/04/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 15/04/2019  
Chục Số Đơn vị
2,7,6,5,3 0 5,9
7,5 1
2,7 2 7,0,2
5 3 7,0,9
5 4
Chục Số Đơn vị
0,5 5 3,4,7,0,1,5
6 0
2,3,5 7 0,2,1
8
3,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 08/04/2019
Thứ Hai
Loại vé: F14
100N 40
200N 601
400N 787163828065
1TR 3862
3TR 05319548138645068298082047821308603
10TR 8578671995
15TR 94017
30TR 16051
ĐB
994908
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 08/04/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 08/04/2019  
Chục Số Đơn vị
4,5 0 1,4,3,8
0,7,5 1 9,3,3,7
8,6 2
1,1,0 3
0 4 0
Chục Số Đơn vị
6,9 5 0,1
8 6 5,2
1 7 1
9,0 8 2,6
1 9 8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 01/04/2019
Thứ Hai
Loại vé: F13
100N 18
200N 224
400N 941922957409
1TR 9340
3TR 58651267710380912080078747419389057
10TR 7073318057
15TR 68017
30TR 80152
ĐB
399553
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 01/04/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 01/04/2019  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 9,9
5,7 1 8,9,7
5 2 4
9,3,5 3 3
2,7 4 0
Chục Số Đơn vị
9 5 1,7,7,2,3
6
5,5,1 7 1,4
1 8 0
1,0,0 9 5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 25/03/2019
Thứ Hai
Loại vé: F12
100N 26
200N 586
400N 298736194383
1TR 0155
3TR 87031369370893954808281320243436222
10TR 6075242671
15TR 09957
30TR 17628
ĐB
819623
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 25/03/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 25/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0 8
3,7 1 9
3,2,5 2 6,2,8,3
8,2 3 1,7,9,2,4
3 4
Chục Số Đơn vị
5 5 5,2,7
2,8 6
8,3,5 7 1
0,2 8 6,7,3
1,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 18/03/2019
Thứ Hai
Loại vé: F11
100N 56
200N 185
400N 836509905636
1TR 7106
3TR 83438613927373824520704523347586884
10TR 6600141325
15TR 08714
30TR 97931
ĐB
397520
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 18/03/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 18/03/2019  
Chục Số Đơn vị
9,2,2 0 6,1
0,3 1 4
9,5 2 0,5,0
3 6,8,8,1
8,1 4
Chục Số Đơn vị
8,6,7,2 5 6,2
5,3,0 6 5
7 5
3,3 8 5,4
9 0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 11/03/2019
Thứ Hai
Loại vé: F10
100N 62
200N 443
400N 955174127660
1TR 2937
3TR 78169164971367208552087834831853557
10TR 5053149080
15TR 19018
30TR 79414
ĐB
242943
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 11/03/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 11/03/2019  
Chục Số Đơn vị
6,8 0
5,3 1 2,8,8,4
6,1,7,5 2
4,8,4 3 7,1
1 4 3,3
Chục Số Đơn vị
5 1,2,7
6 2,0,9
3,9,5 7 2
1,1 8 3,0
6 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 04/03/2019
Thứ Hai
Loại vé: F09
100N 70
200N 144
400N 815898841178
1TR 9946
3TR 08277368522613402566715464836970410
10TR 7378071023
15TR 13158
30TR 15140
ĐB
798057
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 04/03/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 04/03/2019  
Chục Số Đơn vị
7,1,8,4 0
1 0
5 2 3
2 3 4
4,8,3 4 4,6,6,0
Chục Số Đơn vị
5 8,2,8,7
4,6,4 6 6,9
7,5 7 0,8,7
5,7,5 8 4,0
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755