Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/09/2023
Kết quả xổ số Đắk Nông - 25/03/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 59
250N 795
500N 973263629364
1TR 3489
2,5TR 95837684134357856624943546857810642
5TR 8067509334
10TR 44592
40TR 02441
ĐB
282583
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 25/03/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 25/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0
4 1 3
3,6,4,9 2 4
1,8 3 2,7,4
6,2,5,3 4 2,1
Chục Số Đơn vị
9,7 5 9,4
6 2,4
3 7 8,8,5
7,7 8 9,3
5,8 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 18/03/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 59
250N 814
500N 713355074580
1TR 0660
2,5TR 50345669787593666136866796078807027
5TR 3191818587
10TR 12319
40TR 38265
ĐB
464369
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/03/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/03/2023  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 7
1 4,8,9
2 7
3 3 3,6,6
1 4 5
Chục Số Đơn vị
4,6 5 9
3,3 6 0,5,9
0,2,8 7 8,9
7,8,1 8 0,8,7
5,7,1,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 11/03/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 71
250N 344
500N 040766136585
1TR 3278
2,5TR 03983957123124438051384234801283737
5TR 5205031558
10TR 03211
40TR 24257
ĐB
546932
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/03/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/03/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 7
7,5,1 1 3,2,2,1
1,1,3 2 3
1,8,2 3 7,2
4,4 4 4,4
Chục Số Đơn vị
8 5 1,0,8,7
6
0,3,5 7 1,8
7,5 8 5,3
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 04/03/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 74
250N 982
500N 998402884078
1TR 6853
2,5TR 37586946099851646923467174042913648
5TR 8251530427
10TR 18221
40TR 76743
ĐB
571009
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 04/03/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 04/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0 9,9
2 1 6,7,5
8 2 3,9,7,1
5,2,4 3
7,8 4 8,3
Chục Số Đơn vị
1 5 3
8,1 6
1,2 7 4,8
8,7,4 8 2,4,8,6
0,2,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 25/02/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 31
250N 140
500N 937438580583
1TR 3312
2,5TR 26817155663053219908108821291593489
5TR 2772656155
10TR 98092
40TR 81560
ĐB
479792
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 25/02/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 25/02/2023  
Chục Số Đơn vị
4,6 0 8
3 1 2,7,5
1,3,8,9,9 2 6
8 3 1,2
7 4 0
Chục Số Đơn vị
1,5 5 8,5
6,2 6 6,0
1 7 4
5,0 8 3,2,9
8 9 2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 18/02/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 02
250N 215
500N 203430900620
1TR 7866
2,5TR 02978142921649463894606379318800276
5TR 8531017866
10TR 58185
40TR 78040
ĐB
965588
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/02/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/02/2023  
Chục Số Đơn vị
9,2,1,4 0 2
1 5,0
0,9 2 0
3 4,7
3,9,9 4 0
Chục Số Đơn vị
1,8 5
6,7,6 6 6,6
3 7 8,6
7,8,8 8 8,5,8
9 0,2,4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 11/02/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 50
250N 094
500N 764637341156
1TR 3040
2,5TR 86016186889731958932896714159996880
5TR 3690265837
10TR 08454
40TR 86304
ĐB
564592
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/02/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/02/2023  
Chục Số Đơn vị
5,4,8 0 2,4
7 1 6,9
3,0,9 2
3 4,2,7
9,3,5,0 4 6,0
Chục Số Đơn vị
5 0,6,4
4,5,1 6
3 7 1
8 8 8,0
1,9 9 4,9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755